ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

als

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -als-, *als*, al
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
also(adv) ด้วย, เช่นเดียวกัน
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also(adv) เช่นกัน, See also: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย, Syn. too, likewise
also(adv) ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
Alsatian(n) ชื่ออีกชื่อหนึ่งของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด
also-ran(n) ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
also-ran(n) ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alsace(แอลเซส' , แอล' เซส) ชื่อบริเวณหนึ่งในฝรั่งเศส
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
also(ออล' โซ) adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
arabic numeralsเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0., Syn. Arabic figures
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง, ขี้ผึ้งยา, ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, ผิด, ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่แท้, หลอกลวง, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่ถูกทำนอง, -adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ, หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue

English-Thai: Nontri Dictionary
also(adv) ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี, หนังสือประจำปี
balsam(n) ขี้ผึ้ง, ยาหม่อง
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง
false(adj) ปลอม, ไม่จริง, ไม่มีวาจาสัตย์, เท็จ, ทุจริต, ไม่ซื่อตรง, เก๊, เทียม
falsehood(n) การปลอม, ความไม่มีวาจาสัตย์, ความทุจริต, การโกหก, การหลอกลวง
falsification(n) การปลอมแปลง, ของปลอม, การทำผิด
falsify(vt) ปลอมแปลง, ทำผิด, แสดงให้เห็นว่าผิด, ไม่ถูกต้อง, พูดเท็จ, ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง, ความเท็จ, ความผิดพลาด, ความไม่ถูกต้อง
nuptials(n) การสมรส, การแต่งงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alsever's Solutionน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Alstoniaอัลสโตเนีย [TU Subject Heading]
Alstonia scholarisสัตบรรณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Al.หวัดดี อัล Black Swan (2009)
Uh, Al--uh--Aladdin.อา อัล อะลาดิน อะลาดิน Aladdin (1992)
Nice to have you on the show. Can we call you 'Al? ' Or maybe just 'Din?ขอเรียกท่านว่า อัล แล้วกัน หรือ ดิน แล้ว ลาดินล่ะ ฟังดูดีนะ เอ้าล่ะ ลาดิน Aladdin (1992)
Al, all joking aside, you really oughtta be yourself. -Hey, that's the last thing I want to be.อัล เลิกล้อเล่นได้แล้ว ท่านต้องเป็นตัวของตัวเอง เฮ้ นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าอยากจะเป็น Aladdin (1992)
Hello. Al? Al!อะ สวัสดี อัล เฮ้ ปลดปล่อยออกมาสิ Aladdin (1992)
Oh, Al. I'm gettin' kind of fond of you, kid. Not that I want to pick out curtains or anything.โอ้่ ข้าชักจะรักเจ้าซะเเล้วสิ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าต้องการเลือกเลย Aladdin (1992)
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย Aladdin (1992)
You know Al, I'm getting reallyyyyyy-- I don't think you're him.ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นเขา Aladdin (1992)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
Al! Al, little buddy!อัล อัล เพื่อนรัก Aladdin (1992)
Al, I can't help you--I work for senor psychopath, now.อัล ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ ตอนนี้ข้ารับใช้เจ้าไอโรคจิตนี่ Aladdin (1992)
Al, what are you doing?อัล ทำอะไำรน่ะ ลากข้าไปเกี่ยวทำไมเนี่ย Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
als1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
alsAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
alsAfter all his efforts, he also failed this time.
alsALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
alsAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
alsAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
alsAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
alsAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
alsAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
alsAlso, if you manufacture any other products, please send information.
alsAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
alsAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย(adv) also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ยัง(adv) also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เช่นกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน(adv) also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
ก็(adv) also, See also: likewise, Example: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่กำลังทุ่มเททางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก, Thai Definition: เช่นเดียวกัน
ด้วย(adv) also, See also: too, as well, either, likewise, Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย, Example: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง, Thai Definition: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
เหมือนกัน(adv) also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai Definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสองมื้อ[āhān søngmeū] (n, exp) EN: two meals  FR: deux repas [ mpl ]
อากาศไม่บริสุทธิ์[ākāt mai børisut] (n, exp) FR: air malsain [ m ] ; air vicié [ m ]
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
บานเย็น[bānyen] (n) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap
เบิกความเท็จ[boēkkhwām thet] (v, exp) EN: make a false statement
ฉบับ[chabap] (n) EN: [ classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals ]  FR: [ classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits ]
ช่างโลหะ[chang lōha] (n) EN: metal worker ; metalsmith  FR: métallurgiste [ m ] ; ferronnier [ m ]
ฉาบ[chāp] (n) EN: cymbals  FR: cymbale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
als
also
alsip
alsop
alsup
alsace
alsace
alston
alsbury
alsbury

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
also
Alsatian
alsatian
also-ran
Alsatians
alsatians
also-rans

WordNet (3.0)
Alsace(n) a region of northeastern France famous for its wines, Syn. Elsass, Alsatia
Alsatian(n) a native or inhabitant of Alsace
Alsatian(adj) of or relating to or characteristic of Alsace or its inhabitants
Alsobia(n) tropical American herbs sometimes included in genus Episcia, Syn. genus Alsobia
Alsophila(n) geometrid moths, Syn. genus Alsophila
Alstonia(n) genus of evergreen trees or shrubs with white funnel-shaped flowers and milky sap; tropical Africa to southeastern Asia and Polynesia, Syn. genus Alstonia
alstroemeria(n) any of various South American plants of the genus Alstroemeria valued for their handsome umbels of beautiful flowers
Alstroemeriaceae(n) one of many families or subfamilies into which some classification systems subdivide the Liliaceae but not widely accepted; sometimes included in subfamily Amaryllidaceae, Syn. family Alstroemeriaceae

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Als

adv. 1. Also. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. As. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Alsace

n. 1. 1 a region of northeastern France famous for its wines.
Syn. -- Alsatia, Elsass [ WordNet 1.5 ]

Alsatia

n. 1. a region of northeastern France famous for its wines.
Syn. -- Alsace, Elsass [ WordNet 1.5 ]

Alsatian

n. An inhabitant of Alsatia or Alsace in Germany, or of Alsatia or White Friars (a resort of debtors and criminals) in London. [ 1913 Webster ]

Alsatian

a. Pertaining to Alsatia. [ 1913 Webster ]

Alsike

n. [ From Alsike, in Sweden. ] A species of clover with pinkish or white flowers; Trifolium hybridum. [ 1913 Webster ]

Also

adv. & conj. [ All + so. OE. al so, AS. ealswā, alsw&unr_;, ælswæ; eal, al, æl, all + swā so. See All, So, As. ] 1. In like manner; likewise. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. In addition; besides; as well; further; too. [ 1913 Webster ]

Lay up for yourselves treasures in heaven . . . for where your treasure is, there will your heart be also. Matt. vi. 20. [ 1913 Webster ]

3. Even as; as; so. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Also, Likewise, Too. These words are used by way of transition, in leaving one thought and passing to another. Also is the widest term. It denotes that what follows is all so, or entirely like that which preceded, or may be affirmed with the same truth; as, “If you were there, I was there also;” “If our situation has some discomforts, it has also many sources of enjoyment.” Too is simply less formal and pointed than also; it marks the transition with a lighter touch; as, “I was there too;” “a courtier yet a patriot too.” Pope. Likewise denotes literally “in like manner, ” and hence has been thought by some to be more specific than also. “It implies, ” says Whately, “some connection or agreement between the words it unites. We may say, ‘ He is a poet, and likewise a musician; ' but we should not say, ‘ He is a prince, and likewise a musician, ' because there is no natural connection between these qualities.” This distinction, however, is often disregarded. [ 1913 Webster ]

Alsobia

n. 1. 1 a genus of tropical American herbs sometimes included in genus Episcia.
Syn. -- genus Alsobia. [ WordNet 1.5 ]

Alsophila

n. 1. 1 a genus comprising the geometrid moths.
Syn. -- genus Alsophila. [ WordNet 1.5 ]

Alstonia

n. 1. 1 genus of evergreen trees or shrubs with white funnel-shaped flowers and milky sap; tropical Africa to southeast Asia and Polynesia.
Syn. -- genus Alstonia. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula #11 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet #37 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] also #1,456 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] also; as if; still; to scheme; a Jew #8,285 [Add to Longdo]
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ,    /   ] also written 機槍|机枪; machine gun #38,003 [Add to Longdo]
阿斯匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ,    ] also written 阿司匹林; aspirin #48,208 [Add to Longdo]
阿尔斯通公司[Ā ěr sī tōng gōng sī, ㄚ ㄦˇ ㄙ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ,       /      ] Alstom, company name #149,594 [Add to Longdo]
重机关枪[zhòng jī guān qiāng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ,     /    ] also written 重機槍|重机枪; heavy machine gun #223,531 [Add to Longdo]
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ,     /    ] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun #296,552 [Add to Longdo]
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ,   /  ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alsขณะที่ (ใช้เชื่อมประโยคที่บ่งสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน)เช่น Er ist angekommen, als ich beim Kochen war.
alsกว่า เช่น Sie ist stärker, als ich denke.
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.
als/ als obราวกับว่า เช่น Er hat mich angesprochen, als ob er mich vorher gekannt hätte.
alsoเอาล่ะ, แล้ว
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, Syn. zum ersten Mal
falsch(adj) ผิด, See also: A. richtig, korrekt, Syn. inkorrekt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alse { f } | Alsen { pl }shad | shads [Add to Longdo]
als Kind zu heiß gebadet worden sein [ übtr. ]to have been dropped on one's head by one's mother [Add to Longdo]
als Letztes; als letzter Auswegas a last resort [Add to Longdo]
als Modell arbeiten; als Mannequin arbeiten; als Dressman arbeitento model [Add to Longdo]
als Opfer aussuchento prey (on) [Add to Longdo]
als Schiedsrichter fungierento referee [Add to Longdo]
als Information getarnte Werbesendunginfomercial [Add to Longdo]
als gesetzlich bindend akzeptiert werdento be accepted as legally binding [Add to Longdo]
alsas [Add to Longdo]
alsthan [Add to Longdo]
alsqua [Add to Longdo]
als Beispiel anführendinstancing [Add to Longdo]
als Beweisas proof [Add to Longdo]
als Beweis dienento be probative [Add to Longdo]
als Gegengift dienendantidotal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo #115 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]
内部詳細[ないぶしょうさい, naibushousai] internals [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
キャルス[きゃるす, kyarusu] CALS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忍者[にんじゃ, ninja] als_Spion_taetiger_Samurai (Ninja) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top