ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medal

M EH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medal-, *medal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medal(n) เหรียญรางวัล, See also: เหรียญตรา, ตรา, Syn. award, badge, emblem
medal(vi) ให้เหรียญรางวัล, See also: ประดับเหรียญ
medalist(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
medallic(adj) ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
medallion(n) การประดับเหรียญให้
medallist(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
Medal of Honor(n) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
Medal of Freedom(n) รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ, เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
medalist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ, ผู้ได้รับเหรียญ
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ, ผู้ได้รับเหรียญ
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
medal(n) เหรียญ, เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่, รูปแกะสลักกลมติดผนัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Medals, Thaiเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ The Great Dictator (1940)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
There's a medal on your antler.มีเหรียญอยู่ที่เขาของเจ้านะ Return to Oz (1985)
They'll probably pin a medal on you, Vern.พวกเขาอาจจะติดเข็มให้นายด้วยซ้ำ เวิร์น Stand by Me (1986)
And when your husband comes home, pin a fucking medal on him. Pin it deep.พอสามีกลับมา ติดเหรียญให้เขาด้วยล่ะ Punchline (1988)
And in this sort of race, there's no silver medal for finishing second.และในการแข่งขันแบบนี้, มันไม่มีเหรียญเงิน ถ้าได้ที่สอง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Isn't that a gold medal around his neck?ที่คอเขา นั่นใช่เหรียญทองรึเปล่า? Cool Runnings (1993)
Having your gold medals taken away for cheating is a big deal.แต่ถูกยึดเหรียญทองเนื่องจากโกง มันเป็นเรื่องแน่ Cool Runnings (1993)
Thy kingdom come, gold medals won...พวกเรามาเพื่อชนะเหรียญทอง... Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medalCarl showed me the gold medal.
medalHe made a medal of gold.
medalHe's been awarded a gold medal once.
medalHis brave action is worthy of a medal.
medalHis brave deeds brought him a medal.
medalHow many medals did the Japanese athletes collect?
medalIn Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.
medalIt was the first gold medal that she had won.
medalRoy fastened the medal with a pin.
medalShe fastened the medal on the lapel with a pin.
medalThe committee bestowed a medal on him.
medalThe general said to the brave man, "You deserve a medal."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
อิสริยาภรณ์(n) decoration, See also: medal, Syn. เหรียญตรา, Example: ความดีความชอบในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ ยังผลให้เขาได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดของอิตาลี, Count Unit: ชั้น, Thai Definition: ตราเครื่องประดับเกียรติยศ
ช้างเผือก(n) Medal of White Elephant, Example: ผมได้รับพระราชทานสายสะพายช้างเผือก ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้, Thai Definition: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง มีหลายชั้น
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)
เหรียญตรา(n) decorations, See also: medal, Example: ข้าราชการบางคนสวมชุดข้าราชการการเมือง โดยเอาเหรียญตราปักไว้ที่อกเสื้อ, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญสำหรับประดับเกียรติ
เหรียญรางวัล(n) medal, Example: เขาได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้, Count Unit: เหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างเผือก[Chāng Pheūak] (n, prop) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant  FR: Ordre de l'Éléphant blanc [ m ]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
กริ่ง[kring] (n) EN: medal Buddha image  FR: amulette représentant le Bouddha [ f ]
ประดับยศ[pradap yot] (v, exp) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals
รัตนาภรณ์[rattanāphøn] (n) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne
เหรียญ[rīen] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: pièce (de monnaie) [ f ] ; médaille [ f ] ; piastre [ f ]
เหรียญกระษาปณ์[rīenkrasāp] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: médaille [ f ] ; médaillon [ m ]
เหรียญเงิน[rīen ngoen] (n, exp) EN: silver coin ; silver medal  FR: médaille d'argent [ f ] ; pièce en argent [ f ]
เหรียญรางวัล[rīen rāngwan] (n, exp) EN: medal  FR: médaille [ f ]
เหรียญทอง[rīen thøng] (n, exp) EN: gold coin ; gold medal  FR: médaille d'or [ f ] ; pièce en or [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDAL M EH1 D AH0 L
MEDALS M EH1 D AH0 L Z
MEDALIST M EH1 D AH0 L IH0 S T
MEDALISTS M EH1 D AH0 L IH0 S T S
MEDALLION M AH0 D AE1 L Y AH0 N
MEDALIST'S M EH1 D AH0 L IH0 S T S
MEDALLIONS M AH0 D AE1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medal (n) mˈɛdl (m e1 d l)
medals (n) mˈɛdlz (m e1 d l z)
medalist (n) mˈɛdəlɪst (m e1 d @ l i s t)
medalists (n) mˈɛdəlɪsts (m e1 d @ l i s t s)
medallion (n) mˈɪdˈælɪəʳn (m i1 d a1 l i@ n)
medallist (n) mˈɛdəlɪst (m e1 d @ l i s t)
medallions (n) mˈɪdˈælɪəʳnz (m i1 d a1 l i@ n z)
medallists (n) mˈɛdəlɪsts (m e1 d @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] medal; decoration #2,177 [Add to Longdo]
奖章[jiǎng zhāng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄤ, / ] medal #17,990 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit #23,491 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit #23,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Medaille { f } | Medaillen { pl }medal | medals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P) #738 [Add to Longdo]
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P) #2,644 [Add to Longdo]
メダリスト[medarisuto] (n) medalist; (P) #3,223 [Add to Longdo]
メダル[medaru] (n) medal; (P) #4,154 [Add to Longdo]
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal #5,884 [Add to Longdo]
銅メダル[どうメダル, dou medaru] (n) bronze medal #7,970 [Add to Longdo]
銀メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal #8,149 [Add to Longdo]
褒章[ほうしょう, houshou] (n) medal of honour; medal of merit #14,116 [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) #14,700 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medal \Med"al\, n. [F. m['e]daille, It. medaglia, fr. L.
   metallum metal, through (assumed) LL. metalleus made of
   metal. See {Metal}, and cf. {Mail} a piece of money.]
   A piece of metal in the form of a coin, struck with a device,
   and intended to preserve the remembrance of a notable event
   or an illustrious person, or to serve as a reward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medal \Med"al\, v. t. [imp. & p. p. {Medaled}, or {Medalled}; p.
   pr. & vb. n. {Medaling} or {Medalling}.]
   To honor or reward with a medal. "Medaled by the king."
   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medal
   n 1: an award for winning a championship or commemorating some
      other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
      {medallion}, {palm}, {ribbon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top