Search result for

*glistening*

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glistening, -glistening-
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
glistening

adj. Reflecting light readily or in large amounts; having a surface luster; reflecting light directly rather than scattering it.
Syn. -- glossy, nitid, sheeny, shiny. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
~ Those glistening houses ~ ~ That seem to be built of snow ~~ Those glistening houses That seem to be built of snow ~ White Christmas (1954)
To the glistening Eastern Sea, แด่ี่มหาสมุทรแห่งบูรพา นี่คือ ราชินีลูซี่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Soft lips glistening Got me listening to your every wordทุกอย่างที่เรากินนั้นดีจริงๆ พ่อครับ, เป็นเวลาที่ดีมั้ยครับ Our Family Wedding (2010)
Souls lock, sweat glistening Yeah Let your eyes do the talking I'm listening[ เก็บความทรงจำนี้ไว้ จนกว่าเราจะพบกันอีก ] Our Family Wedding (2010)
See a girl glistening with sweat, running around with her hair in knots?...เวลาเห็นผู้หญิงที่รวบผมและมีกลิ่นเหงื่อ ฟุ้งจากร่างกาย กระโดดขึ้นลงข้างหน้าฉัน Flower Boy Ramyun Shop (2011)
The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat.The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat. The Date Night Variable (2012)
Well-- seriously, Derek, seriously-- you know, in the entire time I have known you, you are like the glistening hero in the movie of life.อืมม เอาจริงเหรอ, ดิเรก, เอาจริงเหรอ คุณรู้ไหม, ตลอดเวลาที่ ฉันรู้จักคุณ The Company (2012)
Wow, the way your sweat's glistening off your muscles...อื้อหือ มัดกล้ามชุ่มเหงื่อของเธอ ช่างดูแวววาว... Pain & Gain (2013)
- Merry Christmas, sir.# In the lane Snow is glistening... # - Fröhliche Weihnachten, Sir. Voyage of the Damned (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ(adv) flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
แพรวพราว(v) be shining, See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ, Example: ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า, Thai Definition: มีแสงเลื่อมแวววาว
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แป๋ว(adj) glittering, See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent, Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ, แป๋วแหวว, Example: เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที, Thai Definition: ที่เป็นประกาย
วับๆ(adj) dazzling, See also: glittering, twinkling, flashing, glistening, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับๆ ฉายแววฉลาดแกมโกงอย่างเห็นได้ชัด, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วาม(adj) glittering, See also: sparkling, twinkling, glimmering, glistening, Syn. วับๆ, วามแวม, Example: ดวงดาวในยามค่ำคืนเปล่งประกายวามอยู่ไกลแสนไกล, Thai Definition: ที่เป็นแสงเรืองๆ
วามแวม(adj) twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai Definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ
วิบวับ(adj) sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ
แวบวับ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai Definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวววับ(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาว(adj) glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai Definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
แวววาว(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส
ประภัสสร(adj) sparkling, See also: glittering, glistening, shining, Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, พรายๆ, แสงพราว, Example: แสงอาทิตย์แรกขึ้นงามประภัสสร, Thai Definition: สีเลื่อมๆ พรายๆ, แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น
มลังเมลือง(adj) bright, See also: brilliant, shinning, glittering, lustrous, glistening, Syn. สุกใส, อร่ามเรือง, Ant. หม่นหมอง
วับวาม(adv) glitteringly, See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering, Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ, Example: ดวงดาวมากมายทอประกายวับวาม สวยกว่าคืนไหนๆ, Thai Definition: อาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วับแวม(adv) glitteringly, See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering, Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ, Example: ในโบสถ์มีเทียนเล่มเล็กๆ ส่องแสงวับแวม ทำให้บรรยากาศน่ากลัว, Thai Definition: อาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวววาม[waēowām] (adv) EN: glisteningly
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวววับ[waēowap] (adv) EN: glisteningly
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glistening
glistening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glistening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ,   /  ] flickering; sparkling; glistening; glittering #9,154 [Add to Longdo]
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ,    /   ] glistening yellow #71,394 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] glistening plumage of birds #235,416 [Add to Longdo]
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ,   /  ] glistening teardrops [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glitzern; glänzen | glitzernd | glitzert | glitzerteto glisten | glistening | glistens | glistened [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8) [Add to Longdo]
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top