ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

of age

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -of age-, *of age*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
of ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm of age now. I can do whatever I want.ฉันบรรลุนิติภาวะแล้ว จะไปไหนก็ได้ Wild Reeds (1994)
You do not look sufficient of age for scientific teaching.หล่อนดูเหมือนจะอายุน้อยเกินไป ที่จะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะ Anna and the King (1999)
When my son comes of age to marry Zesay, let him receive all my wealth without exception.เมื่อลูกชายของข้าถึงวัย ที่จะแต่งงานกับเซซือ ให้เขาได้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหมด ของข้า อย่าให้มีปัญหาใดๆ Milarepa (2006)
I divided my room five years of age Christie with my sister.ฉันแยกห้องนอนตอน 5 ขวบ คริสตี้กับพี่สาวฉัน Paranormal Activity (2007)
# brave the winds of age # # without you by my side. # # forgive me, love. # # don't leave me, love. ## brave the winds of age # # without you by my side. # The Ten (2007)
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต Excalibur (2008)
UH, A MIXTURE OF AGES AND GENDERS.ลูกพี่ลูกน้องจากเมืองใกล้ ๆ ที่มาเยี่ยม House on Fire (2009)
♪ Rock of Ages cleft for meอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You forget that there's only 4 years of age difference between us.ลืมแล้วรึงัยว่าอายุเราต่างกันตั้ง 4 ปี Episode #1.10 (2010)
Mo Ne is of age now.โมเน ตอนนี้หนูอายุ 20 แล้วนะลูก เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ Episode #1.2 (2010)
He was about 15 years of age and he committed suicide and I was depressed for a few months and I started to doubt everything I believed in....แล้วเขาฆ่าตัวตาย... .มันทำให้ผมรู้สึกสิ้นหวัง หลายเดือนต่อมา... ผมเริ่มสงสัยทุกอย่าง\ แต่ในที่สุดแล้ว The Rite (2011)
Virginia law states that persons 18 years of age or older are permitted to serve alcohol.ตามกฏหมายรัฐเวอร์จิเนียนั้น คนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์บริการแอลกอฮอล์ได้แล้วครับ Restless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
of ageAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
of ageAs he is already of age, he can vote.
of ageChildren of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.
of ageChildren under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.
of ageDick died at ten years of age.
of ageHe hasn't come of age yet.
of ageHenry will come of age this March.
of ageHe sank under the weight of age.
of ageHe seems to have apprehensions of age.
of ageHis memory has been decaying because of age.
of ageI got married when I was 19 years of age.
of ageI intended to buy a car when I come of age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: span of age   
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī rīeng nøng) EN: arrange in order of age   
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
アラフィフ[, arafifu] (exp) (See アラフォー) around 50 (years of age, esp. women) [Add to Longdo]
アラフォー[, arafo-] (exp) (See アラフィフ) around 40 (years of age, esp. women) (eng [Add to Longdo]
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P) [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
賀の祝;賀の祝い[がのいわい, ganoiwai] (n) longevity celebration (of age 42, 61, 70, 77, 80, 88, 90 or 99) [Add to Longdo]
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16) [Add to Longdo]
肩揚げが取れる[かたあげがとれる, kataagegatoreru] (exp,v1) (See 肩揚げも取れる・かたあげもとれる) to come of age [Add to Longdo]
肩揚げも取れる;肩揚も取れる[かたあげもとれる, kataagemotoreru] (exp,v1) (See 肩揚げが取れる) to come of age [Add to Longdo]
肩揚げを下ろす[かたあげをおろす, kataagewoorosu] (exp,v5s) (1) (obsc) (See 肩揚げ) to come of age (for a girl); (2) (obsc) to lengthen the sleeves of a kimono [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 of age
   adj 1: having attained a specific age; (`aged' is pronounced as
       one syllable); "aged ten"; "ten years of age" [syn:
       {aged(a)}, {of age(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top