finesse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


34 ผลลัพธ์ สำหรับ finesse
ภาษา
/F IH0 N EH1 S/
หรือค้นหา: -finesse-, *finesse*
Possible hiragana form: ふぃねっせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
finesse(n) ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse(vi) ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse(vt) ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse(n) กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse(vt) ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่

Hope Dictionary
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice

Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, กลเม็ด, กลวิธี, การพลิกแพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it. ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น Brokedown Palace (1999)
But I tried to finesse that point with her. และผมไม่รู้ว่าเธอมีลูกไม้อะไรบ้าง Match Point (2005)
I can't no finesse when you're in my face! ตั้งใจไม่ได้ ถ้าคุณมาอยู่ตรงหน้าเนี่ย Surf's Up (2007)
No finesse whatsoever. ♪ What is this? ไม่มีแผนเลยเนอะ อะไรกัน Midnight Lamp (2012)
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big. ต้องใช้ลูกเล่นซักหน่อย ในการบอกผู้กำกับการ ว่าลูกน้องของเขาพลาดสิ่งสำคัญ Pain & Gain (2013)
- I need a vice president of public affairs, a man with a certain finesse and a thorough knowledge of who's who and what's what. ผมอยากเข้าไปแทนที่ รัฐมนตรีกิจการสาธารณะ คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีความรู้ ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไร A Whiff of Sulfur (2013)
It's my dance and I have performed it with finesse and abandon with countless partners. นี่คือการเต้นรำของฉัน และฉันร่ายเริงระบำไป ด้วยความชำนาญและปล่อยมันไปตามอารมณ์ The Replacements (2013)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เชิงชั้น(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
เหลี่ยมคู(n) trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai Definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai Definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
ลูกไม้[lūkmāi] (n) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [ m ] ; ruse [ f ] ; stratagème [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
finesse
finessed

Oxford Advanced Learners Dictionary
finesse
finesses

DING DE-EN Dictionary
Finesse { f }; Raffinesse { f }finesse [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P) [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0152 seconds, cache age: 3.012 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม