Search result for

aged

(105 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aged-, *aged*, ag, age
English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aged[ADJ] ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged[ADJ] ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged[N] ผู้สูงอายุ
aged[ADJ] สูงอายุ, See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า, Syn. old, elderly
aged[ADJ] อยู่ในช่วงอายุ, See also: ซึ่งมีอายุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
paged memory management uใช้ตัวย่อว่า PMMU (อ่านว่า พีเอ็มเอ็มยู) หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
tragedian(ทระจี'เดียน) n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศก
tragedienne(ทระจีดีเอน') n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศกที่เป็นหญิง
tragedy(แทรจ'จิดี) n. ละครโศก,บทประพันธ์โศก,เรื่องโศก,ภัยพิบัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย,วัยกลางคน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agedผู้สูงอายุ, มีอายุ [การแพทย์]
Aged Personsประชากรวัยชรา [การแพทย์]
Aged, 80 and overผู้สูงอายุวัยตั้งแต่ 80 ปี [TU Subject Heading]
Aged-Child Ratioอัตราส่วนผู้ใหญ่ต่อเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the only thing I like that aged is my scotch.แต่สิ่งที่ฉันจะชอบตอนนั้น ก็คือ รอยย่นของฉัน There Might be Blood (2008)
No respect for the aged! ?ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
She hadn't aged at all.เธอไม่ได้แก่ลงไปเลย. Cyborg Girl (2008)
And I've aged out of the business also.เอ่อ มีหวังพังพาบแน่นอน ถ้าผมยังคว้ามันไม่ติด The Girlfriend Experience (2009)
WELL, HE'S AGED 10 YEARS, AND HE'D MAKE SURE TO GO UNNOTICED. GARCIA?เขากับน้องสาว ทีน่า ย้ายมาที่รอยัลตอนเขาอายุ 5 ขวบ House on Fire (2009)
God, you look fantastic. You haven't aged a day.โห นายดูดีมาก ๆ เลย นายดูไม่แก่ลงเลย Marry Me a Little (2009)
Yeah, last birthday seems that I aged to the unaffordable bracketใช่ ในวันเกิดที่ผ่านมาของฉัน นั่นดูเหมือนว่าประกันภัยผู้สูงอายุของฉัน จะอยู่ในประเภทที่จ่ายไม่ได้ Fa Guan (2009)
This might be far too much to ask of a brain aged so far beyond it's years but do your best at work, okay?มันอาจจะดูมากกว่าอายุจริงๆ ของสมองเธอมากไปหน่อย แต่ทำงานของเธอให้ดีที่สุดล่ะ เข้าใจมั้ย? Episode #1.3 (2009)
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่ The Gothowitz Deviation (2009)
You haven't aged a day.คุณไม่แก่ขึ้นเลยแม้แต่วันเดียว You're Undead to Me (2009)
You haven't aged a day.คุณไม่แก่ขึ้นแม้แต่วันเดียว Lost Girls (2009)
You realize by the time i see my photos i'll be middle agedกว่าหนูจะได้เห็นรูปที่ถ่าย/Nหนูคงแก่ตายพอดี The Lovely Bones (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agedTo me he's no different from a million other dull middle aged men.
agedOur city doesn't have enough public institutions for the aged.
agedShe is aged seventeen.
agedCare aged him quickly.
agedThe organization is concerned with the welfare of the aged.
agedHe works hard to support his aged mother.
agedThe middle aged man was charged with assault.
agedWorries aged him rapidly.
agedHe died aged 54 years.
agedWe should be kind to the aged.
agedAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
agedChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงอายุ[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, เฒ่า, Ant. สาว, อ่อน, หนุ่ม, Example: โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ, Thai definition: มีอายุมาก
เฒ่า[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, อาวุโส, Example: สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า, Thai definition: ที่มีอายุมาก
วุฒ[ADJ] senior, See also: aged, old, elder, Thai definition: สูงอายุ, อาวุโส
หงำเหงอะ[ADJ] aged, See also: old, Example: ฉันเห็นชายแก่หงำเหงอะคนนี้ มานั่งขอทานที่สะพานลอยทุกวัน, Thai definition: แก่มาก, ชรามาก
ตาแก่[N] old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ตาแก่[N] old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
เจ้าปู่[N] aged man adored by people, Syn. ปู่เจ้า, Thai definition: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
ไม้ใกล้ฝั่ง[ADJ] old, See also: aged, elderly, patriarchal, superannuated, gray, Syn. แก่, ชรา, อาวุโส, เฒ่า, สูงอายุ, Thai definition: แก่ใกล้จะตาย, Notes: (สำนวน)
คนชรา[N] old man, See also: aged, Syn. คนแก่, คนสูงอายุ, Ant. คนหนุ่มสาว, เด็ก, Example: คนชราต้องทำตนให้สมวัย ต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ยอมรับความแก่, Count unit: คน
คร่ำ[ADJ] older, See also: aged, Syn. เก่ามาก, เก่าแก่, คร่ำคร่า, Ant. ทันสมัย, นำสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุ [v.] (āyu) EN: be aged   FR: être âgé de
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGED    EY1 JH D
AGED    EY1 JH AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aged    (j) (ei1 jh i d)
aged    (v) (ei1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altdaten {pl}; veraltete Daten {pl}aged data [Add to Longdo]
Greisin {f}aged woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, ] aged and respected; senior [Add to Longdo]
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, ] aged [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] aged [Add to Longdo]
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] aged enzyme [Add to Longdo]
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, ] aged gentleman (dialect, respectful term) [Add to Longdo]
老迈[lǎo mài, ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] aged; senile [Add to Longdo]
老龄[lǎo líng, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] aged; geriatric [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] aged [Add to Longdo]
[diè, ㄉㄧㄝˋ, ] aged; in one's eighties [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object [Add to Longdo]
被管理システム[ひかんりシステム, hikanri shisutemu] managed (open) system [Add to Longdo]
被管理開放型システム[ひかんりかいほうがたシステム, hikanrikaihougata shisutemu] managed open system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aged \A"ged\ ([=a]"j[e^]d), a.
   1. Old; having lived long; having lived almost to or beyond
    the usual time allotted to that species of being; as, an
    aged man; an aged oak.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to old age. "Aged cramps." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. ([=a]"j[e^]d or [=a]jd) Having a certain age; at the age
    of; having lived; as, a man aged forty years.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Age \Age\, v. i. [imp. & p. p. {Aged}; p. pr. & vb. n. {Aging}.]
   To grow aged; to become old; to show marks of age; as, he
   grew fat as he aged.
   [1913 Webster]
 
      They live one hundred and thirty years, and never age
      for all that.              --Holland.
   [1913 Webster]
 
      I am aging; that is, I have a whitish, or rather a
      light-colored, hair here and there.   --Landor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aged
   adj 1: advanced in years; (`aged' is pronounced as two
       syllables); "aged members of the society"; "elderly
       residents could remember the construction of the first
       skyscraper"; "senior citizen" [syn: {aged}, {elderly},
       {older}, {senior}]
   2: at an advanced stage of erosion (pronounced as one syllable);
     "aged rocks"
   3: having attained a specific age; (`aged' is pronounced as one
     syllable); "aged ten"; "ten years of age" [syn: {aged(a)},
     {of age(p)}]
   4: of wines, fruit, cheeses; having reached a desired or final
     condition; (`aged' pronounced as one syllable); "mature well-
     aged cheeses" [syn: {aged}, {ripened}]
   5: (used of tobacco) aging as a preservative process (`aged' is
     pronounced as one syllable) [syn: {aged}, {cured}]
   n 1: people who are old collectively; "special arrangements were
      available for the aged" [syn: {aged}, {elderly}] [ant:
      {young}, {youth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top