Search result for

*โคลงเคลง*

(54 entries)
(0.6607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โคลงเคลง, -โคลงเคลง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคลงเคลง[V] toss, See also: rock, sway, pitch, roll, Syn. โคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงเคลงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากฝั่งทำให้ผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายเรือโคลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคลงเคลงก. โคลงไปโคลงมา.
โคลงเคลงว. อาการที่รู้สึกวิงเวียนคล้ายอยู่ในเรือโคลง.
โคลงเคลงดูใน โคลง ๒.
โคลงเคลง(โคฺลงเคฺลง) น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Melastoma วงศ์ Melastomataceae ดอกสีชมพูหรือม่วงแดง เช่น ชนิด M. malathricum L.
สำเหร่น. ชื่อไม้ต้นชนิด Melastoma malabathricumL. ในวงศ์ Melastomataceae ดอกสีชมพู, โคลงเคลง ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ¶¶ Sit down, you're rockin' the boat ¶¶ - Bigger hands. Big hands.- # นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลงPilot (2009)
¶¶ Sit down You're rockin' the boat ¶¶- กางมือ กว้างๆ # นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลงPilot (2009)
¶¶ Sit down You're rockin' the boat ¶¶# นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลงPilot (2009)
¶¶ Sit down, you're rockin' , sit down, sit down Sit down, you're rockin' the boat ¶¶# นั่งลง นายทำให้, นั่งลง นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลงPilot (2009)
¶¶ Sit down, you're rockin' Sit down, sit down, sit down You're rockin' the boat ¶¶# นั่งลง นายทำให้, นั่งลง นั่งลง นายทำให้เรือโคลงเคลงPilot (2009)
¶¶ The boat ¶¶¶¶# ŧŧ. Pilot (2009)
Mr. Schuester, do you have any idea how ridiculous it is to give... the lead solo in "Sit Down, You're Rockin' the Boat" to a boy in a wheelchair?คุณชูสเตอร์ ไม่รู้สึกน่าขันเหรอคะ ที่ให้เด็กนั่งรถเข็น ร้องนำเพลง "นั่งลง นายทำให้เราโคลงเคลงPilot (2009)
Hold on, guys. It's gonna get bumpy.จับไว้นะพวก มันจะโคลงเคลงหน่อย X-Men: First Class (2011)
The Pearl. Was pitching and yawing violently.แบล็คเพิร์ล โคลงเคลงอย่างรุนแรง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
♪ Sit down, you're rockin' the boat ♪# นั่งลง เธอทำให้เรือโคลงเคลงGoodbye (2012)
♪ You're rockin' the boat ♪# เธอทำให้เรือโคลงเคลงGoodbye (2012)
♪ You're rockin' the boat ♪# เธอทำให้เรือโคลงเคลงGoodbye (2012)
Clattery, clattery. The sound of his pencil case.เขารักเสียงดินสอที่เขย่าโคลงเคลง อยู่ในกระเป๋านักเรียนของเขา A Muse (2012)
The rattling sounded as if the pencils were crying.เสียงเขย่าโคลงเคลงนั้น ฟังราวกับเสียงร้องไห้ของดินสอ A Muse (2012)
I mean, sometimes these mortise and tenon joints get wobbly.ฉันหมายถึงว่า,บางครั้งไอ้พวกรอยบาก และข้อต่อเดือยพวกนี้มันโคลงเคลง Gyre, Part 2 (2012)
Sorry for the choppy ride.เสียใจด้วยสำหรับเรือโคลงเคลงนะ Life of Pi (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
labor[VI] โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch
labour[VI] โคลงเคลง (เรือ), See also: โคลงไปมา, Syn. roll, pitch
loose[ADJ] คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
ramshackle[ADJ] คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety
reel[VI] โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter
roll[VI] เดินโซเซ, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, Syn. sway, unsteady
roll[N] การเดินโคลงเคลง, See also: การโคลง
sway[VI] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VT] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[N] การแกว่งไกว, See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา, Syn. swaying, wavering, undulation
wobble[VI] โยกไปมา, See also: โซเซ, โยกไปมา, โคลงเคลง, Syn. oscillate, swing, totter
wobble[VT] ทำให้โยกไปมา, See also: ทำให้โซเซ, ทำให้ส่ายไปมา, ทำให้โคลงเคลง, Syn. shake
wobble[N] การโอนเอนไปมา, See also: อาการโซเซ, การโคลงเคลง, การส่ายไปมา
wobbly[ADJ] ซึ่งโอนเอนไปมา, See also: ซึ่งไม่มั่นคง, ซึ่งโคลงเคลง, Syn. unstable, unsteady, tottering, Ant. steady, stable
wobble about[PHRV] ส่ายไปมา, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
wobble around[PHRV] ส่ายไปมา, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady

English-Thai: Nontri Dictionary
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก
wabble(n) การเซ,การส่าย,การโคลงเคลง,อาการโอนเอน
wabble(vi) เซ,โยกเยก,โอนเอน,โคลงเคลง,ส่าย
wobble(vi,vt) สั่น,ส่าย,เซ,โคลงเคลง,โยกเยก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top