ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวัญดี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวัญดี-, *ขวัญดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวัญดี[N] high morale, See also: good spirit, Example: ทหารในสนามรบยังมีขวัญดีอยู่, Thai definition: กำลังใจดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวัญดีน. กำลังใจดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the best present I ever got.เป็นของขวัญดีที่สุดที่ฉันเคยได้เลย Bicentennial Man (1999)
I thought of what to give to you as a gift...ชั้นกำลังคิดว่าจะให้อะไรแกเป็นของขวัญดีนะ... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Sister-in-law, I'll give you a better present than this.น้องสะใภ้ ชั้นมีของขวัญดีกว่านี่จะให้นะ Sad Movie (2005)
Either way, I say we gift wrap him and give him to the NYPD before someone winds up dead.ไม่ว่าทางไหนผมว่าเราน่าจะจับเขา แล้วส่งให้ตำรวจเป็นของขวัญดีกว่า ก่อนที่จะมีใครตาย Mission Creep (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญดี[n.] (khwan dī) EN: high morale ; good spirit   FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top