ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*weise*

W IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weise, -weise-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very wisely.Sehr weise. Jeannie and the Kidnap Caper (1966)
Clues.Hinweise. Young Sherlock Holmes (1985)
- Prove it.- Beweise es. U.S. Male (1999)
Possibly.- Möglicherweise. Human Error (2001)
Proof?Beweise? InAlienable (2007)
Prove it.Beweise es. The Lies Ill-Concealed (2011)
Perhaps.Möglicherweise. Red Rain (2011)
Evidence.Beweise. In Extremis (2013)
- Possibly.Möglicherweise. Futamono (2014)
Possibly.Möglicherweise. The Woman in the Whirlpool (2015)
Maybe.Möglicherweise. Master (2016)
I'd like a Budweiser, please.-ผมขอบัดไวเซอร์ครับ Love Actually (2003)
You've got gravy, stuffing, six-pack of Budweiser...มีน้ำเกรวี่ กับบั๊ดไวสเซอร์ 6 แพ็ค Rescue Dawn (2006)
I'd like a Clabmin fire tea... 3 Budweiser Classics, 2 Cardassian sunrises and...ไง ฉันขอชาคลับเนี่ยนฟลายเออร์ เอ่อ... บัดไวเซอร์คลาสสิก 3 คาร์เดสเซี่ยน ซันไรเซ็ส 2 กับ เอ่อ... Star Trek (2009)
You cool with Budweiser?คุณดื่ม บัดไวเซอร์ได้ไหม Fright Night (2011)
Fischerweise...ชูเบิร์ต Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Hey, bar wench, can I get a Budweiser?เฮ้ สาวบาร์ ขอเบียร์บัดไวเซอร์หน่อย? American Reunion (2012)
The magician's booked, and the invitations went out to the school board and the budweiser frogs.เราจองตัวนักมายากล และส่งบัตรเชิญให้ คณะกรรมการวิทยาลัย กับพวกกบ Budweiser แล้ว The First Chang Dynasty (2012)
If not, don't sweat it. Way point one is Budweiser.จุดวิธีหนึ่งคือบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, I passed Budweiser. How copy?สปาร์ตัน O-1 ฉันผ่านบัดไว เซอร์ วิธีการคัดลอก? Lone Survivor (2013)
Spartan O-1, Apollo 2-2. Good copy. Budweiser.สปาร์ตัน O-1 2-2 อพอลโล สำเนาที่ดีบัดไวเซอร์ Lone Survivor (2013)
Adam Weise?อดัม ไวส์ Deepwater Horizon (2016)
Prove?Beweisen? Sabrina (1954)
His name only so happens to be Rockwell Hunter.Zufälligerweise ist sein Name Rockwell Hunter. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
But, you see, I'm constantly on my mettle trying to prove I'm as worthy as my illustrious parent.Aber immerzu muss ich anderen beweisen, dass ich genauso ehrenwert bin wie mein illusterer Vater. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
God save the queen.Er kann so dem hohen Gericht seine Achtung erweisen. Witness for the Prosecution (1957)
I feel like Christmas, somehow.Ich werde heute ausnahmsweise auch etwas trinken. Witness for the Prosecution (1957)
How much money did you get from Mrs French?Ich kann es beweisen und beschwören. Witness for the Prosecution (1957)
With the odds all on the other side. I haven't got much to go on, have I?Ich habe keine Beweise für seine Unschuld. Witness for the Prosecution (1957)
There is proof of a marriage between the witness and the prisoner, but is there any proof of a so-called previous marriage?Das ist nicht wahr! Ihre Ehe ist beweisbar. Gibt es auch Beweise für die frühere Ehe? Witness for the Prosecution (1957)
And these letters prove it.Die Beweise sind hier. Witness for the Prosecution (1957)
If these help prove my client's innocence, £20 should, I think, not be an unreasonable sum for your expenses.Die Briefe beweisen vielleicht die Unschuld meines Mandanten. Witness for the Prosecution (1957)
As yours is now, by me.Ich werde Ihren Einspruch jetzt auch zurückweisen. Witness for the Prosecution (1957)
All persons who have anything to do before my lords, the queen's justices of oyer and terminer and general jail delivery for the jurisdiction of the Central Criminal Court, draw near and give your attendance.Oder an die Gefängnis-Verwaltung? Er soll zum Zwecke der Rechtsprechung vortreten! Er kann so dem hohen Gericht seine Achtung erweisen. Witness for the Prosecution (1957)
- I will briefly summarise these facts... - (FOOTSTEPS)Hier sind die Beweise. Witness for the Prosecution (1957)
I ask that the case for the defence be reopened.Ich habe neue Beweise. Witness for the Prosecution (1957)
Evidence of a startling nature has come into my possession.Ich bekam die Beweise erst gestern. Witness for the Prosecution (1957)
Persons with anything more to do before the queen's justices of oyer and terminer and jail delivery for the jurisdiction of the Central Criminal Court may depart the area.Oder an die Gefängnis-Verwaltung? Er soll dann zum Zwecke der Rechtsprechung hervortreten. Er kann so dem hohen Gericht seine Achtung erweisen. Witness for the Prosecution (1957)
You also have to deposit 50 000 francs.Sie müssen auch die Summe von 50.000 Francs überweisen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
So are your methods.Ihre Vorgehensweise auch. L'étrange Monsieur Steve (1957)
And by honest means too.Auf ehrliche Weise. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Me, for instance.Über mich beispielsweise. Montparnasse 19 (1958)
- I thought so. - But we have no evidence.- Wir haben keine Beweise. The Night Heaven Fell (1958)
I'll need only a few additional pieces of evidence.Mir fehlen nur noch einige Beweise. The Night Heaven Fell (1958)
If the police arrests me I have only one chance to defend myself effectively.Es gibt nur eine Möglichkeit, zu beweisen, dass es Notwehr war: The Night Heaven Fell (1958)
You have no proof for detaining me.Warum nehmen Sie mich ohne Beweise fest? The Night Heaven Fell (1958)
Unless you prove me wrong.Oder kannst du das Gegenteil beweisen? The Night Heaven Fell (1958)
We have to have an autopsy, so we can prove the death wasn't caused by radiation.Wir brauchen diese Autopsie, dann können wir beweisen dass der Tod nicht durch Radioaktivität verursacht wurde. Fiend Without a Face (1958)
Mine too, probably.Die mich möglicherweise auch betrifft. Fiend Without a Face (1958)
I think that's rather extreme...Ich glaube, auf diese Weise werden wir... Fiend Without a Face (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEISE W IY1 S
WEISER W AY1 S ER0
WEISEL W AY1 S AH0 L
WEISEL W AY1 Z AH0 L
WEISEMAN W AY1 S AH0 M AH0 N
WEISENSEL W AY1 Z IH0 N S AH0 L
WEISENSEL W AY1 S IH0 N S AH0 L
WEISEL(2) W IY2 Z EH1 L
BUDWEISER B AH1 D W AY0 Z ER0
WEISENBACH W AY1 S IH0 N B AA0 K
WEISENBORN W AY1 Z IH0 N B ER0 N
WEISENBORN W AY1 S IH0 N B ER0 N
WEISENTHAL W AY1 S IH0 N TH AA2 L
WEISENTHAL W AY1 Z IH0 N TH AA2 L
WEISENBERG W AY1 Z AH0 N B ER0 G
WEISENBERG W AY1 S AH0 N B ER0 G
WEISENBACH W AY1 Z IH0 N B AA0 K
BREITWEISER B R AY1 T W AY2 S ER0
WEISENBURGER W AY1 S IH0 N B ER0 G ER0
WEISENBURGER W AY1 S AH0 N B ER0 G ER0
WEISENBERGER W AY1 Z AH0 N B ER0 G ER0
WEISENBERGER W AY1 S AH0 N B ER0 G ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百威[Bǎi wéi, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]
百威啤酒[Bǎi wéi pí jiǔ, ㄅㄞˇ ㄨㄟˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] Budweiser (beer) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung { f } | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abweiser { m }keep-off rail [Add to Longdo]
Andeutung { f }; Anleitung { f }; Hinweis { m }; Tipp { m }; Tip { m } [ alt ] | Andeutungen { pl }; Hinweise { pl }hint | hints [Add to Longdo]
Anschauungsweise { f }; Sichtweise { f }point of view [Add to Longdo]
Anstalt { f }; Institution { f } | Anstalten { pl } | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }functioning [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }; Funktionsweise { f }workings [Add to Longdo]
Arbeitsweise { f }; Verfahren { n }procedure [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Weg { m } | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Art und Weise { f }wise [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Methode { f }; Verhalten { n }manner [Add to Longdo]
Aufkippbauweise { f }tilt-up method [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }idiom [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }; Ausdruck { m }locution [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f } | Ausdrucksweisen { pl }parlance | parlances [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f }phraseology [Add to Longdo]
Ausdrucksweise { f } | Ausdrucksweisen { pl }style | styles [Add to Longdo]
Bauweise { f } | geschlossene Bauweise { f } | offene Bauweise { f }coverage type | closed coverage type | open coverage type [Add to Longdo]
Bauweise { f }type of building coverage [Add to Longdo]
Bauweise { f }architecture; structure; construction; construction method; construction style [Add to Longdo]
Benehmen { n }; Betragen { n }; Verhalten { n }; Handlungsweise { f } | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [ Am. ]; behaviour [ Br. ] | to be on one's good behavior [ Am. ]; to be on one's good behaviour [ Br. ] [Add to Longdo]
Benutzungshinweis { m }; Nutzungshinweis { m } | Benutzungshinweise { pl }; Nutzungshinweise { pl }usage hint | usage hints [Add to Longdo]
Betrachtungsweise { f }approach (to); view (of) [Add to Longdo]
Betriebsweise { f }operational mode [Add to Longdo]
Beurlaubung { f }; Suspendierung { f } | zeitweise Beurlaubung { f }suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
unter Beweis stellen; beweisento prove { proved; proved, proven } [Add to Longdo]
Blackout { m }; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke { f }blackout [Add to Longdo]
Breitwandbauweise { f }wide wall design [Add to Longdo]
Denkweise { f }way of thinking [Add to Longdo]
Dienst { m }; Service { m } | Dienste { pl } | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Diktion { f }; Ausdrucksweise { f }; Stil { m }; Sprache { f } | Diktionen { pl }diction | dictions [Add to Longdo]
unter stillschweigender Duldung; nur geduldet; geduldeterweiseon sufferance [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
jdm. die letzte Ehre erweisento pay one's last respects to someone [Add to Longdo]
Ermäßigung { f }; Verkleinerung { f }; Minderung { f }; Reduzierung { f }; Senkung { f }; Herabsetzung { f } | Ermäßigungen { pl }; Verkleinerungen { pl }; Minderungen { pl }; Reduzierungen { pl }; Senkungen { pl }; Herabsetzungen { pl } | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Ernährungsweise { f }; Ernährung { f }nutrition [Add to Longdo]
Erscheinungsweise { f } | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Fachwerk { n }; Fachwerkbauweise { f }half-timbered construction [Add to Longdo]
Fahrweise { f }way of driving; quality of driving [Add to Longdo]
aggressive Fahrweise { f }road rage [Add to Longdo]
Fehler { m } | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [ math. ] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Fremdenführer { m }; Wegweiser { m }guide [Add to Longdo]
Freundschaft erweisendbefriending [Add to Longdo]
Funktionsweise { f }functionality [Add to Longdo]
Gebaren { n }; Handlungsweise { f }behavior [ Am. ]; behaviour [ Br. ]; conduct [Add to Longdo]
Gedanke { m }; Denkweise { f } | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise { pl }hazard warnings [Add to Longdo]
Geisteshaltung { f }; Mentalität { f }; Denkweise { f } | Geisteshaltungen { pl }; Mentalitäten { pl }mentality | mentalities [Add to Longdo]
Handlungsweise { f }; Vorgehensweise { f }policy [Add to Longdo]
Hinweis { m } | Hinweise { pl }clue | clues [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] zurueckweisen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] auszugsweise_Uebersetzung [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
比較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
生態[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
累進[るいしん, ruishin] stufenweise_Befoerderung [Add to Longdo]
考え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
聖人[せいじん, seijin] Heiliger, Weiser [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
賢い[かしこい, kashikoi] -weise, -klug, bedachtsam [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]
賢母[けんぼ, kenbo] weise_Mutter [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] stufenweise_Reduzierung, Abnahme [Add to Longdo]
遠回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Weise /vaizə/ 
   air; manner; sage; tune; way; wise man

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  weise /vaizə/
   refer; sapient; wise; wisely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top