Search result for

medal

(93 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medal-, *medal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medal[N] เหรียญรางวัล, See also: เหรียญตรา, ตรา, Syn. award, badge, emblem
medal[VI] ให้เหรียญรางวัล, See also: ประดับเหรียญ
medalist[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
medallic[ADJ] ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
medallion[N] การประดับเหรียญให้
medallist[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
Medal of Honor[N] รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
Medal of Freedom[N] รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ,เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
medalist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Medals, Thaiเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you really have nothing else to do after getting the medal?หลังจากที่ได้เหรียญทองไป นายไม่มีอย่างอื่นทำรึไง? Beethoven Virus (2008)
Also medal as Hero of Socialist Labor.เนื่องจาก ได้รับ เหรียญเกีรติยศ แรงงานสัวคม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Do you have any idea how many medals this son of a bitch won?ร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's actually got a Medal of Honor.เขาได้รับ เหรียญเกียริตยศ Made of Honor (2008)
That's gonna cost the Yank the gold medal.นั่น ถ้าจะต้องให้ เหรียญทอง ไปซะเลยนะนั่น Made of Honor (2008)
Will she be getting a medal, Commissioner Cusek?เธอจะได้เหรียญไหมคะ ท่านกรรมาธิการคูเซค? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Today, I am rewarding them with these medals.วันนี้ ผมจะมอบเหรียญสดุดีให้พวกเขา Public Enemies (2009)
The presidential medals of freedom.เหรียญอิสริยาภรณ์แห่งเสรีภาพสิ The Grandfather (2009)
Your Kath told me you had a couple of medals somewhere.เคทบอกว่านายเคยได้รับ เหรียญกล้าหาญด้วยใช่ไม๊ล่ะ Harry Brown (2009)
It's quite a chestful of medals.มีเหรียญประดับหน้าอกเต็มเลย Harry Brown (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medalCarl showed me the gold medal.
medalHe made a medal of gold.
medalHe's been awarded a gold medal once.
medalHis brave action is worthy of a medal.
medalHis brave deeds brought him a medal.
medalHow many medals did the Japanese athletes collect?
medalIn Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.
medalIt was the first gold medal that she had won.
medalRoy fastened the medal with a pin.
medalShe fastened the medal on the lapel with a pin.
medalThe committee bestowed a medal on him.
medalThe general said to the brave man, "You deserve a medal."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ[N] coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count unit: เหรียญ, อัน, Thai definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
อิสริยาภรณ์[N] decoration, See also: medal, Syn. เหรียญตรา, Example: ความดีความชอบในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ ยังผลให้เขาได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดของอิตาลี, Count unit: ชั้น, Thai definition: ตราเครื่องประดับเกียรติยศ
ช้างเผือก[N] Medal of White Elephant, Example: ผมได้รับพระราชทานสายสะพายช้างเผือก ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้, Thai definition: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง มีหลายชั้น
เหรียญกระษาปณ์[N] coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)
เหรียญตรา[N] decorations, See also: medal, Example: ข้าราชการบางคนสวมชุดข้าราชการการเมือง โดยเอาเหรียญตราปักไว้ที่อกเสื้อ, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญสำหรับประดับเกียรติ
เหรียญรางวัล[N] medal, Example: เขาได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: เหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals   
รัตนาภรณ์[n.] (rattanāphøn) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne   
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion   FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เหรียญเงิน[n. exp.] (rīen ngoen) EN: silver coin ; silver medal   FR: médaille d'argent [f] ; pièce en argent [f]
เหรียญรางวัล[n. exp.] (rīen rāngwan) EN: medal   FR: médaille [f]
เหรียญทอง[n. exp.] (rīen thøng) EN: gold coin ; gold medal   FR: médaille d'or [f] ; pièce en or [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDAL    M EH1 D AH0 L
MEDALS    M EH1 D AH0 L Z
MEDALIST    M EH1 D AH0 L AH0 S T
MEDALISTS    M EH1 D AH0 L AH0 S T S
MEDALISTS    M EH1 D AH0 L AH0 S S
MEDALISTS    M EH1 D AH0 L AH0 S
MEDALLION    M AH0 D AE1 L Y AH0 N
MEDALIST'S    M EH1 D AH0 L AH0 S T S
MEDALLIONS    M AH0 D AE1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medal    (n) (m e1 d l)
medals    (n) (m e1 d l z)
medalist    (n) (m e1 d @ l i s t)
medalists    (n) (m e1 d @ l i s t s)
medallion    (n) (m i1 d a1 l i@ n)
medallist    (n) (m e1 d @ l i s t)
medallions    (n) (m i1 d a1 l i@ n z)
medallists    (n) (m e1 d @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] medal; decoration, #2,177 [Add to Longdo]
奖章[jiǎng zhāng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄤ, / ] medal, #17,990 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit, #23,491 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit, #23,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Medaille {f} | Medaillen {pl}medal | medals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールドメダリスト[, go-rudomedarisuto] (n) gold medalist [Add to Longdo]
フィールズ賞[フィールズしょう, fi-ruzu shou] (n) Fields Medal [Add to Longdo]
メダリオン[, medarion] (n) medallion [Add to Longdo]
メダリスト[, medarisuto] (n) medalist; (P) [Add to Longdo]
メダル[, medaru] (n) medal; (P) [Add to Longdo]
黄綬褒章[おうじゅほうしょう, oujuhoushou] (n) Medal with Yellow Ribbon (outstanding service) [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medal \Med"al\, n. [F. m['e]daille, It. medaglia, fr. L.
   metallum metal, through (assumed) LL. metalleus made of
   metal. See {Metal}, and cf. {Mail} a piece of money.]
   A piece of metal in the form of a coin, struck with a device,
   and intended to preserve the remembrance of a notable event
   or an illustrious person, or to serve as a reward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medal \Med"al\, v. t. [imp. & p. p. {Medaled}, or {Medalled}; p.
   pr. & vb. n. {Medaling} or {Medalling}.]
   To honor or reward with a medal. "Medaled by the king."
   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medal
   n 1: an award for winning a championship or commemorating some
      other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
      {medallion}, {palm}, {ribbon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top