wily แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


24 ผลลัพธ์ สำหรับ wily  W AY1 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wily-, *wily*, wy

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wily(adj) เต็มไปด้วยเล่ห์, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. crafty, cunning, tricky, Ant. forthright, honest, straightforward

Hope Dictionary
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd, cunning, sly
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง, อย่างสดชื่น

Nontri Dictionary
wily(adj) เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never underrate the wily Pathan. ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet. เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ How I Won the War (1967)
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things. มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส How I Won the War (1967)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime. จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Too wily for that, the wily Pathan. เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan. แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
Why has the British army always fought the wily Pathan? มักจะต่อสู้กับเซอร์ปาทานเขี้ยว ลากดิน? How I Won the War (1967)
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan. พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
- Who, sir? - The Bedoo, my wily Arabs. เบดู อาหรับเขี้ยวลากดินของฉัน How I Won the War (1967)
You wily wench! เจ้า... โสเภณีเจ้าเล่ห์ The King and the Clown (2005)
It was a crafty, wily war! มันเป็นสงครามที่แยบยลมาก Summer Wars (2009)
Are you a wily kid? เธอเป็นพวกเจ้าบทบาทรึเปล่า? Hick (2011)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
ร้อยเล่ห์[røilē] (adj) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful
รอบจัด[røpjat] (adj) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty

CMU Pronouncing Dictionary
WILY W AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
wily (j) wˈaɪliː (w ai1 l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na, n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2328 seconds, cache age: 0.854 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม