ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hearty*

HH AA1 R T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hearty, -hearty-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearty(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty(adj) ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial
hale and hearty(adj) กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly
hale and hearty(idm) มีสุขภาพดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, จริงใจ, แท้จริง, เต็มใจ, กระตือรือร้น, แข็งแรง, รุนแรง, มากมาย, อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า, คนดี, สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial, cordial, Ant. cool, weak, mild

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ, แท้จริง, อบอุ่นใจ, เต็มใจ, มากมาย, แข็งแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
- Well, I like a girl with a hearty appetite.- เปล่า ผมชอบผู้หญิงที่ชอบทานในสิ่งที่เขาอยากทาน A Cinderella Story (2004)
Ready your breakfast and eat hearty for tonight we dine in hell!ชาวสภาทั้งหลาย ข้ายืนอยู่เบื้องหน้า หาใช่เพียงฐานะราชินี 300 (2006)
A hearty helping-All right?สารอาหารเยอะ กินซะนะ Big Momma's House 2 (2006)
Have Eddie with you, hale and hearty.พาเอ็ดดี้มากับแก ในสภาพปกติดี The Bank Job (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We give Thee hearty thanks...เราซาบซึ้งในพระกรุณา Harry Brown (2009)
We had a hearty Christmas dinner tonight and even sang some carols.เราได้ฉลองคริสมาสต์มื้อค่ำกันไป.. แถมยังร้องเพลงตามธรรมเนียมด้วย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I mean, I enjoy a hearty puttanesca myself, but I'm not sure that a child would appreciate the moniker.นี่แกไม่ใช่คนแถวนี้, ใช่มั้ย? Rango (2011)
A Chang is hearty to the core. We always come out healthy.คนตระกูลแชงแข็งแรงจะตาย พวกเราล้วนเกิดมาสุขภาพดี Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Now dig in, eat heartyรีบมาทานตอนนี้ กำลังอร่อย From Up on Poppy Hill (2011)
I hope you're hungry, because I have prepared a hearty Italian wedding soup today.หวังว่าคุณคงหิว เพราะฉันได้เตรียม ซุปสไตล์อิตาเลียนไว้ The Art of Making Art (2011)
I'm here to hang out, take weird classes, and party as hearty as my morality clause allows.และปาร์ตี้ให้มากที่สุดเท่าที่ศีลธรรมจะเปิดโอกาส Eat Fresh กันนะ? Digital Exploration of Interior Design (2012)
Now, first of all, hearty congratulations on your Golden Globe.เอาล่ะ เริ่มต้นเลย ยินดีด้วยกับรางวัลลูกโลกทองคำ Episode #18.2 (2012)
Oh, we Fonnegras are pretty hearty stock.โอ้ เรา ฟอนเนกรา ไม่ตายง่ายๆหรอก Family Time (2012)
I hear Fonnegras are pretty hearty stock.ฉันได้ยินมาว่า ฟอนเนกรา ค่อนข้างอึดนะ Family Time (2012)
Where I live, it's strong and hearty.ที่ที่ข้าอยู่ มันทั้งแข็งแรงและทรงพลัง In the Name of the Brother (2013)
I'm having a hearty Northwestern breakfast, and I feel robust already.ฉันกำลังกินมื้อเช้าแสนอร่อยNแบบตะวันตกเฉียงเหนือ และฉันรู้สึกแข็งแรงแล้ว Goodnight, Sweet Grimm (2013)
With a nice, hearty red like this, you won't know your own name in an hour.มันทำให้หัวใจสูบฉีดดีมาก คุณจะไม่รู้แม้แต่ชื่อคุณภายในชั่วโมง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
She has quite a hearty moose knuckle.เธอมี แบบ กีบกวางมู้สเต่งๆเลย The Interview (2014)
No matter where we hail from or who our parents were, we are descended from the hearty survivors of unimaginable catastrophes.ที่มาจากฟ้า เรื่องที่เรามาจากไม่มี หรือผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเราเรากำลังเดินลงมา จากผู้รอดชีวิตแสนอร่อยของ ภัยพิบัติเป็นไปไม่ได้ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Yeah, make sure it's a hearty meal.คงอิ่มหนำสำราญน่าดู Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
I only have the beauty of nature and the promise of a hearty last meal.ฉันเหลือเพียงความงามของธรรมชาติ กับการที่จะได้กินอาหารดีๆ มื้อสุดท้าย This Beautiful Fantastic (2016)
Hearty Fallparco is at present solely represented by this snippet of film.Dieser Filmstreifen ist alles, was wir über Hearty Fallparco besitzen. The Falls (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartyAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartyA hearty dinner well appeased my hunger.
heartyHe laughed a hearty laugh.
heartyI offer you my hearty congratulations.
heartyI went home and ate a hearty breakfast.
heartyMy host family gave me a hearty welcome.
heartyOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
heartyShe gave her guests a hearty reception.
heartyThank you very much for your hearty hospitality.
heartyThe crowd broke out in hearty laughter.
heartyThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
heartyThey gave us a hearty welcome when we arrived.
heartyWe extended a hearty welcome to them.
heartyYou will find a hearty welcome here whenever you call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบอุ่นใจ(v) feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai Definition: ปราศจากความว้าเหว่
กระชุ่มกระชวย(v) be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
หัวแข็ง(adj) robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [ m ] ; repas copieux [ m ]
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARTY HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearty (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmatz { m }; Schmatzer { m }; Bussi { n }kiss; hearty kiss [Add to Longdo]
gesund und munter | gesund und munter seinsafe and sound; hale and hearty | to be in the pink [Add to Longdo]
herzhaft; zünftig { adj }hearty [Add to Longdo]
herzlich { adj } | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送[かんそう, kansou] (n, vs) hearty send-off [Add to Longdo]
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na, adv) determined; stubborn; hearty; severe [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na, n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
食べ盛り[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite [Add to Longdo]
心服[しんぷく, shinpuku] (n, vs) admiration and devotion; hearty submission [Add to Longdo]
大笑[たいしょう, taishou] (n, vs) loud laughter; hearty laugh [Add to Longdo]
破顔大笑[はがんたいしょう, hagantaishou] (n, vs) breaking into a hearty laugh [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n, vs, adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) [Add to Longdo]
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n, vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter [Add to Longdo]
矍鑠[かくしゃく, kakushaku] (adj-t, adv-to) vigorous (in old age); hale and hearty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\ (h[aum]rt"[y^]), a. [Compar. {Heartier}
   (h[aum]rt"[i^]*[~e]r); superl. {Heartiest}.]
   1. Pertaining to, or proceeding from, the heart; warm;
    cordial; bold; zealous; sincere; willing; also, energetic;
    active; eager; as, a hearty welcome; hearty in supporting
    the government.
    [1913 Webster]
 
       Full of hearty tears
       For our good father's loss.      --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength; sound; healthy; firm; not weak; as, a
    hearty man; hearty timber.
    [1913 Webster]
 
   3. Promoting strength; nourishing; rich; abundant; as, hearty
    food; a hearty meal.
 
   Syn: Sincere; real; unfeigned; undissembled; cordial;
     earnest; warm; zealous; ardent; eager; active; vigorous.
 
   Usage: {Hearty}, {Cordial}, {Sincere}. Hearty implies honesty
      and simplicity of feelings and manners; cordial refers
      to the warmth and liveliness with which the feelings
      are expressed; sincere implies that this expression
      corresponds to the real sentiments of the heart. A man
      should be hearty in his attachment to his friends,
      cordial in his reception of them to his house, and
      sincere in his offers to assist them.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\, n.; pl. {Hearties} (h[aum]rt"[i^]z).
   Comrade; boon companion; good fellow; -- a term of familiar
   address and fellowship among sailors. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearty
   adj 1: showing warm and heartfelt friendliness; "gave us a
       cordial reception"; "a hearty welcome"
   2: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   3: endowed with or exhibiting great bodily or mental health; "a
     hearty glow of health" [syn: {hearty}, {full-blooded},
     {lusty}, {red-blooded}]
   4: consuming abundantly and with gusto; "a hearty (or healthy)
     appetite"
   5: without reservation; "hearty support"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top