ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

資格がない

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -資格がない-, *資格がない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Strictly speaking, she's not qualified for the job.厳密に言えば、彼女はその仕事をする資格がないと言う事です。
He is not qualified to take the examination.彼は受験資格がない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-How could you love me if I ran now?[JA] - 今逃げたら もう君に愛される資格がない Troy (2004)
Bill, you're no longer credentialed.[JA] ビル、君にはもう資格がない Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Greg is claiming that I am an unfit parent.[JA] グレグは私には親の資格がないと 主張してるのよ Midnight (2009)
. ..to receive such knowledge, such almost limitless power.[JA] 受け取る資格がないとの 結論に達したのだ Forbidden Planet (1956)
Why a man of sense and education, who has lived in the world, should be ill qualified to recommend himself to strangers?[JA] 分別も教養もある紳士が 知らない人を誘う 資格がないとは Episode #1.3 (1995)
Are you not capable of holding a spear?[JA] お前は槍を持つ資格がない? Red Cliff (2008)
So I don't qualify for OT.[JA] まだ資格がない The Cabin in the Woods (2011)
I fear I am ill qualified to recommend myself to strangers.[JA] 知らない人を誘う資格がない Episode #1.3 (1995)
You are shockingly unqualified, aren't you, sir?[JA] 君には全く資格がない Public Enemies (2009)
What if I wanted to forfeit the race... because I didn't deserve to win?[JA] どうなるだろう? もし競争を放棄したとしたら・・・ だって私には 勝つ資格がないから Mean Girls 2 (2011)
I don't deserve to be sitting here at your table.[JA] 俺には父さんと同じ食卓を 囲む資格がない Deadfall (2012)
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.[JA] "間違いなくこう言えます" "今日の15人は" "神聖な緑と金のユニフォームを" "身につける資格がない" Invictus (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top