ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mano

M AA1 N OW0   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mano-, *mano*
Possible hiragana form: まの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manor[N] บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง, See also: คฤหาสน์ที่มีที่ดินล้อมรอบ, Syn. manor house, estate, lodge
manor[SL] พื้นที่, See also: เขต, ดินแดน
manorial[ADJ] เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manoeuver[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuver[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvre[N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvre[N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvering[N] การใช้กลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)
manor(แมน'เนอะ) n. คฤหาสน์และที่ดินที่โอบล้อมคฤหาสน์ ของขุนนาง,คฤหาสน์,บ้านหลังใหญ่., See also: manorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน
manor(n) คฤหาสน์
manorial(adj) เกี่ยวกับคฤหาสน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manometerแมนอมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manometerมาตรความดันของไหล, แมนอมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manoeuvreวิธีการศึกษา [การแพทย์]
manometermanometer, มาโนมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Manometersแมโนมีเตอร์, เครื่องวัดบ่งชี้, มาโนมิเตอร์, เครื่องวัดความดัน [การแพทย์]
Manometryความดัน, การวัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- VP of Mano Development, conceptualizing...- รองประธานกรรมการของมาโน ดีเวลลอปเมนท์ แล้วก็เป็น... Love Now (2007)
Who would think you're the owner of Mano Development?ใครจะคิดว่าคุณเป็นเจ้าของ มาโน ดีเวลลอปเม้นท์หล่ะ? Love Now (2007)
Number 2 at Mano Development.เป็นนัมเบอร์ 2 ของมาโนดีเวลลอปเมนท์เชียวนะ Love Now (2007)
It's just you and your scalpel, one-on-one, mano a mano.มีแค่คุณกับมีดของคุณ หนึ่ง ต่อหนึ่ง Here Comes the Flood (2008)
I tell herb weiss to stop over, hash it out mano a mano.ผมบอกกับ เฮอร์บ เวสส์ให้หยุดคุยเรื่องปัญหาเล็กๆ I Lied, Too. (2009)
It's just you and me now, buddy. Mano a mano.เหลือแก กับฉันล่ะทีนี้ ตัวต่อตัว Fright Night (2011)
Well, that sounds like something better done one-on-one, mano a mano.ดูเหมือนงานที่ต้องทำคนเดียว ทำไปได้เลย A Dance with Death (2012)
Yeah, I suppose I could go mano a mano with him.อ้า ใช่ ฉันต้องไปต่อสู้ด้วยมือกับเขามั้ย? The Good Shepherd (2012)
Thank you. Uh manos arriba.ขอบคุณครับ Pilot (2013)
- You also play cop? - Manos arriba.- คุณเล่นเป็นตำรวจเหมือนกันเหรอ? Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat khwāmdan lōhit) EN: sphygmomano meter   FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
ครูลิลลี่[n. prop.] (khrū Lillī) EN: Kru Lilly   FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya

CMU English Pronouncing Dictionary
MANO    M AA1 N OW0
MANON    M AA0 N AO1 N
MANOR    M AE1 N ER0
MANOS    M EY1 N OW0 Z
MANOFF    M AE1 N AO0 F
MANORS    M AE1 N ER0 Z
MANOLIS    M AE1 N AH0 L IH0 S
MANOCCHIO    M AA0 N OW1 K IY0 OW0
MANOOGIAN    M AH0 N UW1 JH IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manor    (n) mˈænər (m a1 n @ r)
manors    (n) mˈænəz (m a1 n @ z)
manorial    (j) mˈənˈɔːrɪəʳl (m @1 n oo1 r i@ l)
manoeuvre    (v) mˈənˈuːvər (m @1 n uu1 v @ r)
manoeuvred    (v) mˈənˈuːvəd (m @1 n uu1 v @ d)
manoeuvrer    (n) mˈənˈuːvərər (m @1 n uu1 v @ r @ r)
manoeuvres    (v) mˈənˈuːvəz (m @1 n uu1 v @ z)
manoeuvrers    (n) mˈənˈuːvərəz (m @1 n uu1 v @ r @ z)
manoeuvring    (v) mˈənˈuːvərɪŋ (m @1 n uu1 v @ r i ng)
manor-house    (n) mˈænə-haus (m a1 n @ - h au s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山庄[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names), #11,474 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
ゴマノハグサ目[ゴマノハグサもく, gomanohagusa moku] (n) Scrophulariales (order of plants) [Add to Longdo]
ヒューマノイド[, hyu-manoido] (n) humanoid [Add to Longdo]
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
マノメーター[, manome-ta-] (n) manometer [Add to Longdo]
ロマーノチーズ[, roma-nochi-zu] (n) Romano cheese [Add to Longdo]
悪魔の宴[あくまのうたげ, akumanoutage] (n) black sabbath; witches' sabbath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗躍[あんやく, anyaku] Manoever_hinter_den_Kulissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mano \Ma"no\, n. [Sp., lit., hand.]
   The muller, or crushing and grinding stone, used in grinding
   corn on a metate. [Mexico & Local U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 mano
  hand

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 mano
  hand(mano)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top