ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*qualified*

K W AA1 L AH0 F AY2 D   
162 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: qualified, -qualified-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualified[ADJ] มีคุณสมบัติ, See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม, Syn. adequate, equipped
qualified[ADJ] ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
qualifiedly[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ, See also: โดยมีคุณวุฒิ
unqualified[ADJ] ที่ไม่มีความรู้โดยตรง, Syn. incapable, Ant. qualified
unqualified[ADJ] ที่ไม่มีเงื่อนไข, See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่, Syn. unconditional, Ant. conditional
overqualified[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified propertyสิทธิในทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified titleกรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified voterผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู qualified elector ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่... Mannequin (1987)
Anybody who does not get on that staircase now is disqualified....ตอนที่ผมประกาศคนชนะ ใครไม่ขึ้น... ...ถือว่าสละสิทธิ์ ผมพูดจริงๆ นะ Punchline (1988)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)
We are officially... disqualified.เราถูกตัดสิทธิ์ อย่างเป็นทางการ Cool Runnings (1993)
Yes, you do. I want to know why you disqualified my guys.คุณมีแน่ ผมอยากรู้ว่า ทำไมคุณตัดสิทธิ์ทีมผม Cool Runnings (1993)
qualified....ใช้ได้ทุกคน Schindler's List (1993)
Well, I'm not really qualified to do very much.คือ ผมไม่มีคุณสมบัติทำอะไรนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That makes me uniquely qualified.นั้นทำให้ฉันมีคุณสมบัติพิเศษ City of Angels (1998)
"Holy Shoot... and Times Were Good was disqualifiedโฮลี่ ชู้ท กับไทม์ส ดูดี The Legend of 1900 (1998)
You are not qualified.You are not qualifiedAnna and the King (1999)
One is not qualified to run mucks.ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะอาละวาดได้ Bicentennial Man (1999)
You know what, this is bullshit! Andyou are technically disqualified for lying to me.ปู่รู้อะไรมั้ย มันทุเรศมากเลย / และปู่ถูกตัดสิทธิ์ Ken Park (2002)
You can't quit, you're disqualified.คุณออกไม่ได้ คุณถูกตัดสิทธิ์ Ken Park (2002)
110 for Tate here, and grandpa's disqualified for being a cheater.110 ของชั้น ส่วนปู่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากขี้โกง Ken Park (2002)
Uh, well, technically, if an employee's been here for three consecutive years, he or, indeed, she, is qualified to apply.Technically, if an employee's been here for three consecutive years... ...he or, indeed, she, is qualified to apply. Maid in Manhattan (2002)
Also congratulate you qualifiedAlso congratulate you qualified Sex Is Zero (2002)
And couple 1 05, has been disqualified,และหมายเลข 105 โดนปรับแพ้ครับ Shall We Dance (2004)
I can't look at you without thinking about the five or six more qualified white men who didn't get your job.ผมอดคิดไม่ได้ว่า มีคนอื่นอีก 5-6 คน ที่เป็นคนขาวและเก่งกว่าคุณ แต่ไม่ได้งานนี้ Crash (2004)
Are we disqualified?พวกเราถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าครับ Spin Kick (2004)
But Hyuk-soo is disqualified.แต่ฮยอกซูถูกตัดสิทธิ์ Spin Kick (2004)
If not, you'll be disqualified.ไม่อย่างนั้น คุณจะถูกตัดสิทธิ์ Spin Kick (2004)
Although I wouldn't consider it, if I didn't think you were qualified.แต่ผมก็ยังไม่พิจารณาเลือกใคร จนกว่าจะเห็นว่าคุณขาดคุณสมบัติ Match Point (2005)
No, Mr. Vandecamp was disqualified for plagiarism.ไม่หรอก คุณแวนแคมป์ถูกปรับแพ้เพราะเอาผลงานของคนอื่นมา American Pie Presents: Band Camp (2005)
He says I'm not qualified to be his girlfriend.เขาบอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเป็นแฟนของเขา My Boyfriend Is Type-B (2005)
I told you, Sid. You're not qualified to run a camp.ฉันบอกแล้ว ซิด เธอไม่มีคุณสมบัติพอที่จะตั้งแคมป์หรอก Ice Age: The Meltdown (2006)
- While qualified persons qualified persons are interested in investing and have money to invest.- เมื่อได้เจอคนที่เข้าช่วย... เมื่อได้เจอคนที่เข้าข่าย คนที่สนใจลงทุนและมีเงินพร้อม The Pursuit of Happyness (2006)
- A qualified doctor.- เพิ่งจบหมอน่ะครับ The Last King of Scotland (2006)
I'll get you disqualified if you dare to fool me.ฉันจะให้คุณถูกตัดสิทธิ์ ถ้าคุณกล้าทำโง่ๆกับฉันอีก Confession of Pain (2006)
What the hell, I'm not qualified anyway.อะไรวะ ฉันก็ไม่ผ่านเหรอ Confession of Pain (2006)
I thought you just said I was qualified.ผมคิดว่าท่านบอกว่าผมมีคุณสมบัติพอ Waiting to Exhale (2007)
NO ONE IS BETTER QUALIFIED,ไม่มีใครเหมาะไปกว่าลูกแล้ว Poison Ivy (2007)
After analyzing Combat data from all soldiers in ES.W.A.T... we found him to be by far the most qualified of all candidates.หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการต่อ สู้ จากหน่วยรบทั้งหมดใน ES.W.A.T. ...เราพบว่าเขามีคุณสมบัติทิ้งห่างผู้ได้รับการคัดเลือกมาก Appleseed Ex Machina (2007)
You're just not qualified for the management program.เธอไม่มีคุณสมบัติพอ สำหรับโครงการผู้จัดการ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
To see you interview five to seven well-qualified fellowship candidates.ที่ผ่านการคัดเลือก มีความสนใจร่วมงานกับเรา ผมไม่ต้องการทีม Alone (2007)
Well, I'm qualified, and, uh, your guys are stretched a little thin.ก็ผม ผมมีคุณสมบัตินะ แล้วก็ เอ่อ คนของคุณก็กรอบกันหมดแล้วด้วย Bang, Bang, Your Debt (2007)
Having fucked my way into the job I may not be qualified enough to piece together this complex of a crime....ฉันอาจไม่มีคุณสมบัติพอที่จะปะติดปะต่อ ฆาตกรรมที่ซับซ้อนนี้ In the Valley of Elah (2007)
I highly doubted it. But, my God, she was qualified.ผมก็ยังสงสัย แต่พระเจ้า เธอช่างเพียบพร้อม Numb (2007)
- But, sir, I don't think I'm qualified.- แต่ผมจะสอนได้หรอฮะ High School Musical 2 (2007)
Are you suggesting that he was overqualified?คุณจะบอกว่า\ เรากดขี่หน้าที่การงานเค้าหรอ Eagle Eye (2008)
He's only got ten minutes to make it to the checkpoint or he will be disqualified.เขามีเวลาอีกเพียง 10 นาที ที่จะเข้าสู่จุดตรวจ หรือไม่ก็หมดสิทธิ์ในการแข่งขัน Snow Buddies (2008)
I'm not qualified to teach John henry those things.ฉันไม่มีเงื่อนไขที่จะสอน จอร์เฮนรี่ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
however, his knowledge makes him uniquely qualified to assist our efforts while he remains in the legal custody of his son peter.อย่างไรก้ตาม,ความสามารถของเขา มีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะช่วยที่พวกเราพยายามอยู่ ตอนนี้เขาได้รับอนุญาติอยู่ในความดูแลของ ปีเตอร์ ลูกชายเขา. The Same Old Story (2008)
You know I'm the most qualified.เธอรู้ว่าฉันมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด All by Myself (2008)
You actually believe you're qualified?คุณคิดว่าคุณีคุณสมบัติหรือ? Odyssey (2008)
Because at least she knows she's not qualified for the job.เพราะว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ เธอไม่ดีพอที่จะเอามาเลี้ยง Joy (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป Beethoven Virus (2008)
I qualified for parole 3 years ago.ฉันผ่านการทดสอบของเพอโรล3ปีที่แล้ว Death Race (2008)
Because she tried to take matters into her own hand, best left to qualified officers!เป็นเพราะเธอพยายาม ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวาย แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่! Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifiedBeth is unqualified for such a responsible post.
qualifiedHe is no less qualified for the job than she is.
qualifiedHe is not qualified for the job.
qualifiedHe is not qualified to take the examination.
qualifiedHe is qualified as a doctor.
qualifiedHe is qualified as an English teacher.
qualifiedHe is qualified as a solicitor.
qualifiedHe is qualified for promotion.
qualifiedHe is qualified to be a lawyer.
qualifiedHe is said to be qualified as a doctor.
qualifiedHe was disqualified from taking part in the contest.
qualifiedHis skills qualified him for the job.
qualifiedI am quite unqualified to teach them.
qualifiedIt will take her at least two years to be qualified for that post.
qualifiedIt will take him at least two years to be qualified for that post.
qualifiedJones is well qualified for the job.
qualifiedMy first task was to screen out unqualified applicants.
qualifiedShe is qualified as a nurse.
qualifiedShe was disqualified from the race for two false starts.
qualifiedStrictly speaking, he is not qualified for the job.
qualifiedStrictly speaking, she's not qualified for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
มีคุณสมบัติดีพร้อม[V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ถึงเกณฑ์[V] be qualified, See also: pass a criterion, Thai definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้
เข้าเกณฑ์[V] appropriate, See also: be of standard, be qualified, Syn. เข้ามาตรฐาน, ตรงเกณฑ์, Example: อายุของเขาเข้าเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้แล้ว, Thai definition: เข้าหลักที่กำหนดไว้
ทรงคุณวุฒิ[V] be qualified, See also: be competent, be proficient, be capable, Example: เขาทรงคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะเป็นนายคน, Thai definition: มีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIED    K W AA1 L AH0 F AY2 D
UNQUALIFIED    AH0 N K W AA1 L AH0 F AY2 D
DISQUALIFIED    D IH2 S K W AA1 L AH0 F AY2 D
NONQUALIFIED    N AA0 N K W AA1 L AH0 F AY2 D
OVERQUALIFIED    OW1 V ER0 K W AA2 L AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualified    (v) kwˈɒlɪfaɪd (k w o1 l i f ai d)
unqualified    (j) ˈʌnkwˈɒlɪfaɪd (uh1 n k w o1 l i f ai d)
disqualified    (v) dˈɪskwˈɒlɪfaɪd (d i1 s k w o1 l i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter), #3,029 [Add to Longdo]
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, / ] master; qualified worker, #5,093 [Add to Longdo]
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker, #7,089 [Add to Longdo]
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, / ] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified, #7,199 [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers, #10,734 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, ] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
mit Einschränkungenin a qualified sense [Add to Longdo]
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel [Add to Longdo]
ein Ja mit Einschränkungena qualified yes [Add to Longdo]
Knappe {m} (Bergbau)qualified miner [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
ausgebildet; qualifiziert; kompetent {adj}qualified [Add to Longdo]
bedingt; nicht uneingeschränkt {adj}qualified [Add to Longdo]
berechtigt; zugelassen {adj}qualified [Add to Longdo]
diplomiert {adj}qualified [Add to Longdo]
disqualifizieren | disqualifizierend | disqualifiziert | disqualifiziert | disqualifizierteto disqualify | disqualifying | disqualified | disqualifies | disqualified [Add to Longdo]
sich eignen (für) | sich eignend | geeignet | du eignest dich | er/sie eignet sich | ich/er/sie eignete sich | wir/sie eigneten | er/sie ist/war geeignetto be qualified (for) | being qualified | been qualified | you are qualified | he/she is qualified | I/he/she was qualified | we/they were qualified | he/she has/had been qualified [Add to Longdo]
geeignet; qualifiziert {adj} (für)qualified (for) [Add to Longdo]
hochqualifiziert {adj}highly qualified [Add to Longdo]
(sich) qualifizieren (zu; als) | qualifizierend | qualifiziertto qualify (for; as) | qualifying | qualified [Add to Longdo]
überqualifiziertoverqualified [Add to Longdo]
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified [Add to Longdo]
unqualifiziert {adv}unqualifiedly [Add to Longdo]
wahlberechtigt seinto be qualified to vote [Add to Longdo]
Ich bin nicht kompetent, in seinem Namen zu sprechen.I'm not qualified to speak for him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
最適任者[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified [Add to Longdo]
失格者[しっかくしゃ, shikkakusha] (n) disqualified person [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] (n) {comp} qualified data-name [Add to Longdo]
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception [Add to Longdo]
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified [Add to Longdo]
選挙人[せんきょにん, senkyonin] (n) qualified voter; (P) [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] (n) {comp} qualified area [Add to Longdo]
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P) [Add to Longdo]
適格者[てきかくしゃ, tekikakusha] (n) qualified or eligible person [Add to Longdo]
適任[てきにん, tekinin] (adj-na,adj-no) competent; suitable; qualified [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] (n) suitable person; well-qualified person; responsible party; responsible person [Add to Longdo]
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole [Add to Longdo]
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P) [Add to Longdo]
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent [Add to Longdo]
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualified \Qual"i*fied\, a.
   1. Fitted by accomplishments or endowments.
    [1913 Webster]
 
   2. Modified; limited; as, a qualified statement.
    [1913 Webster]
 
   {Qualified fee} (Law), a base fee, or an estate which has a
    qualification annexed to it, the fee ceasing with the
    qualification, as a grant to A and his heirs, tenants of
    the manor of Dale.
 
   {Qualified indorsement} (Law), an indorsement which modifies
    the liability of the indorser that would result from the
    general principles of law, but does not affect the
    negotiability of the instrument. --Story.
 
   {Qualified negative} (Legislation), a limited veto power, by
    which the chief executive in a constitutional government
    may refuse assent to bills passed by the legislative body,
    which bills therefore fail to become laws unless upon a
    reconsideration the legislature again passes them by a
    certain majority specified in the constitution, when they
    become laws without the approval of the executive.
 
   {Qualified property} (Law), that which depends on temporary
    possession, as that in wild animals reclaimed, or as in
    the case of a bailment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Competent; fit; adapted.
 
   Usage: {Qualified}, {Competent}. Competent is most commonly
      used with respect to native endowments and general
      ability suited to the performance of a task or duty;
      qualified with respect to specific acquirements and
      training.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualify \Qual"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Qualified}; p. pr. &
   vb. n. {Qualifying}.] [F. qualifier, LL. qualificare, fr. L.
   qualis how constituted, as + -ficare (in comp.) to make. See
   {Quality}, and {-Fy}.]
   1. To make such as is required; to give added or requisite
    qualities to; to fit, as for a place, office, occupation,
    or character; to furnish with the knowledge, skill, or
    other accomplishment necessary for a purpose; to make
    capable, as of an employment or privilege; to supply with
    legal power or capacity.
    [1913 Webster]
 
       He had qualified himself for municipal office by
       taking the oaths to the sovereigns in possession.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give individual quality to; to modulate; to vary; to
    regulate.
    [1913 Webster]
 
       It hath no larynx . . . to qualify the sound. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce from a general, undefined, or comprehensive
    form, to particular or restricted form; to modify; to
    limit; to restrict; to restrain; as, to qualify a
    statement, claim, or proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to soften; to abate; to diminish; to assuage; to
    reduce the strength of, as liquors.
    [1913 Webster]
 
       I do not seek to quench your love's hot fire,
       But qualify the fire's extreme rage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To soothe; to cure; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In short space he has them qualified. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; equip; prepare; adapt; capacitate; enable;
     modify; soften; restrict; restrain; temper.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top