ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

知恵者

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知恵者-, *知恵者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
知恵者[ちえしゃ, chiesha] (n) wise man [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many have believed that they were wise but what would serve them best they did not know.[JA] 自分を知恵者だと 思い込む 連中は少なくない Siegfried (1980)
You're an intelligent man.[JA] あなたは知恵者 The Prince of Winterfell (2012)
intelligent men.[JA] 二人の知恵者として話を交わせたらと願う The Prince of Winterfell (2012)
As long as the gold gleams in the light[JA] おの黄金が光り輝くあいだは この知恵者が張り番をする Siegfried (1980)
I'd like to think I'm an intelligent man. not even the multitudes who despise you.[JA] 私も自分が知恵者であると思いたい 誰も異論はないでしょう あなたを酷く見下している親族ですら The Prince of Winterfell (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top