trickery แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ trickery
ภาษา
/T R IH1 K ER0 IY0/
หรือค้นหา: -trickery-, *trickery*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
trickery(n) กลอุบาย, See also: กลโกง
trickery(n) การใช้กลอุบาย

Hope Dictionary
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย, การใช้กลเม็ด, การใช้เล่ห์เพทุบาย, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, การหลอกลวง, กลอุบาย, กลเม็ด

Nontri Dictionary
trickery(n) การโกง, การหลอกลวง, การมีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little trickery on my part. But actually-- เป็นเล่เหลี่ยมของข้า คือที่จริง-- Labyrinth (1986)
Let's see what trickery the Jedi have planned for us. ดูซิว่าเจไดจะเอาลูกไม้ไหนมาใช้กับเรา Storm Over Ryloth (2009)
And if you're gonna use your government trickery for any other purpose, I withdraw my services. และถ้าคุณจะใช้กลอุบายรัฐบาลใดๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นล่ะก็ ผมจะเลิกช่วย Taking Account (2011)
I have used no such trickery to summon your ardor, I assure you. I don't know what it is. ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่า มีบางอย่างทำให้ฉันมาที่นี่ Dark Shadows (2012)
Someone who knows the trickery you're capable of. คนที่รู้ถึงกลที่คุณเล่น Fae-nted Love (2012)
Of course there was some trickery in making the automaton talk. แน่ล่ะ มีอุบายในการทำให้หุ่นยนต์พูดได้ The Best Offer (2013)
There was neither magic nor trickery involved. มันไม่มีเวทมนตร์หรือกลลวงอะไรทั้งนั้น A Whiff of Sulfur (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickeryWhat sort of trickery do you have in store for me, today?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ลูกไม้(n) trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
กลอุบาย[kon-ubāi] (n) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ]
ลูกไม้[lūkmāi] (n) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
อุปเท่ห์[uppathē] (n) EN: trickery ; artifice  FR: méthode [ f ] ; stratagème [ f ]
ยุทธวิธี[yutthawithī] (n) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery  FR: tactique [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
trickery

Oxford Advanced Learners Dictionary
trickery

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙,    /   ] trickery; scam #255,024 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Betrügerei { f }; Betrug { m } | Betrügereien { pl }trickery | trickeries [Add to Longdo]
Gaunerei { f } | Gaunereien { pl }trickery | trickeries [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯, 強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
わやく[wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
小刀細工[こがたなざいく, kogatanazaiku] (n) (1) carving with a knife; (2) cheap trick; simple trickery; petty strategem [Add to Longdo]
如何様[いかよう, ikayou] (adv, n, adj-no) (uk) fraud; trickery; counterfeit [Add to Longdo]
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp, v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]
枉惑[おうわく, ouwaku] (n) (arch) trickery [Add to Longdo]
瞞着[まんちゃく, manchaku] (n, vs) deception; cheating; trickery; fraud [Add to Longdo]
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.275 seconds, cache age: 11.443 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม