ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gullible

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gullible-, *gullible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullible(adj) โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gullible(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility, gullability n. gullibly, gullably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gullible(adj) ซึ่งถูกลวงได้ง่าย, เซ่อ, ซึ่งหลอกง่าย, หมูๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I just wanted to see how trusting and gullible you wereบางทีชั้นแค่อยากเห็นว่าเธอจะเชื่อใจได้แค่ไหน My Blueberry Nights (2007)
Is that what he told you? You poor, gullible fool.เขาบอกคุณแบบนั้นเหรอ คุณโง่และเซ่อมาก Sunday (2008)
To see just how gullible you could be.เพื่อจะดูว่าเธอหลอกง่ายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง Chuck in Real Life (2008)
I'm really not a gullible person.ปกติฉันไม่ใช่คนถูกหลอกง่ายๆ Duplicity (2009)
I'm some gullible freaking idiot?ฉันเป็นไอ้งั่งที่หลอกกันได้ง่ายๆงั้นเหรอ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Because i am not gullible like you.เพราะฉันไม่ใช่คนที่โดนหลอกง่ายเหมือนนาย Advanced Criminal Law (2009)
It meant she was gullible and open to a little probing.นั่นหมายถึงเธอใจง่ายและง่ายที่จะสำรวจ The Psychic Vortex (2010)
I'm sorry to inform you that you have been taken in by unsupportable mathematics designed to prey on the gullible and the lonely.ขอโทษที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า คุณถูกสมการคณิตศาสตร์ ไม่มีหลักฐานอ้างอิงแหกตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกพวกหน้าโง่ และโดดเดี่ยว The Lunar Excitation (2010)
It just means that you're gullible and desperate.แต่ที่แน่ๆ คุณหมดหวัง และเชื่ออะไรง่ายเกินไป Pretty Red Balloon (2011)
Sid's gullible but he's not that gullible.N แต่ก้ใช่ว่าจะโดนหอกง่ายๆนะ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
I'm not the gullible little fool you had to babysit then.ฉันไม่ใช่เด็กน้อยขี้แย ที่คุณต้องดูแลขนาดนั้น Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
You foolish, gullible girl!เจ้ามันโง่ ผู้หญิงเซ่อซ่า Lacey (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย(adj) credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai Definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา(adj) credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai Definition: ไม่ยั้งคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
งมงาย[ngom-ngāi] (v) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious  FR: croire bêtement ; être crédule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gullible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gullible

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgläubig { adj } | leichtgläubiges Opfergullible | gullible victim; fall guy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍間[のろま, noroma] (adj-na, n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position) [Add to Longdo]
騙されやすい;騙され易い[だまされやすい, damasareyasui] (adj-i) (uk) (See 騙す) gullible; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gullible \Gul"li*ble\, a.
   Easily gulled; that may be duped. -- {Gul"li*bii`i*ty}, n.
   --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gullible
   adj 1: naive and easily deceived or tricked; "at that early age
       she had been gullible and in love" [syn: {fleeceable},
       {green}, {gullible}]
   2: easily tricked because of being too trusting; "gullible
     tourists taken in by the shell game"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top