ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

賢人

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賢人-, *賢人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贤人[xián rén, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] great person of the past; venerable forebear; the great and the good, #49,627 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賢人[けんじん, kenjin] (n) wise man; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some wise man has said life consists of one disappointment after another.賢人いわく、人生は失望の連続である。
Great minds think alike.賢人は皆同じように考えるものだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though wise men at their end Know dark is right[JA] "死の淵で賢人は闇が正しいと知る" Interstellar (2014)
- Wise words from a wise man. - Yeah.[JA] 賢人の名言だね Odd Thomas (2013)
I also quite enjoy the burning of the sage to rid the house of spirits.[JA] 楽しいもんだ 霊を除去するために ─ 賢人が燃やすのはね Birth (2011)
Daniel, you are a wise man.[JA] ダニエル、お前は賢人だな Demons (2005)
SUNDAY OF THE SAGE Selective Memory.[CN] 賢人週日 Memoria de mis putas tristes (2011)
The Good Masters of Astapor and the Wise Masters of Yunkai.[JA] アスタポーの良民衆 ユンカイの賢人衆です Oathbreaker (2016)
General Guan Yu, a wise man chooses his Lord carefully[JA] 関羽将軍 賢人は慎重に自分の主人を選ぶ Red Cliff (2008)
It may take years to get a handle on it, but I have a bunch of wise men in robes to help me out.[JA] 慣れるのに 苦労しましたが 賢人達が 助けてくれました Vampire Academy (2014)
A smart man once said to me that speculation is a poor form of politics.[JA] 推測は悪い政治だと 賢人に言われた Chapter 12 (2013)
Great Sage.[JA] 偉大な賢人 The Monkey King (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top