two-faced แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


29 ผลลัพธ์ สำหรับ two-faced
ภาษา
หรือค้นหา: -two-faced-, *two-faced*, two-fac, two-face

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
two-faced(adj) ซึ่งมีสองหน้า, See also: ซึ่งตีสองหน้า, ซึ่งหลอกลวง, Syn. deceitful, cavilling, treacherous
two-faced(adj) หลอกลวง
two-faced(adj) ที่มีสองหน้า
two-facedly(adv) อย่างมีสองหน้า
two-facedness(n) การตีสองหน้า, See also: การหลอกลวง, การโกง

Nontri Dictionary
TWO-two-faced(adj) โกง, จอมปลอม, ตีสองหน้า, หลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You'd better be telling the truth, you two-faced dog. -เยี่ยมมาก -อย่าได้ริปดข้า เจ้าสุนัขสองหัว Stardust (2007)
Two-faced ass son of a bitch. ไอ้คนเหี้ยตีสองหน้า To Love Is to Bury (2008)
You, vile two-faced faggot! ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม Portrait of a Beauty (2008)
Two-Face. Harvey Two-Face. ฮาร์วี่สองหน้า The Dark Knight (2008)
My problem is a two-faced, four-eyed devious little snipe in a fat suit. ปัญหาของฉันคือ ยายคนตีสองหน้า สี่ตา จอมเสแสร้งหลอกลวงในชุดอ้วนๆนี่ไง The Age of Dissonance (2009)
You're nothing but a bunch of heartless, two-faced... vampire fuckers. แกมันไร้ค่า ไร้จิตใจ สองหน้า พวกคลั่งแวมไพร์ Timebomb (2009)
You listen to me, you two-faced douche... แกฟังฉันนะ ไอ้งั่งสองหน้า Sympathy for the Devil (2009)
That you're a two-faced, condescending bitch ว่าคุณมันนังสองหน้า ยังกับผู้หญิงสำส่อน Careful the Things You Say (2009)
You little two-faced whore. จำคำพูดของคุณไว้นะ , ไม้ใกล้ฝั่ง Everything Is Broken (2010)
How does one go about killing an all-powerful wolf vamp and his two-faced older brother? แล้วใครล่ะจะฆ่า มนุษย์หมาป่าครึ่งแวมไพร์? และน้องชายที่ตีสองหน้า The Sun Also Rises (2011)
I'll have a commercial with Luis Guzman in it, and all they'll have are their words and their fears and whatever embarrassing photos they can get from my two-faced mother. ผมจะมีโฆษณาที่ Luis Guzman ร่วมเล่นด้วย แล้วพวกนั้นก็จะมีแค่คำพูดกับความกลัว และรูปภาพน่าขายหน้าอะไรก็ตาม Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I don't want to hear any words from someone two-faced like you. ฉันไม่่อยากได้ยินคำพูดอะไรทั้งสิ้น /Nจากคนที่ชอบตีสองหน้าอย่างเธอ Miss Ripley (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
two-facedThe story was a two-faced lie that she told you to make you angry with me.
two-facedYou are two-faced.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มุทิงค์(n) tabour, See also: two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, ตะโพน, Example: เสียงมุทิงค์และเสียงฉาบเร่งรัวขึ้น หลังจากที่เงียบเสียงไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, Count Unit: ใบ, ลูก
ตะโพน(n) two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, Example: พ่อจับลูกหัดตีตะโพนตั้งแต่เล็ก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังทั้ง 2 หน้า มีขารอง ตีด้วยฝ่ามือ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête

Oxford Advanced Learners Dictionary
two-faced

WordNet (3.0)
ambidextrous(adj) marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another; - Israel Zangwill; ; - W.M.Thackeray, Syn. double-tongued, two-faced, double-dealing, Janus-faced, double-faced, deceitful, duplicitous
Janus-faced(adj) having two faces--one looking to the future and one to the past, Syn. two-faced

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ,     /    ] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing #88,933 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
二面性[にめんせい, nimensei] (n) dual nature; bilateral character; two-facedness; two-sidedness [Add to Longdo]
裏表[うらおもて, uraomote] (n) (1) both sides; (2) wrong side out; reverse; opposite; (3) (See 表裏) double-dealing; two faces (c.f. two-faced); (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0831 seconds, cache age: 16.756 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม