Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ lightly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ lightly  L AY1 T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lightly-, *lightly*, light

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lightly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. gently
lightly(adv) อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, Syn. indifferently
lightly(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบานใจ, Syn. cheerfully
lightly(adv) อย่างเล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly

Hope Dictionary
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา, เบาบาง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, อย่างง่าย ๆ , ไม่ลำบาก, ร่าเริง, เบิกบานใจ, อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, ว่องไว, คล่องแคล่ว, ไม่สนใจ, ล่องลอย, Syn. slightly

Nontri Dictionary
slightly(adv) อย่างดูแคลน, อย่างดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible. ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
- beating lightly and adding a little salt and pepper... ตีเบา ๆ จอห์น! จอร์จ? Yellow Submarine (1968)
A friendship with Saruman is not lightly thrown aside. มีใครบ้างที่กล้าปฎิเสธไมตรีของซารูเเมน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I don't want to take it lightly it's not a light situation. ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก มันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อย The Corporation (2003)
It has another purpose, but it'll be lightly guarded. ไม่ มันเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่มันจะมียามน้อยมาก Resident Evil: Apocalypse (2004)
Hold your fingers lightly between the thumb and the forefinger. กุมนิ้ว เบาๆ ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ Innocent Steps (2005)
-Jimmy McGarry was a man not to be lightly parted from a pound or a penny. -จิมมี่ แมคแกรรี่ คือคนที่.. ..คอยมุ่งหาแต่เรื่องเงินๆทอง The Water Horse (2007)
Murder is not something that we take lightly here on Panamanian soil. Murder is not something that we take lightly here on Panamanian soil. Sona (2007)
[ chuckles lightly ] come on, guys, get him! เฮ้อ เร็วเข้า จับมันให้ได้ Wishful Thinking (2008)
Charred, semi-charred, and lightly charred. เกรียมมากๆ เกรียม และเกรียมนิดหน่อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Lightly irradiated bills. แบงค์อาบรังสี The Dark Knight (2008)
- We've got to tread very, very lightly with it. เราต้องสืบเรื่องนี้อย่างเงียบๆ Lost Boys (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightlyDon't behave lightly.
lightlyI dress lightly all the time.
lightlyLightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.
lightlyNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
lightlyShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
lightlyThe dancers tripped lightly across the stage.
lightlyThe girls were dancing lightly like so many butterflies.
lightlyWar isn't something to be done lightly, also changing the constitution isn't something that should be done because "I just really want to go to war".

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พรำๆ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
เบามือ(adv) gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai Definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
ระรวย(adv) gently, See also: lightly, slightly, Syn. แผ่วๆ, เบาๆ, รื่นๆ, Example: เขานอนหายใจระรวย เพราะสิ้นเรี่ยวแรง
ปรอยๆ(adv) lightly, See also: in a drizzle, Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย, Ant. หาย, หยุด, Example: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา
โหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหวงเหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
พรำ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: ฝนตกพรำตลอดเวลาทำให้ทางเดินลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ตกน้อยๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ฉาบฉวย[chāpchūay] (v) EN: treat lightly ; be casual ; make shift  FR: agir avec désinvolture
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กรอบเค็ม[krøp khem] (n, exp) EN: small pieces of pastry slightly salted
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
แง้ม[ngaēm] (v) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed  FR: entrouvrir ; entrebâiller

CMU Pronouncing Dictionary
LIGHTLY L AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
lightly (a) lˈaɪtliː (l ai1 t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ, / ] lightly; softly, #3,396 [Add to Longdo]
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, / ] lightly wounded; minor injuries, #16,254 [Add to Longdo]
飘飘[piāo piāo, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] lightly, #17,035 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv, adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さっくり[sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
すい;すいっ[sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1, vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[choi muzu ; choimuzu] (n, adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1051 seconds, cache age: 51.098 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม