ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เนรคุณ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนรคุณ-, *เนรคุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนรคุณ(-ระคุน) ก. อกตัญญูไม่รู้คุณ, ไม่สำนึกถึงบุญคุณ.
นิรคุณเนรคุณ, ไม่รู้คุณ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Such ingratitude after all the times I've saved your life.เนรคุณจริงแฮะ ฉันช่วยชีวิตแกมาตั้งหลายครั้งนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You ungrateful, purgerous, barbarous man.ไอ้คนเนรคุณ ไอ้คนหาเรื่อง ไอ้คนป่าเถื่อน Don Juan DeMarco (1994)
Then she accused her of ingratitude and chained her like an animal where the prince and I found her.แล้วกล่าวหาว่าเธอเนรคุณ แล้วตรวนเธอเหมือนกับเธอเป็นสัตว์\อย่างที่ฉันกับเจ้าฟ้าชายเจอเธอ Anna and the King (1999)
You ungrateful bastard!ไอ้คนเนรคุณ Failan (2001)
Ungrateful pigs.หมูเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Ungrateful cretins.เข้าเจ้าเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Ungrateful child! I shall never speak to you again.ลูกเนรคุณ ต่อไปนี้ ฉันจะไม่พูดกับแกอีก Pride & Prejudice (2005)
So you're a thief and a rat.งั้นนายโดนจับข้อหาขโมยทรัพย์และเนรคุณ Giving Back (2008)
Nate will not rat on me.เน็ตจะไม่เนรคุณฉัน AK-51 (2008)
I killed him 'cause he was a rat.ฉันฆ่าเขาเพราะเขาเป็นคนเนรคุณ Old Bones (2008)
A weak, unkle rat.อ่อนแอ ไอ้ขี้ยาเนรคุณคน Old Bones (2008)
I'm not a rat. Look at you.ฉันไม่ใช่คนเนรคุณ ดูสารรูปแกสิ Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
เนรคุณ[adj.] (nērakhun) FR: ingrat ; pas reconnaissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: เนรคุณ
ingrate[ADJ] อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ, Syn. ungrateful
ungrateful[ADJ] อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
recreant(n) คนทรยศ,คนเนรคุณ,คนขลาด
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top