ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*屮*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -屮-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[出, chū, ㄔㄨ] to go out, to send out; stand; produce
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A sprout 屮 growing out of a container 凵,  Rank: 28
[屯, tún, ㄊㄨㄣˊ] village, hamlet; camp; station
Radical: Decomposition: 一 (yī )  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,864
[蚩, chī, ] worm; ignorant, rustic; to laugh at
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  一 (yī )  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 4,458
[芻, chú, ㄔㄨˊ] to mow, to cut grass; hay, fodder
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] To trim 勹 grass shoots 屮,  Rank: 9,485
[艸, cǎo, ㄘㄠˇ] grass
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [pictographic] Grass sprouting,  Rank: 9,836
[屮, chè, ㄔㄜˋ] sprout
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A sprout
[屰, nì, ㄋㄧˋ] disobedient
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: []
[辥, xuē, ㄒㄩㄝ] a variety of marsh grass
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㠯 (yǐ ㄧˇ)  辛 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chè, ㄔㄜˋ, ] plants sprouting, #92,436 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Come on![CN] 我艸芔茻! Welcome to the Jungle (2013)
Gee, that's a thing ofbeauty, honestto God.[CN] 我,多么美丽的言辞 上帝嘞,说的比唱的还好听! Taking Sides (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top