ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จริยศึกษา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริยศึกษา-, *จริยศึกษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริยศึกษา[N] moral education, See also: ethical education, Syn. วิชาศีลธรรม, Example: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้, Thai definition: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริยศึกษาน. การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติและการปฏิบัติตน เพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral educationจริยศึกษา [TU Subject Heading]
Moral education (Elementary)จริยศึกษา (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top