ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

als

AE1 L Z   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -als-, *als*, al
English-Thai: Longdo Dictionary
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also[ADV] เช่นกัน, See also: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย, Syn. too, likewise
also[ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
Alsatian[N] ชื่ออีกชื่อหนึ่งของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด
also-ran[N] ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
also-ran[N] ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alsace(แอลเซส' , แอล' เซส) ชื่อบริเวณหนึ่งในฝรั่งเศส
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
arabic numeralsเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0., Syn. Arabic figures
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue

English-Thai: Nontri Dictionary
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
falsification(n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
nuptials(n) การสมรส,การแต่งงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alsever's Solutionน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Alstoniaอัลสโตเนีย [TU Subject Heading]
Alstonia scholarisสัตบรรณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย The Great Dictator (1940)
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่ Rebecca (1940)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
I'm also guessing that she didn't put them on when she looked out of the window.I'm also guessing that she didn't put them on when she looked out of the window. 12 Angry Men (1957)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
God is not on our side 'cause he hates idiots also.พระเจ้าไม่อยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดคนทึ่มด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน How I Won the War (1967)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alsAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
alsDo you also want a shave?
alsShe is not only pretty, but also bright.
alsThere are also people who like spring better than autumn.
alsYou also know Mr Kimura very well.
alsHe's got not only a motorbike but also a car.
alsNot only my parents but also my sister is against my opinion.
alsWhat you don't see and hear with your own ears and eyes might be true, but it might also not be true.
alsAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
alsIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
alsNot only I, but also you are responsible for this accident.
alsHe can speak not only English but also German.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ยัง[ADV] also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เช่นกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน[ADV] also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
ก็[ADV] also, See also: likewise, Example: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่กำลังทุ่มเททางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก, Thai definition: เช่นเดียวกัน
ด้วย[ADV] also, See also: too, as well, either, likewise, Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย, Example: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง, Thai definition: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
เหมือนกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ฉาบ[n.] (chāp) EN: cymbals   FR: cymbale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALS    AE1 L Z
ALSO    AO1 L S OW0
ALSOP    AE1 L S AA0 P
ALSIP    AE1 L S AH0 P
ALSUP    AE1 L S AH0 P
ALSACE    AE0 L S AA1 S
ALSACE    AE0 L S AE1 S
ALSTON    AO1 L S T AH0 N
ALSBURY    AE1 L Z B EH0 R IY0
ALSDORF    AE1 L Z D AO0 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
also    (a) ˈɔːlsou (oo1 l s ou)
Alsatian    (n) ˈælsˈɛɪʃən (a1 l s ei1 sh @ n)
alsatian    (n) ˈælsˈɛɪʃən (a1 l s ei1 sh @ n)
also-ran    (n) ˈɔːlsou-ræn (oo1 l s ou - r a n)
Alsatians    (n) ˈælsˈɛɪʃənz (a1 l s ei1 sh @ n z)
alsatians    (n) ˈælsˈɛɪʃənz (a1 l s ei1 sh @ n z)
also-rans    (n) ˈɔːlsou-rænz (oo1 l s ou - r a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] also, #1,456 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] also; as if; still; to scheme; a Jew, #8,285 [Add to Longdo]
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 機槍|机枪; machine gun, #38,003 [Add to Longdo]
阿斯匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] also written 阿司匹林; aspirin, #48,208 [Add to Longdo]
阿尔斯通公司[Ā ěr sī tōng gōng sī, ㄚ ㄦˇ ㄙ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Alstom, company name, #149,594 [Add to Longdo]
重机关枪[zhòng jī guān qiāng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 重機槍|重机枪; heavy machine gun, #223,531 [Add to Longdo]
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun, #296,552 [Add to Longdo]
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, / ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
alsกว่า เช่น Sie ist stärker, als ich denke.
alsขณะที่ (ใช้เชื่อมประโยคที่บ่งสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน)เช่น Er ist angekommen, als ich beim Kochen war.
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
als/ als obราวกับว่า เช่น Er hat mich angesprochen, als ob er mich vorher gekannt hätte.
alsoเอาล่ะ, แล้ว
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
falsch(adj) ผิด, See also: S. inkorrekt, A. richtig, korrekt,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alse {f} | Alsen {pl}shad | shads [Add to Longdo]
als Kind zu heiß gebadet worden sein [übtr.]to have been dropped on one's head by one's mother [Add to Longdo]
als Letztes; als letzter Auswegas a last resort [Add to Longdo]
als Modell arbeiten; als Mannequin arbeiten; als Dressman arbeitento model [Add to Longdo]
als Opfer aussuchento prey (on) [Add to Longdo]
als Schiedsrichter fungierento referee [Add to Longdo]
als Information getarnte Werbesendunginfomercial [Add to Longdo]
als gesetzlich bindend akzeptiert werdento be accepted as legally binding [Add to Longdo]
alsas [Add to Longdo]
alsthan [Add to Longdo]
alsqua [Add to Longdo]
als Beispiel anführendinstancing [Add to Longdo]
als Beweisas proof [Add to Longdo]
als Beweis dienento be probative [Add to Longdo]
als Gegengift dienendantidotal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]
内部詳細[ないぶしょうさい, naibushousai] internals [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
キャルス[きゃるす, kyarusu] CALS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忍者[にんじゃ, ninja] als_Spion_taetiger_Samurai (Ninja) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Als \Als\, adv.
   1. Also. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. As. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ALS
   n 1: thickening of tissue in the motor tracts of the lateral
      columns and anterior horns of the spinal cord; results in
      progressive muscle atrophy that starts in the limbs [syn:
      {amyotrophic lateral sclerosis}, {ALS}, {Lou Gehrig's
      disease}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ALS
     Adjacent Link Station (IBM)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 als /als/
  as; at the time when; for; inasmuch; qua; than; then; when

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 als /ɑls/
  1. when
  2. as; like; suchas
  3. sucha; whata
  4. as
  5. asif; asthough; inaway
  6. if; providedthat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top