Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beispielsweise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beispielsweise-, *beispielsweise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispielsweise { adv }for instance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, for instance.Über mich beispielsweise. Montparnasse 19 (1958)
Take this lovely ti e Here, for i nstance.Nehmen Sie beispielsweise die reizende Krawatte hier. One for the Angels (1959)
Say, two and two.Beispielsweise zwei und zwei. The Battle of the Sexes (1960)
Agee, for instance.Mr. Agee beispielsweise. Kick the Can (1962)
Like, maybe, a civilian.In einen Zivilisten, beispielsweise. My Master, the Magician (1966)
For a tourist especially.Für einen Touristen beispielsweise. Trans-Europ-Express (1966)
Well, for instance, a cross would be useless on a Jewish vampire.Ein Kreuz wäre beispielsweise bei einem jüdischen Vampir nutzlos. The Fearless Vampire Killers: Vampires 101 (1967)
Yes. I suppose if someone fell off a cliff, that might upset the balance of the population.Ja. Wenn beispielsweise einer von einer Klippe fiele, würde es die Bevölkerung ins Ungleichgewicht bringen. The Apple (1967)
You are sure you're not asking me to buy anything you should not have, like, for instance, picks, shovels and wire cutters, huh?Sicher, dass Sie mich um nichts bitten, was Sie nicht haben sollen? Wie beispielsweise Spitzhacken, Schaufeln und Drahtschneider, hm? Hogan, Go Home (1968)
For instance, the people of Cheron must have once been mono-coloured.Das Volk von Cheron beispielsweise muss einst einfarbig gewesen sein. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
Gianpiero, for example...Gianpiero beispielsweise... La califfa (1970)
Yesterday, for instance, at the tennis court...Beispielsweise gestern, beim Tennis... Claire's Knee (1970)
I'm going to try - and so will you - to do something that's a communion between the voice and the body. Don't move, just try it and don't go too quickly ... Who will be the body?Die Stimme kann beispielsweise nur Laute erzeugen, und ich versuche Verbindung mit ihr aufzunehmen. Out 1 (1971)
For instance, we always keep our heads covered, and always wear a little prayer shawl.Unsere Köpfe beispielsweise sind stets bedeckt, und wir tragen immer ein kleines Gebetstuch. Fiddler on the Roof (1971)
This story, for example, that I am about to tell, that I am going to try to tell, to tell you.Diese Geschichte beispielsweise, dich ich zu erzählen anfangen werde, die zu erzählen ich versuchen werde... Ihnen zu erzählen. N. a pris les dés... (1971)
Yeah, like how about the three of us get laid?Ja, beispielsweise, für einen Bums für uns drei. The Last Detail (1973)
Daniel, for instance, and how Belasco works. Daniel!Beispielsweise Daniel, und was Belasco macht. The Legend of Hell House (1973)
For instance when three or more applicants have been recognised, which is in direct contradiction to...Beispielsweise wenn drei oder mehr Bewerber anerkannt wurden, was in direktem Widerspruch zu... Live and Let Die (1973)
"Kissinger's Successful Mission," "Heart Transplant," "Jeweler Stabs Wife."Beispielsweise einen Film über "Kissingers erfolgreiche Reise", oder "Herzinfarkt" oder "Juwelier schießt auf seine Frau"... Day for Night (1973)
Note for example that noses were made to hold glasses and therefore glasses exist.Beispielsweise wurde die Nase erschaffen, um die Brille zu tragen und aus diesem Grund existieren Brillen. Mondo candido (1975)
I can spend hours looking at myself in the mirror.Ich kann mich beispielsweise stundenlang im Spiegel betrachten. Incorrigible (1975)
Marie-Charlotte Pontalec is the best we had after Helene Dupont-Moreau.Diese kleine Marie-Charlotte Pontalec ist auf jeden Fall besser als beispielsweise Hélène Dupont-Moreau. Incorrigible (1975)
The ascension weekend?Das Himmelfahrts-Wochenende beispielsweise? Femmes Fatales (1976)
For example, you certainly can't get out of here.Beispielsweise kommen Sie sicherlich nicht hier heraus. Alice or the Last Escapade (1977)
But if there was a reason, a personal enmity, then it is less serious offence, jail term from six months to a yearDoch wenn es einen Grund gibt, beispielsweise einen persönlichen Konflikt, dann wird die Tat als leichtes Rowdytum betrachtet, und dafür gibt es von sechs Monaten bis zu einem Jahr! Mimino (1977)
For example, Julius Caesar a metamorphosis of Julius Caesar into the likeness of John F. Kennedy.Julius Cäsar beispielsweise ... Eine Metamorphose von Julius Cäsar, bis er aussieht wie ... John F. Kennedy. Bye Bye Monkey (1978)
If an ordinary Joe like me went to one of those fancy USO dances, you know, and he saw an awful pretty girl like you, and, I don't know, and he wanted to ask her to dance, do you think maybe she'd say...Wenn so ein ganz normaler Typ wie ich zu so einem USO-Tanzabend gehen würde und ein so furchtbar schönes Mädchen wie Sie sehen würde und sie beispielsweise zum Tanzen auffordern wollen würde, meinen Sie, sie würde vielleicht sagen... 1941 (1979)
Well, should you need me for any help whatsoever, such as in stage presence or diction, please feel free to call upon me at any time.Solltest du Hilfe bei beispielsweise Bühnenpräsenz oder Ausdrucksweise benötigen, kannst du jederzeit zu mir kommen. The Threshold (1981)
We're conducting a study on extreme wounds.Wir experimentieren auf dem Gebiet der Extremtraumata, beispielsweise Kriegsverletzungen. The Skin (1981)
While you're doing it, cleaning the toilet seems far more important than the law.Wenn Sie beispielsweise eine Toilette reinigen haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit wichtiger ist als das Gesetz. Gandhi (1982)
Like, by eliminating the competition.Beispielsweise durch Ausschalten der Konkurrenz. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
- I mean, just the other day...- Neulich beispielsweise... If Thoughts Could Kill (1983)
For example have you heard the one about the man who walked into the bar with a horse?Haben Sie beispielsweise, von dem Mann gehört, der mit einem Pferd in eine Bar ging. Goliath Returns (1984)
For example, the idea that a piece of bread can become the body of our Saviour, Father.Beispielsweise an die Vorstellung, dass ein Stück Brot zum Leib unseres Erlösers werden kann, Vater. Lady Jane (1986)
Well, set up more of these Common Ground Gardens for example.Indem Sie beispielsweise mehr solcher Gärten anlegen. The Gift of Life (1987)
I am thinking especially of soldiers in war who could not stand the sight of blood, or teenagers who watch brutal video nasties all the time.Ich denke beispielsweise an Soldaten im Krieg die also vorher im zivilen Leben nie Blut sehen konnten ja, auch der steigende Konsum von Horror-Videos bei unseren Jugendlichen heutzutage. Nekromantik (1987)
Sneezing, for example.Niesen, beispielsweise. Datalore (1988)
..the odd vein, ... ..or, as today, ... ..we're using a femoral lymphatic vessel... ..to take over the function of conveying the egg... ..from the ovary to the uterus.Eine Vene beispielsweise. Heute verwenden wir zum Beispiel ein Lymphgefäß aus dem Oberschenkel, um die Funktion zu übernehmen, das Ei vom Eierstock zum Uterus zu befördern. Dead Ringers (1988)
Fear of drowning, for example, concentrates the rodent mind wonderfully.Die Angst vorm Ertrinken beispielsweise konzentriert den Verstand von Nagetieren auf ganz wunderbare Weise. Monkey Shines (1988)
When Alceste, the pure one, the intransigent the enemy of lies begs Célimène to lie to him.Als beispielsweise Alceste, der Reine, der Unnachgiebige, der fanatische Feind der Lüge, Célimène anfleht, ihn zu belügen, L'étudiante (1988)
For instance, let me challenge you with a little piece I did.Ich fordere dich beispielsweise mit einem meiner Werke heraus. Batman (1989)
You can be sure he wouldn't have done that to John Garfield.Anderen hätte er das nicht zugemutet, beispielsweise John Garfield. Postcards from the Edge (1990)
I mean, for example let's just say that there's somebody so unattractive in this room that even the girl cats won't let him pet them.Ich meine, nehmen wir mal an... in diesem Zimmer beispielsweise wäre jemand so Unattraktives... dass selbst kleine Kätzchen sich nicht von ihm streicheln lassen wollen. Do Ya Think I'm Sexy (1990)
Because it are what the thief broke down the lock of the case?Ja? Beispielsweise die Frage, warum das Kästchen aufgebrochen worden ist? Double Sin (1990)
First, society has to be protected from perverts. Everybody knows that.Die Gesellschaft muss beispielsweise vor Perversen geschützt werden. The Comfort of Strangers (1990)
- Yeah, the granny's, for instance.Beispielsweise die Großmutter. Delicatessen (1991)
Could this white boy be Paulie Carbone?Beispielsweise Paulie Carbone? Jungle Fever (1991)
For instance, um, when you leave this office, don't think about everything you have to do in order to get out of the building. Just think of what you must do to get out of this room.Wenn Sie beispielsweise die Praxis verlassen, überlegen Sie nicht, wie Sie aus dem Gebäude kommen, sondern zuerst, wie Sie aus dem Zimmer kommen. What About Bob? (1991)
-Don't have a heart attack, old dude.Beispielsweise die Songs für die Streetcar-Parodie. Bart's Dog Gets an F (1991)
Let me assure you that here, money does make a difference.Die Figur sieht man in einigen meiner Folgen. Wie beispielsweise in der Thanksgiving-Folge. Old Money (1991)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top