ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weise

W IY1 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weise-, *weise*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adam Weise?อดัม ไวส์ Deepwater Horizon (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEISE    W IY1 S
WEISEL    W AY1 S AH0 L
WEISEL    W AY1 Z AH0 L
WEISER    W AY1 S ER0
WEISEMAN    W AY1 S AH0 M AH0 N
WEISENSEL    W AY1 S AH0 N S AH0 L
WEISENSEL    W AY1 Z AH0 N S AH0 L
WEISENBERG    W AY1 S AH0 N B ER0 G
WEISENBACH    W AY1 Z AH0 N B AA0 K
WEISENBACH    W AY1 S AH0 N B AA0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weise {m,f}; Weiserwise man; sage [Add to Longdo]
Weise {f}way; manner [Add to Longdo]
weisesapient [Add to Longdo]
weise; klug; verständig {adj} | weiser; klüger; verständiger | am weisesten; am klugsten; am verständigsten | ein weises Wortwise | wiser | wisest | a wise saying [Add to Longdo]
weise {adv}wisely [Add to Longdo]
weise {adv}sapiently [Add to Longdo]
weisen | weisend | gewiesen | er/sie/es weist | ich/er/sie/es wies | er/sie/es hat/hatte gewiesen | nach Osten weisento point | pointing | pointed | he/she/it points | I/he/she/it pointed | he/she/it has/had pointed | to point East [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哲人[てつじん, tetsujin] Weiser, Philosoph [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
賢人[けんじん, kenjin] Weiser [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]
賢母[けんぼ, kenbo] weise_Mutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Weise /vaizə/ 
   air; manner; sage; tune; way; wise man

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  weise /vaizə/
   refer; sapient; wise; wisely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top