ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesop

IY1 S AA2 P   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesop-, *aesop*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีสป[N] Aesop, Example: นิทานอีสปมีมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาล โดยอีสปเป็นคนแต่ง และประเทศต่างๆ ได้นำเอาไปแปลและเรียบเรียงเป็นหลายสิบภาษา, Thai definition: ชื่อชาวกรีกผู้เขียนนิทาน

CMU English Pronouncing Dictionary
AESOP IY1 S AA2 P
AESOP'S IY1 S AA2 P S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables, #98,515 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
大山鳴動して鼠一匹;泰山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aesop
      n 1: Greek author of fables (circa 620-560 BC)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top