ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘飘

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘飘-, *飘飘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘飘[piāo piāo, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] lightly, #17,035 [Add to Longdo]
飘飘[qīng piāo piāo, ㄑㄧㄥ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] light as a feather, #38,155 [Add to Longdo]
飘飘[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent, #41,414 [Add to Longdo]
飘飘[xū piāo piāo, ㄒㄩ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] light and airy; floating, #216,536 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giddy in spirit, still gazing in a doubt[CN] 脑中轻飘飘的 但仍怀疑地张望 The Merchant of Venice (2004)
Funky![CN] 飘飘 Hana and Alice (2004)
She's not here yet![CN] 飘飘怎么还不来! Hana and Alice (2004)
Gonna fly you to the moon, baby.[CN] 会让你飘飘欲仙,宝贝 Ray (2004)
Hana The Funky... you're the closing act![CN] 飘飘 你是压轴哦 Hana and Alice (2004)
Let's call you that.[CN] 就叫花家飘飘丸好了 Hana and Alice (2004)
- You're kinda funky, eh.[CN] 你比较适合飘飘 Hana and Alice (2004)
Funky![CN] 飘飘飘飘飘飘 Hana and Alice (2004)
You won't even really know that it's there unless, you know, we put it under your thigh or somewhere else where you might sit on it, then you'll have a "Princess and the Pea" moment,[CN] 你不会知道接收器在哪 除非我们把它放在你坐的地方 然后你就会有一种飘飘欲仙的瞬间 A Dark Turn (2003)
No. "Hana The Funky"![CN] 不 花家飘飘丸如何? Hana and Alice (2004)
Hana The Funky![CN] 飘飘飘飘 Hana and Alice (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top