ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ตรง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ตรง-, *ไม่ตรง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unphysiologicไม่ตรงหลักสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atypicalไม่ตรงแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this clock's wrong. It must be 3:00 or 4:00. Why?นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ตรง เเต่คงจะตี 3 หรือตี 4 เเล้วล่ะทําไมหรือ Rebecca (1940)
There seems to be some kind of disagreement.ดูเหมือนพวกคุณจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะ Clue (1985)
One million dollars, and the walls are still crooked.จ่ายไปหนึ่งล้านเหรียญ แต่กำแพงพวกนี้ก็ยังไม่ตรง The Joy Luck Club (1993)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
No, straighten it, then tighten it.ไม่ตรงมันแล้วทำให้มันแน่น The Birdcage (1996)
No, it's off. By at least 3 millimeters.- ไม่ตรงเป้า อย่างน้อย 3 มิลลิเมตร The Jackal (1997)
Why, not your taste?ไม่ตรงเสป็คแกเหรอ Failan (2001)
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย X-Ray (2001)
you can pretend this was just some coincidence.คุณบอกมาเลยถ้าคุณคิดไม่ตรงกับผม Latter Days (2003)
Not according to our data.นั่นไม่ตรงกับข้อมูลที่เรามี Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
There were days of mistakes and laziness and infighting.เคยผิดพลาด เกียจคร้าน คิดเห็นไม่ตรงกัน Primer (2004)
You could hear so I should say that it was against her objections. But...เจ้าฟังนะ คำพูดของข้าอาจจะไม่ตรงกับแม่ของเจ้า. Kingdom of Heaven (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out of true[IDM] ไม่ตรง
circular[ADJ] ไม่ตรง, Syn. circuitous, indirect, roundabout
dishonest[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral
off-centre[IDM] ไม่อยู่กึ่งกลาง, See also: ไม่ตรงเป้า
oblique[ADJ] อ้อมๆ, See also: ไม่ตรงประเด็น, ไม่ชัดเจน, ไม่ตรงจุด, Syn. indirect, roundabout, Ant. direct, straightforward
off-center[ADJ] ไม่ตรงกลาง, Syn. off-centre
off-centre[ADJ] ไม่ตรงกลาง, Syn. off-center
periphrastic[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circumlocutory, indirect, roundabout, circumlocutory
skew[ADJ] ไม่ตรง, See also: เฉ, เอียง, เฉียง
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
discrepant(ดิสเครพ'เพินทฺ) adj. ไม่ลงรอยกัน,ไม่ตรงกัน,แย้งกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. differing,discordant
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest

English-Thai: Nontri Dictionary
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top