ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einen dienst erweisen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einen dienst erweisen-, *einen dienst erweisen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you wish to serve it, take down that flag.Wenn Sie ihm einen Dienst erweisen wollen, holen Sie die Flagge ein. The Barbarian and the Geisha (1958)
I've come to perform a little service for you folks.Ich will euch Leuten einen kleinen Dienst erweisen. The Bravados (1958)
Now you can put this boy in office, and take my word for it, he'll do a job for this community and for every home and every family, and in every pot there's gonna be plenty.Wählen Sie ihn zum Bürgermeister und glauben Sie mir, er wird der Gemeinde einen Dienst erweisen, jedem Heim und jeder Familie. Keinem wird es an etwas mangeln. Rock-a-Bye Baby (1958)
You just have to do us a little favor.Sie sollen uns nur einen kleinen Dienst erweisen. Eyes Without a Face (1960)
You still lack experience, Prince, religions delight in secrets.Ich werde dir einen Dienst erweisen. Komm und besuche den Tempel der Göttin Astarte. Pharaoh (1966)
Not only for the job you're going to do and in compensation for what you believe you have suffered but also because you are helping us.Es soll Sie nicht nur für die Arbeit entlohnen sondern auch für die Schmerzen, die Sie glauben ausgestanden zu haben. Und dafür, dass Sie uns einen Dienst erweisen. A Clockwork Orange (1971)
- I only wanted to help you.- Ich wollte Ihnen einen Dienst erweisen. Swashbuckler (1971)
Persons observing any unusual activity or behavior should do themselves and our leader a favor by reporting it to the police.Wer ungewöhnliches Verhalten beobachtet, ... ..sollte sich und dem Führer einen Dienst erweisen und es der Polizei melden. Sleeper (1973)
So you could help Shaolin to save itself.Wenn du dich wirklich stark genug fühlst, kannst du dem Kloster einen Dienst erweisen! Shaolin Traitor (1977)
You do me a favor?Gut. Würden Sie mir einen Dienst erweisen? The Purple Taxi (1977)
Of course.- Ihnen einen Dienst erweisen? The Purple Taxi (1977)
Champagne! - Lydia, Mr. Galba.Sie würden ihm einen Dienst erweisen. Womanlight (1979)
You'd be doing a great service to your country.Sie würden ihrem Land einen Dienst erweisen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I want you to go back to work for him. I want to know when, where, and how he moves his drugs.Sie sagen, wenn Sie uns einen Dienst erweisen, denken Sie anders über Sie. Junk Love (1985)
Now is the time to serve the country.Du hast Recht. Wir müssen unserem Land... einen Dienst erweisen. The Bride with White Hair (1993)
- Let him! Do your good deed!Willst du der Menschheit einen Dienst erweisen? La Haine (1995)
It would be a favour to him. - Yes, sure...Die wollten ihm einen Dienst erweisen. The Hornet (1998)
All I want is a chance to do something in service to man before I go.Ich möchte der Menschheit noch einen Dienst erweisen. En Ami (2000)
If you accept, you will be showing your loyalty to the order and serving Allah. What do you say?Du würdest dem Orden deine Treue zeigen und Gott einen Dienst erweisen. Takva: A Man's Fear of God (2006)
To serve your native country.Sie müssen Ihrem Vaterland einen Dienst erweisen. Berlin '36 (2009)
Unless you agree to do a little favor for Monsieur Charles.er würde Monsieur Charles einen kleinen Dienst erweisen. Safari (2009)
You will be doing the entire land a service.Du wirst dem ganzen Land einen Dienst erweisen. The Price of Gold (2011)
His benevolent Majesty wishes to grant you a favour.Seine Majestät will Ihnen dafür einen Dienst erweisen. Eléonore, l'intrépide (2012)
Shouldn't the King grant me a favour?Der König wollte uns einen Dienst erweisen. Eléonore, l'intrépide (2012)
I should not serve him well.Ich würde ihm keinen Dienst erweisen. Episode #3.8 (2012)
Oh, yes, that's what this is all about, doing the voters a service.Oh, ja, darum geht es hier, den Wählern einen Dienst erweisen. Je Ne Sais What? (2013)
Offering a service to my country, And the man who gave me, my wife and my people The first strains of true freedom.- meinem Land einen Dienst erweisen, ... und ebenso jenem Mann, der für mich, für meine Frau und meine Leute... die ersten Anstrengungen unternommen hat, um wahre Freiheit zu erlangen. The Place I Called My Home (2013)
I just heard the news, and under the sad circumstances, I thought I'd come along and offer my services.Ich hörte von den traurigen Umständen und möchte Ihnen meinen Dienst erweisen. Madame Bovary (2014)
It's not "kill", it's a favor.Nicht "töten", sondern einen Dienst erweisen. Vanity (2015)
Won't be the vast sums of money you're making now, but you'll be performing a critical service for your country, I know that's important to you.Du würdest nicht so enorm gut verdienen wie jetzt, aber du würdest deinem Land einen Dienst erweisen. Ich weiß, dass dir das wichtig ist. Snowden (2016)
[ Empress ] Before you retire... you can be of one more service.Bevor ihr Euch zurückzieht, könnt ihr mir noch einen Dienst erweisen. The Scarlet Empress (1934)
But you need to help me in return.Dafür mußt Du mir einen Dienst erweisen. The Rules of the Game (1939)
... andthegreatsatisfactionofbeing of service to you and our client.Ihnen einen Dienst erweisen zu können, und unserer Klientin. The Letter (1940)
You would be helping your country's cause.Sie würden Ihrem Land einen Dienst erweisen. Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einen Dienst erweisen /ainəndiːnstɛrvaizən/
   to do a service; to render a service

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top