Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hypocrite แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ hypocrite  HH IH1 P AH0 K R IH2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hypocrite-, *hypocrite*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hypocrite(n) ผู้เสแสร้ง

Hope Dictionary
hypocrite(ฮิพ'พะคริท) n. ผู้เสแสร้ง, ผู้หลอกลวง., See also: hypocritical adj., Syn. impostor

Nontri Dictionary
hypocrite(n) คนเสแสร้ง, คนหลอกลวง, คนเจ้ามารยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate all the hypocrites who preach family values. ฉันเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอก ชอบยกเอาครอบครัวมาอ้างเรื่อยเลย Il Mare (2000)
Nobody made you be with her. You can't even see what a hypocrite you're being. ไม่มีใครบังคับให้คุณไปหาเธอนี่ คุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณเป็นพวกเสแสร้ง Wicker Park (2004)
- Oh, the hypocrite speaks! - มิใช่ฤา? 300 (2006)
The destruction of the infidel and hypocrite is your sacred duty. การบ่อนทำลายพวกทรยศ_BAR_ กับพวกมือถือสากปากถือศีล_BAR_ จึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ Rendition (2007)
I feel like a hypocrite for accepting them,  ฉันทำอะไรไม่ได้เลย Pleasure Is My Business (2009)
You're accusing me of being in someone's pocket, you hypocrite son of a bitch? คุณกำลังกล่าวหาผม ว่ารับเงินสินบนกับใครบางคน คุณมันเป็นพวกไอ้ลูกหมามือถือสากปากถือศีล Smite (2009)
The hypocrite patrol. เจอร์? The Night of the Comet (2009)
You speak of honour and nobility. You are nothing but a hypocrite and a liar! ท่านพูดด้วยความมีเกียรติ และความสูงส่ง ท่าน ไม่ใช่ ท่านเสแสร้ง และโกหก The Sins of the Father (2009)
Because the only thing I hate more than hippie neo-liberal fascists and anarchists... are the hypocrite fat-cat suits they eventually grow up to become. เพราะว่าสิ่งเดียวที่ชั้นเกลียดมากกว่า พวก ฮิปปี้ นักเสรีนิยม พวกฟาสซิสต์น่ะ และพวกนิยมอธิปไตย Chuck Versus the Beard (2010)
Yourself a hypocrite to every ท่านเป็นพวกเสแสร้ง Voyage of Temptation (2010)
I cannot abide hypocrites like you, Reverend. ข้าไม่อาจทนต่อผู้เสแสร้ง เช่นเจ้าได้ นักบวช Meet the New Boss (2011)
I'd be a hypocrite to get upset about it. ผมจะทำเป็นเสแสร้งแกล้งหงุดหงิดกับมันแล้วกัน Portrait of a Lady Alexander (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hypocriteFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
hypocriteHe went as far as to call you a hypocrite.
hypocriteWe are not hypocrites in our sleep.
hypocriteYou see in this world there are only scoundrels and hypocrites.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คนมือถือสากปากถือศีล[khon meū theū sāk pāk theū sīn] (n, exp) EN: hypocrite  FR: hypocrite [ m ]
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête
หน้าไหว้หลังหลอก[nāwailanglōk] (adj) EN: hypocritical  FR: hypocrite

CMU Pronouncing Dictionary
HYPOCRITE HH IH1 P AH0 K R IH2 T
HYPOCRITES HH IH1 P AH0 K R IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
hypocrite (n) hˈɪpəkrɪt (h i1 p @ k r i t)
hypocrites (n) hˈɪpəkrɪts (h i1 p @ k r i t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
伪君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] hypocrite #46,002 [Add to Longdo]
假正经[jiǎ zhèng jīng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] hypocrite #65,443 [Add to Longdo]
伪善者[wěi shàn zhě, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] hypocrite #154,944 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Heuchler { m } | Heuchler { pl }hypocrite | hypocrites [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ヒポクリット[hipokuritto] (n) hypocrite [Add to Longdo]
偽君子[ぎくんし;にせくんし, gikunshi ; nisekunshi] (n) hypocrite; snob [Add to Longdo]
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin [Add to Longdo]
食わせ物;食わせ者[くわせもの, kuwasemono] (n) (1) (食わせ物 only) fake; sham; counterfeit; (2) impostor; cheat; hypocrite [Add to Longdo]
猫をかぶる;猫を被る[ねこをかぶる, nekowokaburu] (exp, v5r) (See 猫被り) to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp, v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0418 seconds, cache age: 6.3 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม