Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seltsamerweise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seltsamerweise-, *seltsamerweise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's odd I had to unlock the door to get in.Seltsamerweise musste ich eben aufschließen. Bell Book and Candle (1958)
Oddly enough, you've come right to him.Seltsamerweise sind Sie direkt in seine Arme gelaufen. Eye of the Beholder (1960)
ODDLY ENOUGH, H ELEN, I'D HAVE HAD TO COME AFTER YOU NEXT.Seltsamerweise hätte ich Sie danach erledigen müssen, Helen. Nightmare as a Child (1960)
Oddly enough, mr. Castle, this is the normal pattern that seems to be generally followed- great excitement, great emotionalism.Seltsamerweise ist dieses Verhaltensmuster immer gleich, Mr. Castle. The Man in the Bottle (1960)
Your doctor.Seltsamerweise von Ihrem Arzt. The Lions Are Loose (1961)
Oddly enough, it does appeal to my sporting blood.Seltsamerweise reizt das tatsächlich meinen Sportsgeist. The Silence (1961)
Oddly enough... Thanks, sonny.- Seltsamerweise... The Nutty Professor (1963)
The sword was all he knew. But strangely enough, he loved the flute.In nichts sah er einen Wert, nur die Flöte mochte er seltsamerweise. The Sword of Doom (1966)
But the strange thing is they both went off and didn't leave any message.Aber seltsamerweise sind sie beide weg und haben keine Nachricht hinterlassen. Judy and the Gorilla (1967)
You see, Commissioner, there are two funerals... but strangely there are three widows.Wissen Sie, Kommissar, es sind zwei Begräbnisse... - ...aber seltsamerweise gibt es drei Witwen. We Still Kill the Old Way (1967)
Strangely enough, they usually work out well.Seltsamerweise funktionieren sie gut. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
And strange as it seems that's the first statement made to me all day with which I'm prepared to take issue.Und seltsamerweise... ist das heute die erste Behauptung... die mich tatsächlich trifft. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Strangely enough, the murder coincides with the loss of the shroud covering the body of Kah-to-Bey.Seltsamerweise fällt der Mord mit dem Diebstahl des Leichentuchs von Kah-to-Bey zusammen. The Mummy's Shroud (1967)
Which is why, in a curious way, I don't think he's the man I'm looking for.Daher ist er, seltsamerweise, wohl nicht der Mann, nach dem ich suche. The Night of the Generals (1967)
The container and the table were wrecked, and there's a hole in the floor.Der Behälter ist zerstört und seltsamerweise der Tisch auch. Dazu ist der Boden geschmolzen, dort befindet sich ein Loch. The X from Outer Space (1967)
Strangely, she did not identify herself with the victim... but with the aggressor.Seltsamerweise identifizierte sie sich aber nicht mit dem Opfer, sondern mit dem Täter. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Arriving to the workhouse, they found the door open."So kamen sie wieder zurück ins Armenhaus und fanden seltsamerweise die Haustüre offen." Emil i Lönneberga (1971)
Curiously enough, I think she was the reason he came here in the first place.Seltsamerweise glaube ich, sie war der Grund, weshalb er überhaupt herkam. Dr. Phibes Rises Again (1972)
Come to think of it, when I said Elisabeth Hölle's name the first time, ...he seemed strangely shocked.Wenn ich so darüber nachdenke... Als ich Elisabeth Hölles Name zum ersten Mal erwähnte schien er seltsamerweise ganz bestürzt zu sein. Baron Blood (1972)
For the Lauralee Grant. Amazingly, you are the other one.Sie sind seltsamerweise der andere Bewerber. What's Up, Doc? (1972)
Strangely enough, somehow, ... so did I.Seltsamerweise wusste ich sie auch. Live and Let Die (1973)
Your lordship seems strangely unconcerned.Eure Lordschaft scheint das seltsamerweise nichts anzugehen. The Wicker Man (1973)
WELL, STRANGELY ENOUGH, QUITE A LOT...Seltsamerweise eine große. A Book at Bedtime (1973)
And that responsibility includes not losing the best science officer in Starfleet.Ich finde sie seltsamerweise reizvoll. The Jihad (1974)
It's a funny thing, though. I never did find a greasy spot on him.Seltsamerweise fand ich nie etwas Schmieriges an ihm. Bite the Bullet (1975)
In three years, I have to admit it's strange that he never approached any of them.In drei Jahren hat er sich seltsamerweise nie an eines herangemacht. Strip Nude for Your Killer (1975)
And strangely enough, everything is connected to Ardenghi.Und seltsamerweise steht alles in Verbindung mit Ardenghi. Like Rabid Dogs (1976)
Oh, my beloved George, even though we come from two different worlds I find myself strangely attracted to you. - Yeah.Mein lieber George, wir kommen zwar aus zwei verschiedenen Welten, aber ich finde Sie seltsamerweise attraktiv. Harvey Korman (1976)
Oddly they felt a sudden urge to see her.Seltsamerweise spürten sie einen plötzlichen Drang, sie zu sehen. Femmes Fatales (1976)
Strangely, I felt closer to you when I entered your world of immorality.Seltsamerweise bist du mir, als ich in die unmoralische Welt abglitt, näher gekommen. Beautiful Girl Hunter (1979)
- Strangely, no.- Seltsamerweise nein. Buffet Froid (1979)
It's strange, he didn't call.Seltsamerweise hat er nicht angerufen. Confidentially Yours (1983)
One day, it started working on its own.Seltsamerweise entwickelte er ungewöhnliche Funktionen, die noch nicht geklärt sind. The Lift (1983)
The problem is, you were found with no identification, and oddly enough wearing no clothing.Das Problem ist, Sie wurden ohne Ausweis und seltsamerweise... ohne Kleidung gefunden. The Muppets Take Manhattan (1984)
It happelns at certailn times of the molnth, stralngely elnoulgh.Es passiert seltsamerweise zu bestimmten Zeiten im Monat. Gothic (1986)
The most consistent aspect will be ... The total lack of ratings consistency.Das ist seltsamerweise konsistent mit der vorhandenen allgemeinen Inkonsistenz. Prime Time (1987)
Remember about a month ago, one night you came back from swapping recipes... strangely, how could I say, horny as a toad.Weißt du noch, vor einem Monat... da kamst du eines Abends heim... vom Rezepte-Tausch. Du warst seltsamerweise, wie soll ich sagen... scharf wie ein Karnickel. For Whom the Bell Tolls (1987)
"But there was no one there, "no one to see the slight, small girl just turned 19, "whose hair was blacker than the wing feathers of a rain crow,"Aber es war niemand da, der sah, wie das zierliche kleine Mädchen 19 wurde, dessen Haare schwärzer als die Federn einer Regenkrähe waren, und dessen Augen seltsamerweise die Farbe des Abendhimmels zur Erntezeit hatten." The House on Carroll Street (1988)
It is an irony that the therapist sometimes becomes the focus for hostilities and transference.Seltsamerweise wird oft der Therapeut zur Zielscheibe für Angriffe und Projektionen. The Dream Team (1989)
Virtually no social problems to be found on this planet...Seltsamerweise gibt es keine sozialen Probleme auf dem Planeten. Devil's Due (1991)
But there are only 15 here 2 up there, that's only 17! One is missing.Seltsamerweise sind hier nur 15 Soldaten und oben liegen noch 2. Das macht 17. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
You know, curiously enough, that happens every day.Weißt du, seltsamerweise geschieht das jeden Tag. Every Bundy Has a Birthday (1992)
But, you know, it's funny, my key doesn't seem to work in the door.Aber seltsamerweise scheint mein Schlüssel nicht zu passen. The Egg and I (1992)
When I found out that Matsuno was attracted to herDass Matsuno Rikako mochte, machte mich seltsamerweise wütend. Ocean Waves (1993)
Besides, I am strangely attracted to this.Außerdem fühle ich mich seltsamerweise von dem da angezogen. Peggy and the Pirates (1993)
It's strange. I'd think my instinct would be to run, but I became angry.Seltsamerweise, statt zu fliehen wurde ich wütend. Disclosure (1994)
It was conducted, oddly enough, in Plymouth.- Ja. Ich erhielt sie seltsamerweise in Plymouth. Sense and Sensibility (1995)
But now, the strange thing is the whole gang itself has perished.Seltsamerweise ist nun die ganze Bande verschwunden. Swallowtail Butterfly (1996)
Surprisingly, no.Seltsamerweise nein. The Vasectomy One (1996)
- Strangely enough. JOHN:- Ja, seltsamerweise. Silver Bells (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paradoxerweise; seltsamerweise { adv }paradoxically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  seltsamerweise /zɛltzaːmrvaizə/
   paradoxically

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top