ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morale*

M ER0 AE1 L   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morale, -morale-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morale[N] กำลังใจ, Syn. spirit, resolve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart

English-Thai: Nontri Dictionary
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
morale hazardภาวะภัยทางอุปนิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morales.MoraleIt Serves You Right to Suffer (2016)
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก The Little Prince (1974)
It'll break up the boredom, keep up morale.จะได้หายเหงาและบำรุงขวัญ Casualties of War (1989)
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're watching Raccoon 7. Now the weather, with Terri Morales.ตอนนี้คุณกำลังชมแร็คคูนช่อง 7 รายงานสภาพอากาศโดย เทอรี่ มอเร่ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
This tape, work of former Raccoon 7 anchorwoman Terri Morales.เทปนี้เป็นงานของ อดีตผู้ประกาศข่าว แรคคูณ 7 เทอร์รี่ โมเรลส์ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Morale And Conflict Resolution Officer.สถานที่แก้ปัญหาดัดสันดานเรื่องขัดแย้งโว้ย American Pie Presents: Band Camp (2005)
This is your Macro speaking... and, hey, morale couldn't have been higher today.เรากระตุ้นกัน และต้องทำให้ดีกว่าวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I heard the news has spread all over, hurting the morale of the people.เจ้าคนทรยศ Shadowless Sword (2005)
Call Morales.โทรหาโมราเลส บอกว่าเราต้องการทีมเทคนิค Big Momma's House 2 (2006)
Call the F.B.I. Ask for a woman by the name of Morales, okay?โทรหาเอฟบีไอ ขอสายผู้หญิงชื่อโมราเลส Big Momma's House 2 (2006)
Let's see. A hanging's always good for morale!เอางี้ จับแขวนคอนี่แหละเหมาะสุดแล้ว Stardust (2007)
This is Sheriff Morales, to the National Guard, come in.นายอำเภอโมราเลสถึงกองกำลังแห่งชาติ ตอบด้วย Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Repeat, Sheriff Morales, to the National Guard, come in.ขอย้ำ นายอำเภอโมราเลสถึงกองกำลังแห่งชาติ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Sheriff Eddie Morales, in Colorado.นายอำเภอเอ็ดดี้ โมราเลส กันนิสัน โคโลราโด้ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
The Allied Forces have not lost cohesion, and their morale is high.กองกำลังพันธมิตร ยังคงไม่แตกแยก และมีศีลธรรมสูง Atonement (2007)
Morales.โมราเรส The Mist (2007)
Lorenzo Moralesลอเรนโซ่ โมราเลส Ending Happy (2007)
Guy's name is Lorenzo morales.ผู้ตายชื่อ ลอเรนโซ่ โมราเลส Ending Happy (2007)
"Happy" Morales."แฮปปี้" โมราเลส Ending Happy (2007)
Brass: So did you see Lorenzo "Happy" morales last night?แล้วเมื่อคืนนี้คุณเห็น ลอเรนโซ่ "แฮปปี้" โมราเลส ไหม? Ending Happy (2007)
But it has got no ethics, no Morales.แต่มันไม่มีศีลธรรมจรรยา Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Name on the account is george morales.ชื่อจดทะเบียน จอร์ย มอร์เรล The Dreamscape (2008)
Suspicion, resentment... that kind of shit eats up morale, fractures a charter.ความหวาดระแวง ความขุ่นเคืองใจ... เรื่องเหี้ยนี้จะทำให้ คนของเราแตกแยกกันเอง The Revelator (2008)
- Such a morale booster.- พ่อคนเอาใจช่วยของฉัน Dare (2009)
For the sake of morale?เพื่อสร้างขวัญกำลังใจงั้นหรือ? Air: Part 1 (2009)
This is a question of morale.คำถามมันอยู่ที่กำลังใจ Justice (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
To boost morale.เพื่อเพิ่มกำลังใจ Life (2009)
Morale is low, you know it. If things don't change,กำลังใจตกต่ำ เธอก็รู้ Mattress (2009)
I have a serious morale issue with my team. It's my responsibility to fix it.ทีมฉันมีปัญหาเรื่องกำลังใจ ฉันต้องแกไข Mash-Up (2009)
- i'll call judge morales at home, have her get a warrant started.เอาอาสาสมัครทุกคน ของมูลนิธินี้ The Getaway (2009)
Finn has a point. I mean, haven't you noticed how low morale has been around here lately?คงเพราะผมไม่ให้เกียรติ ทีน่า The Power of Madonna (2010)
The only place I ever saw the marines morale go to hell.มันทำให้กำลังใจของเหล่านาวิกโยธิน.. พากันดิ่งลงเหวไปเลย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
As bad as it was in the other places, it didn't, but the morale went straight down.ที่อื่นก็แย่พอๆกันนะ.. แต่ที่นี่ กำลังใจมันหดหายลงไปเร็วมาก Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
We're legal citizens of this country demonstrating our first amendment rights to a peaceful assembly, in order to protest the unlawful arrest of Omar morales.พวกเราเป็นพลเมือง ที่ถูกกฏหมายของเมืองนี้ ซึ่งแสดงสิทธิแรกในการแปรญัตติ เกี่ยวกับความสงบสุข Rite of Passage (2010)
Those scumbags are only a handful of the soldiers who work for Omar morales.คนถ่อยพวกนั้นเป็นเพียงทหาร แค่หยิบมือที่ทำงานให้โอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
Who I expressly told to leave Omar morales alone.คนที่ฉันบอกอย่างชัดเจนว่า อย่ายุ่งกับโอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
It's what Omar morales said he would do to a body to send a message.เป็นสิ่งที่โอมาร์ โมราเลส บอกว่าเขาจะทำกับร่างกาย เพื่อส่งข้อความออกไป Rite of Passage (2010)
Her body is mutilated in exactly the way that Omar morales, the drug trafficker, said he would mutilate a body.ร่างของเธอถูกตัดในอย่างที่ โอมาร์ โมราเลส คนส่งยา บอกว่าเขาจะทำ Rite of Passage (2010)
Omar morales.จับใคร Rite of Passage (2010)
Morales, let's go!โมลาเรส เข้ามา Guts (2010)
I'm not fooling, man! Morales!ฉันไม่โง่นะเว้ย เพื่อน โมลาเลส Guts (2010)
- Don't leave me here, you guys. - Morales, come on.อย่าทิ้งกูไว้คนเดียว โมลาเลส ไม่เอาน่า Guts (2010)
Morales! You can't leave me like this, man!โมลาเลส นายอย่าทิ้งฉันไว้นี่สิ Guts (2010)
Stay behind me. Morales, work up here!อยู่ข้างหลังผม โมลาเรซ ทางนี้ Vatos (2010)
The employee morale is also rock bottom.จิตใจของพนักงานก็ตกต่ำมาก Bread, Love and Dreams (2010)
I need a lot of loosely moraled women to throw themselves at me. Hard.อยากได้สาวง่ายๆมาปลอบใจแรงๆ Love & Other Drugs (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moraleBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลังใจ[N] spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
ครองใจ[V] carry one's favour, See also: govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart, Syn. ชนะใจ, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
ขวัญดี[N] high morale, See also: good spirit, Example: ทหารในสนามรบยังมีขวัญดีอยู่, Thai definition: กำลังใจดี
เหิมฮึก[V] gain courage, See also: become bold, have high morale, be elated and bold, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขาเหิมฮึกทะนงตัวเพราะถือว่ามีพวกมาก, Thai definition: กำเริบโดยทะนงใจ, คึกคะนองด้วยความลำพองใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
คำนิยมพื้นฐาน[n. exp.] (khamniyom pheūnthān) EN: value   FR: valeur (morale) [m]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; spirit ; heart   FR: moral [m[ ; esprit [m]
ขวัญดี[n.] (khwan dī) EN: high morale ; good spirit   FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thāng sīnlatham) EN: moral obligation ; moral commitmet   FR: obligation morale [f]
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: be against morality ; be immoral   FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
เสียขวัญ[v.] (sīakhwan) EN: lose morale ; lose heart ; lose one's courage   FR: perdre courage
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham = sīntham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = sīnlatham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
วิชาศีลธรรม[n. exp.] (wichā sīnlatham) EN: moral education   FR: morale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALE    M ER0 AE1 L
MORALES    M ER0 AE1 L Z
MORALES    M AO0 R AE1 L EH0 S
MORALEZ    M AO0 R AA1 L EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morale    (n) mˈərˈaːl (m @1 r aa1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Morales, #53,632 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsmoral {m}working morale [Add to Longdo]
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラール[, mora-ru] (n) morale [Add to Longdo]
モラールサーベイ[, mora-rusa-bei] (n) morale survey [Add to Longdo]
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale [Add to Longdo]
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morale \Mo`rale"\, n. [F. See {Moral}, a.]
   The moral condition, or the condition in other respects, so
   far as it is affected by, or dependent upon, moral
   considerations, such as zeal, spirit, hope, and confidence;
   mental state, as of a body of men, an army, and the like.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top