ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualified indorsement

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualified indorsement-, *qualified indorsement*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualified \Qual"i*fied\, a.
   1. Fitted by accomplishments or endowments.
    [1913 Webster]
 
   2. Modified; limited; as, a qualified statement.
    [1913 Webster]
 
   {Qualified fee} (Law), a base fee, or an estate which has a
    qualification annexed to it, the fee ceasing with the
    qualification, as a grant to A and his heirs, tenants of
    the manor of Dale.
 
   {Qualified indorsement} (Law), an indorsement which modifies
    the liability of the indorser that would result from the
    general principles of law, but does not affect the
    negotiability of the instrument. --Story.
 
   {Qualified negative} (Legislation), a limited veto power, by
    which the chief executive in a constitutional government
    may refuse assent to bills passed by the legislative body,
    which bills therefore fail to become laws unless upon a
    reconsideration the legislature again passes them by a
    certain majority specified in the constitution, when they
    become laws without the approval of the executive.
 
   {Qualified property} (Law), that which depends on temporary
    possession, as that in wild animals reclaimed, or as in
    the case of a bailment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Competent; fit; adapted.
 
   Usage: {Qualified}, {Competent}. Competent is most commonly
      used with respect to native endowments and general
      ability suited to the performance of a task or duty;
      qualified with respect to specific acquirements and
      training.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

qualified ( K W AA1 L AH0 F AY2 D) indorsement

 


  

 
qualified
 • มีคุณสมบัติ: มีคุณวุฒิเหมาะสม [Lex2]
 • ซึ่งมีเงื่อนไข: ซึ่งมีข้อแม้ [Lex2]
 • (ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข. ###SW. qualifiedly adv. ###S. able,capable [Hope]
 • (adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ [Nontri]
 • /K W AA1 L AH0 F AY2 D/ [CMU]
 • (v) /kw'ɒlɪfaɪd/ [OALD]
  [qualify]
 • ้เหมาะสม: มีคุณสมบัติเหมาะสม [Lex2]
 • ทำให้มีคุณสมบัติ: ทำให้มีคุณวุฒิ [Lex2]
 • ดัดแปลง: แก้ไข [Lex2]
 • มีอำนาจ: มีสิทธิ [Lex2]
 • (ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ ###SW. qualifiable adj. qualifyingly adv. [Hope]
 • (vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม [Nontri]
 • (vt) ปรับตัว,แก้ไข,ทำให้เหมาะสม,ทำให้มีคุณสมบัติ [Nontri]
 • /K W AA1 L AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /kw'ɒlɪfaɪ/ [OALD]
indorsement
 • (n) การสลักหลัง,การรับรอง,การสนับสนุน [Nontri]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top