*deceit* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


130 ผลลัพธ์ สำหรับ *deceit*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: deceit, -deceit-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
deceit(n) การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
deceitful(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully(adv) อย่างหลอกลวง, See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ, Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

Hope Dictionary
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง, การโกง, กลอุบาย, ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง, ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest

Nontri Dictionary
deceit(n) การโกหก, การโกง, การหลอกลวง, กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง, เสแสร้ง, ไม่ซื่อ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
deceitful(adj) intended to deceive; ; ; - S.T.Coleridge, Syn. fallacious, fraudulent
ambidextrous(adj) marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another; - Israel Zangwill; ; - W.M.Thackeray, Syn. double-dealing, deceitful, double-tongued, Janus-faced, double-faced, duplicitous, two-faced
craftiness(n) the quality of being crafty, Syn. deceitfulness, guile
deception(n) the act of deceiving, Syn. deceit, dissimulation, dissembling
dishonestly(adv) in a corrupt and deceitful manner, Syn. venally, deceitfully, Ant. honestly
fraudulence(n) the quality of being fraudulent, Syn. deceit
misrepresentation(n) a misleading falsehood, Syn. deception, deceit
self-deception(n) a misconception that is favorable to the person who holds it, Syn. self-deceit

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Deceitn. [ OF. deceit, desçait, decept (cf. deceite, deçoite), fr. L. deceptus deception, fr. decipere. See Deceive. ] 1. An attempt or disposition to deceive or lead into error; any declaration, artifice, or practice, which misleads another, or causes him to believe what is false; a contrivance to entrap; deception; a wily device; fraud. [ 1913 Webster ]

Making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit. Amos viii. 5. [ 1913 Webster ]

Friendly to man, far from deceit or guile. Milton. [ 1913 Webster ]

Yet still we hug the dear deceit. N. Cotton. [ 1913 Webster ]

2. (Law) Any trick, collusion, contrivance, false representation, or underhand practice, used to defraud another. When injury is thereby effected, an action of deceit, as it called, lies for compensation.

Syn. -- Deception; fraud; imposition; duplicity; trickery; guile; falsifying; double-dealing; stratagem. See Deception. [ 1913 Webster ]

Deceitfula. Full of, or characterized by, deceit; serving to mislead or insnare; trickish; fraudulent; cheating; insincere. [ 1913 Webster ]

Harboring foul deceitful thoughts. Shak. [ 1913 Webster ]

Deceitfullyadv. With intent to deceive. [ 1913 Webster ]

Deceitfulnessn. 1. The disposition to deceive; as, a man's deceitfulness may be habitual. [ 1913 Webster ]

2. The quality of being deceitful; as, the deceitfulness of a man's practices. [ 1913 Webster ]

3. Tendency to mislead or deceive. “The deceitfulness of riches.” Matt. xiii. 22. [ 1913 Webster ]

Deceitlessa. Free from deceit. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Self-deceitn. The act of deceiving one's self, or the state of being self-deceived; self-deception. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer. ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
The same lies, the same deceit. โกหกเหมือนกัน มันลวงพอกัน The Truman Show (1998)
Full of deceit That's poison! เต็มไปด้วยเล่ห์ นั้นคือยาพิษ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Kemumaki, you deceitful...! เคมุมากิ... . นายหลอกลวง! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Please, I am no match for these Geisha, they are expert in the art of deceit. ผมไม่สามารถสู้กับเกอิชาได้หรอก พวกเธอเชี่ยวชาญเรื่องการหลอกลวง Memoirs of a Geisha (2005)
You see them for what they truly are. Selfish, deceitful and gassy. พาฉันกลับเข้าห้องขัง! Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
I always just thought that you'd be so furious at me for all the lies and deceit. นายมีดาบ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
No more lies. No more deceit. จะไม่มีการโกหกหรือหลอกลวงกันอีกต่อไป Lancelot (2008)
You think me weak and deceitful. เธอคิดว่าฉันอ่อนแอและปลิ้นปล้อน Inkheart (2008)
Here is a man practiced in deceit. เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องตบตาคน Burn After Reading (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless. นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse. ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
They are devious and deceitful and most importantly, stupid. พวกมันหลอกลวงและปลิ้นปล้อน ที่สำคัญที่สุด โง่ Dooku Captured (2009)
You deceitful bastard! จอมวายร้าย ไอ้หลอกลวง! Episode #1.3 (2009)
Eric has had a thousand years practicing deceit. เอริคมีเวลานับพันปีในการขัดเกลาเล่ห์กล I Will Rise Up (2009)
Victory without deceit. ชัยชนะที่ปราศจากความหลอกลวง How to Succeed in Bassness (2009)
Of the random deceit is apparently of great importance. ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก Advanced Criminal Law (2009)
Most of it's just cruel and deceitful, just matter. ส่วนใหญ่ของมันคือความโหดร้ายทารุณ และตอแหล มันก็แค่นั้นเอง Episode #1.5 (2010)
You know, Chuck, even in the spy world where everything is run by deceit, you still manage to somehow genuinely trust people. คุณรู้อะไรไหมชัคว่า โลกของสายลับและทุกๆอย่าง มันถูกกำหนดให้เกิดการหลอกหลวง Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Of all the deceitful, unprincipled,  บรรดาการหลอกลวง ขาดคุณธรรม The San Lorenzo Job (2010)
It is all deceitful and evil. ทั้งหมดคือความหลอกลวง เเละชั่วร้าย Cyrano Agency (2010)
The desire to save my daughter, even if it means doing something so deceitful,  นี่มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยลูกสาวฉันได้ มันอาจจะแปลกและพิสดารไปหน่อย Episode #1.6 (2010)
He's devious. He's deceitful. He's, he's... เขามันจอมโกหก จอมหลอกลวง เขา เขา... Shrek Forever After (2010)
You deceitful pricks. You stole the compass from me. ไอ้โจรใจชั่ว เจ้าขโมยเข็มทิศจากข้า Your Highness (2011)
You're both rude, you're both deceitful and racist, and you both come from moist wipe dynasties. คุณทั้งคู่หยาบกระด้าง สับปลับ และเหยียดผิว และคุณทั้งคู่มาจากแวดวงธุรกิจทิชชู่เปียก Competitive Wine Tasting (2011)
So next I'll chime in about how it affected our marriage, uh, starting with the, uh, the deceit, why we couldn't tell anyone. แล้วต่อไปฉันจะพูดแทรกขึ้นมาว่า มันผลกระทบ ต่อชีวิตคู่แต่งงานของเรามากแค่ไหน เอ่อ งั้นมาเริ่มตรงที่ Bullet Points (2011)
My daughter's actions may have been underhanded and deceitful, but... การกระทำของลูกสาวของฉันอาจจะ เกินเลยไปหน่อย แต่... The Fasting and the Furious (2011)
She writes, "Ladies and gentlemen, everyone here tonight is a victim, a victim of fraud and deceit so dark and despicable that it has taken me 15 terrible years to tell the truth about the monsters responsible-- เธอเขียนว่า สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในคืนนี้พบกับ หัวข้อผู้ประสบภัย เหยื่อจากความโกง และหลอกลวง Guilt (2011)
The gods whisper of deceit and treachery. พระผู้เป็นเจ้ากระซิบบอกถึงความฉ่อฉลกลโกง A Place in This World (2012)
Trick grew wise to our deceit. ทริคเริ่มรู้แผนของเรา Lachlan's Gambit (2012)
It's not in your nature to be deceitful, and yet when I asked you about your meeting with my mother the other night, you lied to my face. มันไม่ใช่นิสัยของเธอเลยนะ การหลอกลวงน่ะ และใช่ตอนที่ฉันถามเธอเรื่องที่เธอ เข้าพบแม่ของฉันเมื่อคืนก่อนนั้น All My Children (2012)
How did this family go from a happy Christmas card in Europe to this fractured, deceitful mess? ครอบครัวนี้มันยังไงกันนะ เริ่มจากการ์ดวันคริสต์มาสในยุโรป มาจนถึงความแตกแยกที่เกิดจากการหลอกลวง A Hot Piece of A (2012)
Your deceitful words are a spell meant to lure me to my death. คำหลอกลวงของเจ้า หมายถึงการนำข้าไปสู่ความตาย What Happened to Frederick (2012)
Okay, look, I know there has been lies and deceit, and I'm really not judging you, but is that the truth? เอาละ ฟังนะ ฉันรู้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องโกหก และการหลอกลวง และฉันไม่ได้จะตัดสินคุณ Dreamy (2012)
Only it comes from without, not from within... from the deceits perpetrated by the worst among us. มันมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่จากภายใน จากอุบายหลอกลวง โดยส่วนที่แยกที่สุดในพวกเรา Infamy (2012)
He can smell your deceit. เขาได้กลิ่นการหลอกลวงน่ะสิ Mockingbird Lane (2012)
It is a deceitful thing that has led many astray. มันเป็นสิ่งที่หลอกลวง ที่ได้นำหลายคนหลงทาง Empty Hands (2012)
A magic show is an inherently deceitful proposition. ธรรมชาติของการโชว์มายากล \ ก็คือการหลอกลวงผู้ชม The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Well, it looks like your father's deceit is good news for both of us. ดูเหมือนว่า พ่อของคุณคิดไม่ซื่อ คือข่าวดีสำหรับเราทั้งคู่ Commitment (2012)
That the most honest person I know has to share parents with the most deceitful person in this town. คนที่จริงใจที่สุดที่ฉันรู้จัก ต้องมาแชร์พ่อแม่ร่วมกับ คนที่โกหกหลอกลวงที่สุดในเมืองนี้ That Girl Is Poison (2012)
My darling, please take some advice from a man who knows a thing or two about selfishness and deceit. ที่รัก โปรดรับคำแนะนำจากชาย ผู้ซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับ ความเห็นแก่ตัว และการหลอกลวง Doubt (2012)
It's all built on lies and deceit. ทุกอย่างล้วนมาจากการโกหกและกลอุบาย Promise (2012)
The world can be a cold, ugly place, and people can be cruel and deceitful. โลกจะเย็นที่น่าเกลียด และผู้คนสามารถจะโหดร้ายและหลอกลวง. Oldboy (2013)
Any idea you like, she's still going to see through it as some deceitful therapy. จะไอเดียแบบไหน เธอก็จะยังมองว่า เป็นการหลอกบำบัดเธออยู่ดี The Best Offer (2013)
What manner of spy pauses in deceit to give aid in child's birth? ความช่วยเหลือที่เกิด? Separate Paths (2013)
The threat of ruin carries upon such deceit, if so embraced. เรากำลังถูกคุกคามด้วยการทำลาย เราเชื่อว่าการโกหกดังกล่าว Victory (2013)
Although he forgot about deceitful. ถึงแม้นว่าเขาจะลืมเรื่องความหลอกลวง Control (2013)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite. ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
A grand old city choking on violence, corruption, and deceit. นครเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยความรุนแรง ฉ้อฉลและหลอกหลวง Mother's Mercy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceitShe is incapable of deceit.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้ฉ้อตอแหล(adj) deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai Definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล(v) deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai Definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
เหลี่ยมจัด(adj) tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai Definition: มีเล่ห์มาก
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
สับปลับ(adj) unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai Definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
กระบวน(n) artfulness, See also: affection, deceitfulness, Syn. ท่า, จริต, Example: พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางครั้งน่าเบื่อ
กลฉ้อฉล(n) trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี, Thai Definition: กลลวง, กลโกง
กลโกง(n) trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้
การหลอก(n) deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai Definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ
การต้ม(n) deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย
อุบาย(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai Definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

CMU Pronouncing Dictionary
deceit
deceit
deceits
deceitful
deceitful

Oxford Advanced Learners Dictionary
deceit
deceits
deceitful
deceitfully
deceitfulness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ,   /  ] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped #9,881 [Add to Longdo]
诡计[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ,   /  ] deceit #31,228 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] clamor; noise; deceitful #31,291 [Add to Longdo]
骗术[piàn shù, ㄆㄧㄢˋ ㄕㄨˋ,   /  ] trick; deceit #33,464 [Add to Longdo]
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ,   /  ] craft; cunning; deceitful #38,034 [Add to Longdo]
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ,   /  ] deceitful trick; mystery; unphathomable #59,202 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ,     /    ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning #64,236 [Add to Longdo]
乔装打扮[qiáo zhuāng dǎ bàn, ㄑㄧㄠˊ ㄓㄨㄤ ㄉㄚˇ ㄅㄢˋ,     /    ] to dress up in disguise (成语 saw); to pretend for the purpose of deceit #64,527 [Add to Longdo]
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ,  ] treacherous; crafty; deceitful #94,996 [Add to Longdo]
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ,     /    ] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war #97,740 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] deceitful #102,226 [Add to Longdo]
险诈[xiǎn zhà, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄚˋ,   /  ] sinister and deceitful #127,228 [Add to Longdo]
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ,   /  ] deceitful #149,053 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] deceit; knowledge [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Betrug { m } | Betrügereien { pl }; Täuschungen { pl }deceit | deceits [Add to Longdo]
Falschheit { f }deceitfulness [Add to Longdo]
betrügerisch { adv }deceitfully [Add to Longdo]
falsch; hinterlistig; betrügerisch; tückisch { adj }deceitful [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
欺瞞[ぎまん, giman] (n, vs) deception; deceit [Add to Longdo]
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n, adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) { Buddh } four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0351 seconds, cache age: 22.97 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม