wiles แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


29 ผลลัพธ์ สำหรับ wiles
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -wiles-, *wiles*, wile

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're full of wicked wiles. พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Her wiles are beginning' to work. ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm not without my wiles. - ข้าไม่ใช่คนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม The Scorpion King (2002)
He was chasing the Road Runner. - Wile E. Coyote. - วิ่งไล่โร้ดรันเนอร์อะ Bedtime Stories (2007)
Perhaps, Layla here might use her feminine wiles to distract the guards whilst we slip past them. บางที เลย์ล่า น่าจะใช่เสน่ห์หญิง เพื่อให้พวกองครักษ์ไขว้ไขว ตอนที่เราแอบเข้าไป The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Okay, I'm gonna go talk to Greg Wiles's friend,  เอาล่ะ ฉันจะไปคุยกับเพื่อนๆของเกรจ ลุคก์ เดมพ์ซีย์ The No-Brainer (2009)
The victim, Greg Wiles, was found in front of his computer too, and his hard drive was fused, just like the car salesman. เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เกรด ไวล์ส ศพเขาถูกพบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เขาเช่นกัน และฮาร์ดดิสก์เขาก็ถูกหลอม The No-Brainer (2009)
He was friends with the teenage victim Greg Wiles. เขาเป็นเพื่อนกับ ผู้ตายวัยรุ่นชื่อ เกรด ไวล์ส หนะ The No-Brainer (2009)
He used to work for Paul Wiles. เขาเคยทำงานให้ พอล ไวล์ The No-Brainer (2009)
According to Wiles, he was a programmer, way ahead of his time. ตามที่ไวล์ว่า เขาเป็นคนเขียนโปรแกรม ที่โด่งดังต่อเนื่องแม้เขาเสียชีวิตไปแล้ว The No-Brainer (2009)
Wiles said when he fired him, Brian threw a fit. ไวล์ว่าตอนเขาถูกไล่ออกเขาแสดงอาการโกรธมาก The No-Brainer (2009)
We'd better, because right this second, I'm peddling thin air like Wile E Coyote. I'm sorry. เราได้มันคืนจะดีกว่าเพราะมันนานกว่านาทีแล้วนะ ฉันคงจะถูกปลดตำแหน่งกลางอากาศเหมือนหมาป่าวิ่งไล่นก Episode #1.5 (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เลศ(n) wiles, See also: catch, artifice, trick, Syn. เลศนัย, นัย, Thai Definition: การแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในที, Notes: (สันสกฤต)
กล(n) trick, See also: wiles, trickery, artifice, cunning, Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
wiles
wiles's

Oxford Advanced Learners Dictionary
wiles

EDICT JP-EN Dictionary
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n, vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n, adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
手管[てくだ, tekuda] (n) wiles [Add to Longdo]
手練手管[てれんてくだ, terentekuda] (n) wiles; art of coaxing [Add to Longdo]
奸知[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
詭計[きけい, kikei] (n) tricks; wiles [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0283 seconds, cache age: 0.062 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม