ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวแข็ง

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวแข็ง-, *หัวแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแข็ง[V] be stubborn, See also: be obstinate, be obdurate, be headstrong, Syn. หัวดื้อ, หัวรั้น, Example: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง
หัวแข็ง[ADJ] robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวแข็งว. แข็งแรงทนทานไม่ใคร่เจ็บไข้ (มักใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้หัวแข็ง ตากฝนเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นอะไรเลย
หัวแข็งกระด้าง, ว่ายาก, เช่น เขาเป็นคนหัวแข็ง ผู้ใหญ่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมเชื่อฟัง, ตรงข้ามกับ หัวอ่อน.
หัวแข็งก. ไม่ยอมอ่อนตาม เช่น เขาหัวแข็งจริง ๆ ชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด.
หัวแข็งดูใน หัว ๑.
หัวแข็งน. ชื่อกุ้งชนิด Exopalaemon styliferus (H. Milne-Edwards) ในวงศ์ Palaemonidae ลำตัวใส หัวมีผิวเกลี้ยงเรียบ ปลายกรีงอนขึ้นมีสีแดง ปลายหางสีแดง อาศัยอยู่ในน้ำตื้น ส่วนใหญ่พบในทะเลหรือน้ำกร่อย บางครั้งพบในน้ำจืด.
หัวแข็งดู ข้างเงิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soreheadหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some tough cookies, boy.เด็กอะไรหัวแข็งจริง Oh, God! (1977)
I had no idea you were so strong-willed.คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะดื้อ หัวแข็งSuspiria (1977)
Still so stubborn.หัวแข็งจริง. Return of the Condor Heroes (1983)
You signed ironclad nondisclosures.นายนี่มันหัวแข็งจริงๆ The Lawnmower Man (1992)
Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you.ยัยเด็กดื้อด้านและหัวแข็ง ฉันละอายแทนเธอจริงๆ Episode #1.6 (1995)
woman!คุณเป็นคนหัวแข็งหญิง! Princess Mononoke (1997)
Tell them what they want to know.พวกหัวแข็งอีกคนหรือเนี่ย ! Millennium Actress (2001)
Don't disregard our traditions just because you're subversive.อย่าลบหลู่ประเพณีเพราะว่าคุณหัวแข็ง Mona Lisa Smile (2003)
- O Lord, they have rebelled against thee!-พระผู้เป็นเจ้า พวกมันหัวแข็งกับพระองค์ An American Haunting (2005)
- You are so stubborn and hard-headed.- คุณช่างปากแข็งและหัวแข็ง Ice Age: The Meltdown (2006)
What a tough guyเอ็งนี่มันหัวแข็งชะมัดยาดเลยว่ะ Fearless (2006)
Ted, you never listen. You're too damn stubborn.เท็ด คุณไม่เคยฟังเลยคุณมันคนดื้อรั้นหัวแข็ง Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intransigent[ADJ] เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile
recalcitrant[ADJ] หัวดื้อ, See also: หัวแข็ง, ซึ่งไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. resistant, stubborn
untoward[ADJ] ดื้อรั้น, See also: หัวแข็ง, ดันทุรัง, Syn. froward, perverse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big stiff n.คนหัวแข็ง
froward(โฟร'เวิร์ด) adj. ดื้อรั้น,จัดการได้ยาก,หัวแข็ง., See also: frowardly adv. frowardness n., Syn. perverse,willful
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising,
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ

German-Thai: Longdo Dictionary
hartnäckig(adj) หัวแข็ง, หัวดื้อ, See also: Related: Hartnäckigkeit
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top