deceit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


59 ผลลัพธ์ สำหรับ deceit
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -deceit-, *deceit*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
deceit(n) การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
deceitful(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully(adv) อย่างหลอกลวง, See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ, Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

Hope Dictionary
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง, การโกง, กลอุบาย, ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง, ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest

Nontri Dictionary
deceit(n) การโกหก, การโกง, การหลอกลวง, กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง, เสแสร้ง, ไม่ซื่อ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer. ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
Full of deceit That's poison! เต็มไปด้วยเล่ห์ นั้นคือยาพิษ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse. ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Of the random deceit is apparently of great importance. ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก Advanced Criminal Law (2009)
She writes, "Ladies and gentlemen, everyone here tonight is a victim, a victim of fraud and deceit so dark and despicable that it has taken me 15 terrible years to tell the truth about the monsters responsible-- เธอเขียนว่า สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในคืนนี้พบกับ หัวข้อผู้ประสบภัย เหยื่อจากความโกง และหลอกลวง Guilt (2011)
The gods whisper of deceit and treachery. พระผู้เป็นเจ้ากระซิบบอกถึงความฉ่อฉลกลโกง A Place in This World (2012)
Only it comes from without, not from within... from the deceits perpetrated by the worst among us. มันมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่จากภายใน จากอุบายหลอกลวง โดยส่วนที่แยกที่สุดในพวกเรา Infamy (2012)
Well, it looks like your father's deceit is good news for both of us. ดูเหมือนว่า พ่อของคุณคิดไม่ซื่อ คือข่าวดีสำหรับเราทั้งคู่ Commitment (2012)
What manner of spy pauses in deceit to give aid in child's birth? ความช่วยเหลือที่เกิด? Separate Paths (2013)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite. ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I'm not sure deceit and mass murder are the best ways to start. ฉันไม่แน่ใจว่าการหลอกลวงและการ ฆาตกรรมหมู่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น The Broken Man (2016)
Which *** without deceit and mass murder? สงครามใดที่ชนะโดยไม่มีการหลอกลวงและการสังหารหมู่ The Broken Man (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceitShe is incapable of deceit.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้ฉ้อตอแหล(adj) deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai Definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
สับปลับ(adj) unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai Definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
การหลอก(n) deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai Definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ
การต้ม(n) deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

CMU Pronouncing Dictionary
deceit
deceit
deceits
deceitful
deceitful

Oxford Advanced Learners Dictionary
deceit
deceits
deceitful
deceitfully
deceitfulness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
诡计[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ,   /  ] deceit #31,228 [Add to Longdo]
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ,   /  ] deceitful trick; mystery; unphathomable #59,202 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ,     /    ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning #64,236 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] deceitful #102,226 [Add to Longdo]
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ,   /  ] deceitful #149,053 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] deceit; knowledge [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Betrug { m } | Betrügereien { pl }; Täuschungen { pl }deceit | deceits [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
欺瞞[ぎまん, giman] (n, vs) deception; deceit [Add to Longdo]
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n, adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) { Buddh } four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.031 seconds, cache age: 19.936 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม