Search result for

circular

(106 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circular-, *circular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circular[ADJ] ที่เกี่ยวกับวงกลม
circular[ADJ] ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
circular[ADJ] ที่เป็นวงกลม, Syn. round, orbicular
circular[ADJ] ไม่ตรง, Syn. circuitous, indirect, roundabout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
circular(n) ใบปลิว,จดหมายเวียน
semicircular(adj) เป็นรูปครึ่งวงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circularหนังสือเวียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circular bandageการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circular castเฝือกพัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circular coneกรวยกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circular cylinderทรงกระบอกกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circular functionฟังก์ชันเชิงวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circular listรายการแบบวงกลม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
circular orbitวงโคจรกลม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circular permutationการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circular ringวงแหวนแบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circularเรียงตัวเป็นวงกลม,เป็นวงกลม [การแพทย์]
Circular Arrangement, Innerกล้ามเนื้อวงกลม [การแพทย์]
Circular Dichroismเซอรคูลาร์ไดโครอิซม [การแพทย์]
Circular Dichroismเซอร์คิวลาร์ไดโครอิซึม [การแพทย์]
Circular Foldลักษณะเป็นสันหรือลิ้น [การแพทย์]
Circular Layerเรียงตัวเป็นวงแหวน,เรียงเป็นวงกลม [การแพทย์]
Circular Muscleกล้ามเนื้อเป็นวง,กล้ามเนื้อวงรอบ,กล้ามเนื้อเรียบชนิดวงรอบ,กล้ามเนื้อเรียงตัวเป็นวงกลม,กล้ามเนื้อวงแหวน [การแพทย์]
circular muscleกล้ามเนื้อวง, กล้ามเนื้อที่เรียงเป็นวงรอบลำตัวของสัตว์บางชนิด  เช่น ไส้เดือนดิน เมื่อทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อตามยาวแล้วจะทำให้เคลื่อนที่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
circular permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม, วิธีจัดลำดับโดยไม่มีหัวแถวหรือหางแถว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circular sawsเลื่อยวงเดือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fields' circular shape derives from the pipes that irrigate them around a central pivot.มีกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นวงกลม จากท่อที่ให้น้ำรอบๆตาน้ำ Home (2009)
But their movements are not circular but linear.และไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม แต่เป็นเส้นตรง Agora (2009)
What mysterious wonder do you all think might be lurking beneath the Earth that would make every single person and animal and object and slaves circular?อะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปริศนา ที่พวกเธอคิดว่ามันอาจจะ แอบซ่อนอยู่ใต้โลก และทำให้คนทุกคน สัตว์ทุกตัว และทุกสิ่งอย่าง เคลื่อนที่เป็นวง Agora (2009)
It was a circular-shaped objectมันเป็นวัตถุที่มีรูปร่างหมุนรอบตัวเอง The Fourth Kind (2009)
When I arrived, what I saw was a real large craft in the air, circularเมื่อผมมาถึง สิ่งที่ผมได้เห็นก็เป็นยานที่ลำใหญ่มาก บนอากาส หมุนรอบตัวเอง The Fourth Kind (2009)
circular shape...ทรงกม... Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- no, no, no, smooth, circular motion, son,ไม่ๆๆ นุ่มนวล เช็ดเป็นวงกลม, ลูก Road Kill (2009)
Smooth circular motions, son.ค่อยๆเช็ดเป็นวงกลม Hungry Man (2009)
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Oh, the circular path.- โอ้ เส้นวงกลม The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circularThe house looks circular, but it isn't a complete circle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบบอกบุญ[N] circular of solicit subscriptions, Example: ทางวัดออกใบบอกบุญให้แก่ชาวบ้านเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่, Thai definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร
จดหมายเวียน[N] circular, See also: handbill, flier, leaflet, Syn. หนังสือเวียน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
กล้อ[ADJ] round, See also: circular, Syn. กลม, Example: เด็กคนนั้นมีตาโตผมหยิกหน้ากล้อ
ผมมหาดไทย[N] circular head with parted hair, Syn. ผมหลักแจว, ผมทรงมหาดไทย, ทรงมหาดไทย, Example: ผมมหาดไทยเป็นทรงผมของผู้ชายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศีรษะ แต่ไว้ยาวตรงกลางกระหม่อม แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม, Notes: (โบราณ)
ผมหลักแจว[N] circular and parted topknot, Syn. ผมมหาดไทย, ผมทรงมหาดไทย, ทรงมหาดไทย, Example: ผมหลักแจวเป็นทรงผมหนึ่งของชาวไทยสมัยโบราณ, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศีรษะ แต่ไว้ยาวตรงกลางกระหม่อม แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม
หนังสือเวียน[N] circular notice, See also: circular letter, Syn. จดหมายเวียน, Example: นายมารวยให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งหนังสือเวียนไปยังทุกบริษัทเพื่อชักซ้อมความเข้าใจในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ตุ้ม[ADJ] small and round, See also: circular, Syn. ป้อมๆ, กลมๆ, Ant. แบน, แบนๆ
กลม[ADJ] round, See also: circular, Syn. มน, Example: ลูกบอลมีลักษณะกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
จดหมายเวียน[n. exp.] (jotmāi wīen) EN: circular ; handbill ; flier   FR: circulaire [f]
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
กลม[adj.] (klom) EN: circular ; round   FR: circulaire ; rond ; sphérique ; arrondi
กระไดเวียน[n. exp.] (kradai wīen) EN: circular staircase   FR: escalier circulaire [m]
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind   FR: vent tournant [m]
หนังสือเวียน[n. exp.] (nangseū wīen) EN: circular notice ; circular letter   FR: circulaire [f]
ผมหลักแจว[n.] (phomlakjaēo) EN: circular and parted topknot   
ผมมหาดไทย[n.] (phommahātthai) EN: circular head with parted hair   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCULAR    S ER1 K Y AH0 L ER0
CIRCULARS    S ER1 K Y AH0 L ER0 Z
CIRCULARLY    S ER1 K Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circular    (n) (s @@1 k y u l @ r)
circulars    (n) (s @@1 k y u l @ z)
circularity    (n) (s @@2 k y u l a1 r i t ii)
circularize    (v) (s @@1 k y u l @ r ai z)
circularized    (v) (s @@1 k y u l @ r ai z d)
circularizes    (v) (s @@1 k y u l @ r ai z i z)
circularizing    (v) (s @@1 k y u l @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Kreisbahn {f}circular path [Add to Longdo]
Kreisbewegung {f}circular motion [Add to Longdo]
Kreisdiagramm {n}circular chart [Add to Longdo]
Kreissäge {f}circular saw [Add to Longdo]
Ringblende {f}circular orifice [Add to Longdo]
Ringmauer {f}circular wall [Add to Longdo]
Ringschneider {m}circular cutter [Add to Longdo]
Rundleiter {m} [electr.]circular conductor [Add to Longdo]
Rundofen {m} (Brennofen)circular kiln [Add to Longdo]
Rundreise {f}circular tour [Add to Longdo]
Rundstecker {m}circular connnector [Add to Longdo]
Tischkreissäge {f}circular saw bench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマボコ型[カマボコがた, kamaboko gata] (adj-no) semi-circular; D-shaped [Add to Longdo]
サーキュラー[, sa-kyura-] (n) circular [Add to Longdo]
サーキュラースカート[, sa-kyura-suka-to] (n) circular skirt [Add to Longdo]
サーキュラーピッチ[, sa-kyura-picchi] (n) circular pitch [Add to Longdo]
サークライン[, sa-kurain] (n) circular fluorescent lamp (Circuline) [Add to Longdo]
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects [Add to Longdo]
リング状[リングじょう, ringu jou] (n,adj-no) (See リング) ring (shaped); circular [Add to Longdo]
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice) [Add to Longdo]
円運動[えんうんどう, en'undou] (n) circular motion [Add to Longdo]
円関数[えんかんすう, enkansuu] (n) {math} circular function; trigonometric function [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆轨道[yuán guǐ dào, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] circular orbit (in astronomy and in astronautics) [Add to Longdo]
弓形[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment [Add to Longdo]
扇形[shàn xíng, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] circular sector [Add to Longdo]
环状列石[huán zhuàng liè shí, ㄏㄨㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] circular standing stones [Add to Longdo]
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] circular motion in the same sense as the sun; clockwise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclic \Cyc"lic\ (s?k"l?k or s?"kl?k), Cyclical \Cyc"lic*al\
   (s?k"l?-kal), a. [Cf. F. cycluque, Gr. kykliko`s, fr. ky`klos
   See {Cycle}.]
   1. Of or pertaining to a cycle or circle; moving in cycles;
    as, cyclical time. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chemistry) Having atoms bonded to form a ring structure.
    Opposite of {acyclic}.
 
   Note: Used most commonly in respect to organic compounds.
 
   Note: [Narrower terms: {bicyclic}; {heterocyclic};
      {homocyclic, isocyclic}]
 
   Syn: closed-chain, closed-ring.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Recurring in cycles[2]; having a pattern that repeats at
    approximately equal intervals; periodic. Opposite of
    {noncyclic}.
 
   Note: [Narrower terms: {alternate(prenominal),
      alternating(prenominal)}; {alternate(prenominal), every
      other(prenominal), every second(prenominal)};
      {alternating(prenominal), oscillating(prenominal)};
      {biyearly}; {circadian exhibiting 24-hour
      periodicity)}; {circular}; {daily, diurnal};
      {fortnightly, biweekly}; {hourly}; {midweek,
      midweekly}; {seasonal}; {semestral, semestrial};
      {semiannual, biannual, biyearly}; {semiweekly,
      biweekly}; {weekly}; {annual, yearly}; {biennial};
      {bimonthly, bimestrial}; {half-hourly}; {half-yearly};
      {monthly}; {tertian, alternate(prenominal)};
      {triennial}]
      [WordNet 1.5]
 
   4. Marked by repeated cycles[2].
    [WordNet 1.5]
 
   {Cyclic chorus}, the chorus which performed the songs and
    dances of the dithyrambic odes at Athens, dancing round
    the altar of Bacchus in a circle.
 
   {Cyclic poets}, certain epic poets who followed Homer, and
    wrote merely on the Trojan war and its heroes; -- so
    called because keeping within the circle of a single
    subject. Also, any series or coterie of poets writing on
    one subject. --Milman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circular \Cir"cu*lar\, a. [L. circularis, fr. circulus circle:
   cf. F. circulaire. See {Circle}.]
   [1913 Webster]
   1. In the form of, or bounded by, a circle; round.
    [1913 Webster]
 
   2. repeating itself; ending in itself; reverting to the point
    of beginning; hence, illogical; inconclusive; as, circular
    reasoning.
    [1913 Webster]
 
   3. Adhering to a fixed circle of legends; cyclic; hence,
    mean; inferior. See {Cyclic poets}, under {Cyclic}.
    [1913 Webster]
 
       Had Virgil been a circular poet, and closely adhered
       to history, how could the Romans have had Dido?
                          --Dennis.
    [1913 Webster]
 
   4. Addressed to a circle, or to a number of persons having a
    common interest; circulated, or intended for circulation;
    as, a circular letter.
    [1913 Webster]
 
       A proclamation of Henry III., . . . doubtless
       circular throughout England.     --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   5. Perfect; complete. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man so absolute and circular
       In all those wished-for rarities that may take
       A virgin captive.           --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   {Circular are}, any portion of the circumference of a circle.
    
 
   {Circular cubics} (Math.), curves of the third order which
    are imagined to pass through the two circular points at
    infinity.
 
   {Circular functions}. (Math.) See under {Function}.
 
   {Circular instruments}, mathematical instruments employed for
    measuring angles, in which the graduation extends round
    the whole circumference of a circle, or 360[deg].
 
   {Circular lines}, straight lines pertaining to the circle, as
    sines, tangents, secants, etc.
 
   {Circular note}{ or Circular letter}.
    (a) (Com.) See under {Credit}.
    (b) (Diplomacy) A letter addressed in identical terms to a
      number of persons.
 
   {Circular numbers} (Arith.), those whose powers terminate in
    the same digits as the roots themselves; as 5 and 6, whose
    squares are 25 and 36. --Bailey. --Barlow.
 
   {Circular points at infinity} (Geom.), two imaginary points
    at infinite distance through which every circle in the
    plane is, in the theory of curves, imagined to pass.
 
   {Circular polarization}. (Min.) See under {Polarization}.
 
   {Circular sailing} or {Globular sailing} (Naut.), the method
    of sailing by the arc of a great circle.
 
   {Circular saw}. See under {Saw}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circular \Cir"cu*lar\, n. [Cf. (for sense 1) F. circulaire,
   lettre circulaire. See {Circular}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A circular letter, or paper, usually printed, copies of
    which are addressed or given to various persons; as, a
    business circular.
    [1913 Webster]
 
   2. A sleeveless cloak, cut in circular form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circular
   adj 1: having a circular shape [syn: {round}, {circular}] [ant:
       {square}]
   2: describing a circle; moving in a circle; "the circular motion
     of the wheel" [syn: {circular}, {rotary}, {orbitual}]
   n 1: an advertisement (usually printed on a page or in a
      leaflet) intended for wide distribution; "he mailed the
      circular to all subscribers" [syn: {circular}, {handbill},
      {bill}, {broadside}, {broadsheet}, {flier}, {flyer},
      {throwaway}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 circular
   circular
   be about; circulate
   round
   circumvent; go around
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 circular
   circular
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top