ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clumsiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clumsiness-, *clumsiness*, clumsines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsiness(n) ความซุ่มซ่าม, See also: ความเซ่อซ่า, Syn. awkwardness, gracelessness, stiffness
clumsiness(n) ความไม่ชำนาญในการใช้, See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ, Syn. maladroitness, ineptitude

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsiness(n) ความเชื่องช้า, ความเซ่อซ่า, ความซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has a mild case of scoliosis, which combined with a growth spurt, could account for the pain and the clumsiness on the soccer field.อาจทำให้เจ็บปวด และ ซุ่มซ่ามได้ในสนามฟุตบอล เพราะงั้น เราจะรอดูกันว่า มันจะทุเลาลงในสองสามสัปดาห์หรือเปล่า Good Mourning (2009)
Take clumsiness and use it as a good personality trait?ใช้ความซุ่มซ่ามมาเป็นคอนเซ็ปได้เหรอคะ Episode #1.12 (2010)
I hope you won't hold my clumsiness against me when you cast your vote.หวังว่าคุณคงไม่ตัดสินใจไม่โหวตผม เพราะความซุ่มซ่ามนะครับ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clumsinessExcuse my clumsiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุ้ยอ้าย(n) clumsiness, See also: awkwardness, unwieldiness, Ant. ความคล่องแคล่ว, Example: ผู้หญิงเวลาท้องไส้จะมีความอุ้ยอ้ายมากกว่าปกติ, Thai Definition: ลักษณะการที่เคลื่อนตัวช้าอย่างคนอ้วน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clumsiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clumsiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na, n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na, n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P) [Add to Longdo]
巧と拙[こうとせつ, koutosetsu] (exp) skillfulness and clumsiness [Add to Longdo]
不間[ぶま, buma] (adj-na, n) clumsiness; stupidity; blunder [Add to Longdo]
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness [Add to Longdo]
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na, n) clumsiness; awkwardness; ineptitude [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na, n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clumsiness \Clum"si*ness\, n.
   The quality of being clumsy.
   [1913 Webster]
 
      The drudging part of life is chiefly owing to
      clumsiness and ignorance.        --Collier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clumsiness
   n 1: unskillfulness resulting from a lack of training [syn:
      {awkwardness}, {clumsiness}, {ineptness}, {ineptitude},
      {maladroitness}, {slowness}]
   2: the carriage of someone whose movements and posture are
     ungainly or inelegant [syn: {awkwardness}, {clumsiness}]
     [ant: {gracefulness}]
   3: the inelegance of someone stiff and unrelaxed (as by
     embarrassment) [syn: {awkwardness}, {clumsiness},
     {gracelessness}, {stiffness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top