ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาวุโส

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาวุโส-, *อาวุโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุโส[ADJ] senior, Example: นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากเอเชียจะมาชมห้องปฏิบัติการใหม่ของไทยเรา, Thai definition: เก่ากว่าหรือแก่กว่าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวุโสว. ที่มีอายุแก่กว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าเป็นต้น เช่น ข้าราชการอาวุโส ครูอาวุโส ศิลปินอาวุโส.
อาวุโสน. ความมีอายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าเป็นต้น เช่น เขามีอาวุโสในการทำงาน ผู้มีอาวุโสทางการเมือง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His father was a senior judge, like myselfพ่อเขาเป็นถึงผู้พิพากษาอาวุโสเหมือนผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Could you ask someone more senior?คุณลองถามใครสักคนที่อาวุโสกว่านี้ได้ไหม? A Short Film About Love (1988)
- Respect for one's elders shows character.- เคารพผู้อาวุโสคนหนึ่งแสดงให้เห็นตัวอักษร Pulp Fiction (1994)
Older, more powerful Lycans were now able to change at will.พวกไลแคนอาวุโสที่แข็งแกร่ง เปลี่ยนร่างได้ตามใจหมาย Underworld (2003)
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา Underworld (2003)
The oldest and strongest of us.อาวุโสและแข็งแกร่งสุดของเรา Underworld (2003)
Which is precisely why the Awakening is performed by an elder.การปลุกชีพต้องเกิดขึ้นโดยผู้อาวุโสเท่านั้น Underworld (2003)
If Lucian was able to get his hands on the blood of a Pure-Born a powerful elder like Amelia or yourself and inject it along with Michael's blood....ถ้าลูเซียนหวังจะเอาสายเลือดบริสุทธิ์มาอยู่ในมือเขา .... ผู้อาวุโสที่ทรงพลังอย่างอมิเลีย Underworld (2003)
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น Underworld (2003)
Two Vampire elders have been slain one by my own hand.สองแวมไพร์อาวุโสถูกฆ่า ด้วยมือของฉัน Underworld (2003)
Hi how y'all doing today?ไง วันนี้เป็นไงบ้าง? (ทอม ไคลน์ รองประธานอาวุโส บรรษัทไฟเซอร์ บรรษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก) The Corporation (2003)
- Senior staff member.- อาวุโสที่สุด Shaun of the Dead (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority   FR: ancienneté [f]
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder   FR: aîné ; ancien

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elder[ADJ] แก่กว่า, See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย, Syn. senior
eldest[ADJ] แก่ที่สุด, See also: อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
senior[ADJ] อาวุโส, See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่, Syn. elder, older

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dean(ดีน) n. คณบดี,หัวหน้าคณะ,เจ้าอาวาส,ผู้มีอาวุโส., See also: deanship n. ดูdean
doyen(ดอย'เอน) n. ผู้อาวุโส -pl. doyens
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
eldestadj. แก่ที่สุด,เป็นผู้อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
oldster(โอลด'สเทอะ) n. คนแก่,ผู้อาวุโส
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
dean(n) คณบดี,ผู้อาวุโส,สมภาร,เจ้าคณะ,เจ้าอาวาส
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด
old(adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
senior(adj) มีอายุ,อาวุโสกว่า,ก่อน
senior(n) ผู้สูงอายุ,ผู้มีอาวุโส,นักศึกษาปีสุดท้าย
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส
superior(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ที่ดีกว่า,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top