ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daft

D AE1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daft-, *daft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daft(adj) โง่, See also: งี่เง่า, Syn. silly, foolish, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า, วิกลจริต, โง่เง่า, สนุกสนาน, ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft

English-Thai: Nontri Dictionary
daft(adj) โง่เง่า, โง่เขลา, เซ่อ, บ้า, ปัญญาอ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Makin' maps, daft buggers.พวกทำแผนที่ ท่าทางไม่ฉลาด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You'll have a daft by Friday. I promise.เราจะจัดการให้ภายในศุกร์นี้ ผมสัญญา Match Point (2005)
IT'S A SURPRISE PARTY, YOU DAFT WOMAN!มันเป็นเซอร์ไพรซ์ปาร์ตี้, ยัยโง่! If There's Anything I Can't Stand (2007)
You daft punk!นายมันโง่เง่า! American Duos (2007)
Hush your wheesht, you daft dog!เงียบซะที ไอ้หมาบ้า The Water Horse (2007)
You can come in now, you daft buggers.คราวนี้เข้ามาได้ ไอ้พวกงี่เง่า The Water Horse (2007)
He's been poisoned, you daft dimbo!เขาถูกวางยา ยัยโง่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
She's speechless, you daft bastard.เธอพูดไม่ได้ ไอ้งั่งเอ้ย Centurion (2010)
But this daft bastard, he hasn't given up, though, has he?แต่ไอ้งั่งชาติชั่วนี้ เขาจะไม่ยอมแพ้ เขาจะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมล่ะ Episode #1.2 (2010)
It's like a big, daft orange dog!เหมือนหมาใหญ่ขนสีส้ม Episode #18.1 (2012)
Everybody wants a big, daft orange dog!ใครๆก็อยากได้หมาใหญ่ขนสีส้ม Episode #18.1 (2012)
It IS a big, daft orange dog, AND blue stuff comes out of the exhaust.แต่มันเป็นหมาใหญ่ขนสีส้ม และมีของฟ้าๆออกมาทางท่อ Episode #18.1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAFT D AE1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daft (j) dˈaːft (d aa1 f t)
dafter (j) dˈaːftər (d aa1 f t @ r)
daftly (a) dˈaːftliː (d aa1 f t l ii)
daftest (j) dˈaːftɪst (d aa1 f t i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt { adj } | verrückter | am verrücktestendaft | dafter | daftest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daft \Daft\ (d[.a]ft), a. [OE. daft, deft, deft, stupid; prob.
   the same word as E. deft. See {Deft}.]
   1. Stupid; foolish; idiotic; also, delirious; insane; as, he
    has gone daft.
    [1913 Webster]
 
       Let us think no more of this daft business --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Gay; playful; frolicsome. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daft
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top