ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยักยอก

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยักยอก-, *ยักยอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักยอก[V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยักยอกก. เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต, ใช้เพียง ยัก คำเดียว ก็มี.
ยักยอกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์' Death Has a Shadow (1999)
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย Death Has a Shadow (1999)
I guess I screwed it up. I cheated the government.ผมว่า ผมทำมันพังหมดเลย ผมยักยอกเงินรัฐบาล Death Has a Shadow (1999)
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป Spygirl (2004)
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า? Pilot (2005)
It appears he's embezzled several hundred thousand pounds' worth of Ministry funds.ข่าวมาว่าเขายักยอกเงินของกระทรวงกลาโหมไปกว่า100ล้านปอนด์ The Last King of Scotland (2006)
So, this embezzlement- is it on the record?ฉะนั้น การยักยอกนี้ก็ไม่น่าจะจริง\ นี่ถูกบันทึกไว้ไหม? The Last King of Scotland (2006)
The captain is being charged with embezzlement and fraud.ผู้กำกับถูกกล่าวหาในข้อหายักยอกเงินและหลอกลวงต้มตุ๋น The Magnificent Archibalds (2008)
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก The Magnificent Archibalds (2008)
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
You helped NichoIs embezzIe money from his firm.หมายความว่านายช่วยนิโคล ยักยอกเงินจากหุ้นส่วนของเขา 24: Redemption (2008)
Before my father went to jail for embezzlement.ก่อนที่พ่อผมจะเข้าคุกเพราะยักยอกเงิน The Age of Dissonance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
ยักยอกเงินหลวง[v. exp.] (yakyøk ngoen lūang) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds   FR: détourner des fonds publics

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate
misappropriate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, Syn. steal, rob, embezzle
peculate[VI] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
peculate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.
peculatevt.,vi. ยักยอก,ขโมย., See also: pecualion n. peculator n.
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
plunder(พลัน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,ขโมย,โกง,ลัก,ยักยอก,ของที่ปล้นหรือขโมยมา, See also: plunderer n. plunderous adj., Syn. rob
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
misapplied(adj) ใช้ผิดที่,ยักยอก,ที่ใช้ในทางที่ผิด
misapply(vt) ใช้ผิดที่,ใช้ในทางผิด,ยักยอก
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก
misappropriation(n) การใช้ผิด,การยักยอก
peculation(n) การทุจริต,การขโมย,การยักยอก
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
plunder(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ลักขโมย,ยักยอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top