trick แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


112 ผลลัพธ์ สำหรับ trick
ภาษา
/T R IH1 K/
หรือค้นหา: -trick-, *trick*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved EN - CN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tricky狡猾

Longdo Approved EN-TH
hat trick(n) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
trick(sl) ลูกค้าขายบริการทางเพศ
trick(n) เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
trick(n) การเล่นตลก
trick(n) วิธีพลิกแพลง, See also: เทคนิคพิเศษ
trick(n) มายากล, See also: กล, การเล่นกล
trick(vi) ใช้เล่ห์เหลี่ยม, See also: เล่นแง่
tricky(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky(adj) ยาก
tricky(adj) เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky(adj) หลอกลวง

Hope Dictionary
trick(ทริค) n., adj., vt., vi. (ใช้) อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, ภาพหลอน, วิธีพลิกแพลง, นิสัยแปลก ๆ , เคล็ดลับ, การเล่นกล, เด็ก, เด็กผู้หญิง, ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย, การใช้กลเม็ด, การใช้เล่ห์เพทุบาย, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, การหลอกลวง, กลอุบาย, กลเม็ด
trickle(ทริค'เคิล) vi., vt. (ทำให้) หยด, ไหลเป็นหยด, ไหลเล็กน้อย, ริน, ซึม, เคลื่อนอย่างช้า, ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, ของเหลวที่ไหลช้า ๆ , ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble, drop
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง, ผู้หลอกต้ม, ผู้เล่นกล, ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver, cheat, fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น, ซน, ชอบสนุก, กลับกลอก, ควบคุมยาก, เก๋, แต่งตัวสวยงาม
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, มีเล่ห์เพทุบาย, หลอกลวง, เล่นลูกไม้, จัดการยาก, ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. heart-sick, desolate
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก, เสียใจ, ช้ำใจ., Syn. appalled
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
poverty-strickenadj. ยากจน, ขัดสนมาก, Syn. extremely poor

Nontri Dictionary
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์, นิสัย, กลเม็ด, การตบตา
trick(vt) โกง, หลอกลวง, ออกอุบาย, ตบตา, พลิกแพลง
trickery(n) การโกง, การหลอกลวง, การมีเล่ห์เหลี่ยม
trickle(n) การหยด, การไหลกระเซ็น
trickle(vi) หยด, ไหลริน, รั่ว, ซึม
trickster(n) คนหลอกลวง, คนโกง, คนเล่นกล
tricky(adj) หลอกลวง, เล่นซน, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ, ขวัญหนีดีฝ่อ, แตกตื่น, ตกใจกลัว
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน, เข็ญใจ, ขัดสน, อัตคัด, ยากไร้
stricken(vt pp ของ) strike

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trick(vi, slang) ขายตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No tricks now. ไม่มีเทคนิคในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows. เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca. หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
What a dirty rotten trick of fate! โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hold his head. Just who could play a trick like that? เพียงแค่ผู้ที่สามารถเล่นเคล็ดลับ เช่นนั้น How I Won the War (1967)
You see, what I do, Chief, is I trick them to the surface. เห็นมั้ยว่าผมทําอะไร สารวัตร ผมหลอกให้มันมาที่ผิวนํ้า Jaws (1975)
The mind plays tricks on you. จิตใจมันหลอนคุณ Airplane! (1980)
Words became like magic tricks to him. คำกลายเป็นเหมือนมายากลกับเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What is this? Are you trying to trick me? อะไรกันฮะ คุณปู่หลอกผมหรือเปล่าฮะเนี่ย The Princess Bride (1987)
You're trying to trick me into giving away something. นายพยายามจะหลอกล่อฉัน ให้ฉันเผยอะไรออกมา ไม่ได้ผลหรอก The Princess Bride (1987)
He is the American shithead who makes tricks with bricks. เขาเป็น shithead ชาวอเมริกันที่ทำให้เทคนิคด้วยอิฐ Bloodsport (1988)
Now I show you some trick or two. ตอนนี้ลิตรแสดงเคล็ดลับบางอย่างหรือสอง Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
trickAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
trickAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
trickA trickle of blood ran down his neck.
trickCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
trickDon't fall for his old tricks.
trickEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
trickGeorge was tricked into buying the land.
trickHaving this meeting isn't going to do the trick is it?
trickHe got money from the old woman by a trick.
trickHe got the money by a trick.
trickHe got the money from her by a trick.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ลูกไม้(n) trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เล่ห์กระเท่(n) trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เภทุบาย(n) trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai Definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลมารยา(n) trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
เคล็ด(n) trick, See also: technique, Syn. กลเม็ด, กลยุทธ, Example: รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
แง่(n) trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count Unit: แง่
เพทุบาย(v) trick, Syn. เพโทบาย, ทำเล่ห์กล, ทำอุบาย, Example: จำเลยเพทุบายว่าตนเป็นบ้าจะได้ไม่ต้องรับโทษ
เล่นตลก(v) trick, See also: play the fool with someone, deceive, Syn. หลอก, หลอกลวง, Example: เขาเล่นตลกกับผมเข้าแล้ว, Thai Definition: หลอกหรือล้ออย่างตลกเพื่อให้หลงเชื่อ
เล่ห์(n) trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เพทุบาย[phēthubāi] (v) EN: trick

CMU Pronouncing Dictionary
trick
tricks
tricky
tricked
trickel
trickey
trickle
trickery
trickett
trickier

Oxford Advanced Learners Dictionary
trick
tricks
tricky
tricked
trickle
tricksy
trickery
trickier
tricking
trickled

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, / ] trick; drama; play; show #2,084 [Add to Longdo]
骗术[piàn shù, ㄆㄧㄢˋ ㄕㄨˋ,   /  ] trick; deceit #33,464 [Add to Longdo]
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙,    /   ] trickery; scam #255,024 [Add to Longdo]
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ,   /  ] tricky and hypocritical #424,804 [Add to Longdo]
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ,   /  ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ,  ] trickle [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fangfrage { f }trick question; catch question [Add to Longdo]
Kniff { m } | Kniffe { pl }trick | tricks [Add to Longdo]
Kunstfahrer { m }trick cyclist [Add to Longdo]
Sinnestäuschung { f }trick of the senses; illusion [Add to Longdo]
Stich { m } (Kartenspiel) | einen Stich machen (Kartenspiel)trick | to make a trick [Add to Longdo]
Trick { m } | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ... [Add to Longdo]
trickreich; raffiniert { adj }tricky [Add to Longdo]
tricksendtricking [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang #3,507 [Add to Longdo]
魔術[まじゅつ, majutsu] (n, adj-no) (1) black magic; sorcery; (2) magic tricks; juggling; (P) #4,781 [Add to Longdo]
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n, vs, adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P) #6,181 [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na, adj-no, n, vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) #7,812 [Add to Longdo]
要領[ようりょう, youryou] (n) (1) (See 要領を得る) point; gist; essentials; tenets; outline; (2) knack; trick; the ropes; (P) #10,728 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
トリック[torikku] (n, adj-no) trick; (P) #11,435 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0239 seconds, cache age: 1.978 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม