Search result for

ค่อย ๆ

(34 entries)
(0.2156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อย ๆ-, *ค่อย ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขี่ยค่อย ๆ สะกิดออก เช่น เขี่ยผงที่ลูกตา เอาก้านพลูเขี่ยตา
โรยค่อย ๆ ผ่อนลง เช่น โรยเชือก โรยอวน
โรยค่อย ๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย, เช่น เอาแป้งโรยตัว โรยอาหารให้ปลา โรยพริกไทย โรยผักชี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Growing up is a funny thing. Sneaks up on you.การเจริญเติบโตช่างเป็นเรื่องตลก ที่ค่อย ๆ คืบไปทีละนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Okay, then pull yourself together.โอเค งั้นค่อย ๆ รวมสติ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We're going to figure this out.เอาละ เราจะค่อย ๆ หาทางแก้ไข Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Okay, well, just-just think it through, Erika. Right?ตกลง ค่อย ๆ คิด เอริก้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Low them forward, position your hands forward.จากนั้นค่อย ๆ หย่อนลงมา เป็นท่าที่ 2 The Girlfriend Experience (2009)
Find the way to the exit. Remain calm. Everything's gonna be okay.ค่อย ๆไปที่ทางออกและโปรดอยู่ในความสงบด้วยครับ \ ทุกอย่างจะเรียบร้อย The Final Destination (2009)
For reasons that will become clear in time,แล้วเหตุผลจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นเมื่อถึงเวลา Momentum Deferred (2009)
I can understand vandalism escalating into violence, but that's usually gradual.ผมเข้าใจถึงความป่าเถื่อน ที่พัฒนาไปสู่ความรุนแรง แต่ปกติมันค่อย ๆ เป็นไปทีละน้อย Hopeless (2009)
Okay. The blood should be absorbed and dissipate.เลือดน่าจะถูกดูดซึม และค่อย ๆ ขยายตัว Dude, Where's My Groom? (2009)
Which would eventually lead her to go blind,ซึ่งในที่สุดจะค่อย ๆ ทำให้ตาบอดสนิท The Eyes Have It (2009)
If you did a little less, they'd start dying off and we could have a vacation.ถ้าคุณทำให้น้อยลง พวกเขาจะค่อย ๆ ตายไป... ...เราจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนมั่ง The Floating Anniversary (2009)
It was. Bit by bit I was able to piece together what had happened.แย่จริงด้วย ฉันค่อย ๆ ปะติดปะต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง The Floating Anniversary (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
ค่อย ๆ[X] (khǿi-khǿi) EN: little by little   FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi khǿi rīen rū) EN: grow into   FR: devenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt away    [PHRV] ค่อย ๆ หายไป, See also: ค่อยๆ จางไป
melt into    [PHRV] ค่อย ๆ กลายเป็นส่วนของ, Syn. dissolve in, dissolve into
roll up    [PHRV] ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย
taper off    [PHRV] ค่อยๆ เรียว, See also: ค่อย ๆ แคบลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top