ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาย-, *ยาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
แป้งท้าวยายม่อมArrowroot flour

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาย(n) grandmother, See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame, Syn. คุณยาย, Ant. คุณตา, ตา, Example: ชีวิตผมวัยเด็กอาศัยอยู่กับยายที่โพธาราม, Count Unit: คน, Thai Definition: แม่ของแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยายน. แม่ของแม่, เมียของตา, หญิงที่เป็นญาติชั้นเดียวกับแม่ของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับยาย, (ปาก) คำเรียกหญิงสูงอายุอย่างไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ยายป้า ยายแก่ ยายคุณหญิง หรือเรียกหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ยายปุก ยายกุ้ง หรือเรียกเด็กหญิงที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ยายหนู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandmothersยาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to try.ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
You see, we're trying to find this lamp.เห็นมั้ย เราพยายามที่จะหาตะเกียงนี่ Aladdin (1992)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
Tell them the truth, Jafar! You tried to have me killed.บอกความจริงพวกเขา จาฟา ท่านพยายามจะฆ่าข้า Aladdin (1992)
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้ Aladdin (1992)
- Ali? -Jasmine, I tried to tell you, I'm just--อาลี จัสมิน ฉันพยายามจะบอกเธอ ฉันแค่ Aladdin (1992)
Did you try to help him get free?คุณได้พยายามช่วยเขาออกมารึเปล่า? Basic Instinct (1992)
You got him on some other charge and he's trying to deal his way out.เพราะคุณจับเขาได้ และเขาก็พยายามจะหาทางออกน่ะสิ Basic Instinct (1992)
Is it a novel?นิยายหรือเปล่าคะ? Basic Instinct (1992)
No, but there was a novelist in it.ไม่ใช่ครับ แต่มีนักเขียนนิยายอยู่ในนี้ด้วย Basic Instinct (1992)
People die in my novels.ผู้คนตายในนิยายของฉัน Basic Instinct (1992)
She's trying to seduce you.เธอพยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to try.ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
You see, we're trying to find this lamp.เห็นมั้ย เราพยายามที่จะหาตะเกียงนี่ Aladdin (1992)
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
Tell them the truth, Jafar! You tried to have me killed.บอกความจริงพวกเขา จาฟา ท่านพยายามจะฆ่าข้า Aladdin (1992)
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้ Aladdin (1992)
- Ali? -Jasmine, I tried to tell you, I'm just--อาลี จัสมิน ฉันพยายามจะบอกเธอ ฉันแค่ Aladdin (1992)
Did you try to help him get free?คุณได้พยายามช่วยเขาออกมารึเปล่า? Basic Instinct (1992)
You got him on some other charge and he's trying to deal his way out.เพราะคุณจับเขาได้ และเขาก็พยายามจะหาทางออกน่ะสิ Basic Instinct (1992)
Is it a novel?นิยายหรือเปล่าคะ? Basic Instinct (1992)
No, but there was a novelist in it.ไม่ใช่ครับ แต่มีนักเขียนนิยายอยู่ในนี้ด้วย Basic Instinct (1992)
People die in my novels.ผู้คนตายในนิยายของฉัน Basic Instinct (1992)
She's trying to seduce you.เธอพยายามจะล่อลวงคุณ Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาย[yāi] (n) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother  FR: grand-mère maternelle [ f ] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [ f ] ; mémé (inf.) [ f ] ; mémère (inf.) [ f ]
ยาย[yāi] (pr) EN: grandma  FR: grand-mère ; mémé (inf.)
ยาย[yāi] (n) EN: vagina ; pussy (vulg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
grok(vt, jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [ เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land. ]
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
novel(n) นิยาย
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious
have a go (at)ยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
great-grandmother(n) ยายทวด, See also: ยายทวด
hag(n) แม่มด, See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด
suppressant(n) ยาระงับอาการ, See also: ยายับยั้งอาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjective(แอด' เจคทิฟว) n., adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate, Ant. deflate, constrict
agonise(แอก' โกไนซ) vi., vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi, vt) โต, ขยาย, งอก, เพิ่มขึ้น, เกาะ, จับ, พอก
aggrandize(vt) ขยาย, เพิ่ม, คุยโว
amplification(n) การขยาย
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amplify(vt) ขยาย, ขยายความ
ancestor(n) บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย
assay(n) การพยายาม, การทดสอบ, การทดลอง, การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์
assiduity(n) ความเพียร, ความขยัน, ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร, ขยัน, เพียร, พยายาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
September(n) |der| เดือนกันยาย
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
versuchenทดลอง, พยายาม |versuchte, versucht|
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
beschreiben(vt) |beschrieb, hat beschrieben| อธิบาย, บรรยาย เช่น Können Sie mir ausführlich beschreiben, wie er aussieht?
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก, (งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top