ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โน้มน้าว

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โน้มน้าว-, *โน้มน้าว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน้มน้าว(v) persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai Definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
โน้มน้าวใจ(v) persuade, See also: convince, induce, prevail, Syn. ชักชวน, โน้มน้าว, Example: เขาโน้มน้าวใจให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบได้อย่างไม่ยากเย็น, Thai Definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โน้มน้าวก. ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน 12 Angry Men (1957)
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But now I have to convince him of who he is.แต่ตอนนี้ฉันต้องโน้มน้าว ให้เขาว่าเขาเป็นใคร Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
I'm gonna need your help to convince Paul this mountain means business.ฉันจะต้องการความช่วยเหลือของคุณที่จะโน้มน้าวให้ พอลภูเขานี้หมายถึงธุรกิจ Dante's Peak (1997)
I understand you made a very convincing argument.เห็นว่าเธอโน้มน้าว คณะกรรมการได้สำเร็จ Rushmore (1998)
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน Maid in Manhattan (2002)
She made out with Regina's boyfriend and then convinced him to break up with her.เธอกุ๊กกิ๊กกับแฟนของเรจิน่า และโน้มน้าว จนทำให้เขาเลิกกับเรจิน่า Mean Girls (2004)
Convincing its people they must prepare to defend their country to the death.เพื่อโน้มน้าวให้ผู้คนลุกขึ้นสู้จนตัวตาย The Great Raid (2005)
I tried to tip-toe around it and not lead her on, but she's going to believe what she wants to believe.ผมแค่พยายามโน้มน้าวเธอ ผมไม่ได้ดึงเธอเข้ามา เธอเต็มใจที่จะศรัทธา ในสิ่งที่เธอเลือกจะศรัทธา Match Point (2005)
Guys like Vogel learn in the schoolyard which kids to bully and which kids to protect, and he's got you convinced that you owe him so much that you'll go to jail for him.คนอย่างโวเกลเรียนรู้จากโรงเรียน ว่าต้องรังแกเด็กคนไหนและต้องปกป้องเด็กคนไหน และเขาก็โน้มน้าวให้คุณเชื่อ ว่าคุณติดหนี้บุญคุณเขามากมาย จนทำให้คุณต้องเข้าคุกแทนเขา Extreme Aggressor (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน้มน้าว[nōmnāo] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway  FR: persuader ; influencer ; convaincre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring around(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring home to(phrv) โน้มน้าวให้เชื่อ, Syn. come home to, drive home to, get home to
bring over(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring round(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
cajole(vt) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole(vi) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
convince(vt) โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
carry someone with one(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
coax into(phrv) โน้มน้าวให้ยอม, Syn. argue into
coax out of(phrv) โน้มน้าวให้ห่างจาก, Syn. argue out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bring(บริง) { brought, brought, bringing, brings } vt. เอามาให้, นำมาให้, พามา, นำมาสู่, ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, นำออกมาแสดง, นำเสนอ, ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน, โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด, นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
cogencyn. ความน่าเชื่อ, การโน้มน้าวจิตใจ, See also: cogent adj. ดูcogency
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง, จับจ่าย, ดำเนินการ, จัดการ vi. จัดการ, กำจัด, โอน, ขายทิ้ง, กินหมด, ดื่มหมด, ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle, remove, affect, induce, Ant. disarrange, deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว, อารมณ์, การจัดการ, การมอบให้
drift(ดริฟทฺ) vi., vt., n. (การ) ล่องลอย, เลื่อนลอย, ลอยไปทับกันเป็นกอง, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร, สิ่งที่ล่องลอย, ความโน้มน้าว, ความหมาย, เจตนา, , See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง, มีกำลัง, มีพลัง, ให้กำลัง, ได้ผล, จูงใจ, โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ, ความน่าเชื่อ
dispose(vi) จำหน่าย, ขาย, โอน, กำจัด, ทำลาย, โน้มน้าว, ชักชวน
impel(vt) ผลัก, ดัน, กระตุ้น, ไล่, โน้มน้าว
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย, ใจอ่อน, ไวต่อสิ่งกระตุ้น, โน้มน้าวใจง่าย
influence(n) อิทธิพล, บารมี, อำนาจ, การโน้มน้าว
motion(n) การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, ญัตติ, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว
persuade(vt) ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, โน้มน้าว, ชักชวน, โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง, การชักนำ, การโน้มน้าว, การชักชวน, การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน, ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งโน้มน้าวใจ, เป็นการเกลี้ยกล่อม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ, โน้มน้าว, ครอบงำ, ทำให้หมกมุ่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top