ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sophomoric

S AA2 F OW0 M AA1 R IH0 K   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophomoric-, *sophomoric*
English-Thai: Longdo Dictionary
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The defendant Alex Turner Jung may be a sophomoric 1 8 year-old teen, but for the simple reason of enjoyment, he has slain a human being.จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง เด็กหนุ่มอายุ 18 ที่ อาจทำไปเพราะความโอ้อวด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพื่อความสนุก ทำให้เขาฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม The Case of Itaewon Homicide (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHOMORIC    S AA2 F OW0 M AA1 R IH0 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophomoric \Soph`o*mor"ic\, Sophomorical \Soph`o*mor"ic*al\, a.
   Of or pertaining to a sophomore; resembling a sophomore;
   hence, pretentious; inflated in style or manner; as,
   sophomoric affectation. [U. S.]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sophomoric ( S AA2 F OW0 M AA1 R IH0 K)

 


  

 
sophomoric
 • ที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด [LongdoEN]
 • /S AA2 F OW0 M AA1 R IH0 K/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top