ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sweat

S W EH1 T   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sweat-, *sweat*
English-Thai: Longdo Dictionary
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweat[N] เหงื่อ, See also: เหงื่อไคล, การมีเหงื่อออก, Syn. perspiration, swelter
sweat[N] หยาดน้ำ, See also: หยาดน้ำที่จับตัวบนพื้นผิว, Syn. fluid, transudation
sweat[N] ความเหนื่อยยาก, See also: การทำงานหนัก, งานที่หนัก, Syn. toil, drudgery, slavery
sweat[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความตึงเครียด, Syn. anxiety, worry, strain
sweat[VT] ทำให้เหงื่อออก, See also: ซับเหงื่อ, Syn. perspire, swelter
sweat[VI] จับตัวเป็นหยดน้ำ, See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ, Syn. exude, transude
sweat[VI] ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรากตรำ, Syn. toil, work hard, slave, drudge
sweaty[ADJ] เปียกเหงื่อ, See also: ชุ่มเหงื่อ, มีเหงื่อออกมาก, เหม็นเหงื่อ, Syn. perspiring, sticky
sweaty[ADJ] ซึ่งทำให้เหงื่อออก, Syn. causing sweat
sweater[N] เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์, Syn. knitted garment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
sweathy(สเวท'ที) adj. เหงื่อชุ่ม,มีเหงื่อมาก,ขับเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ทำงานหนัก,ยากลำบาก., See also: sweatily adv. sweatiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
sweat(vi) ขับเหงื่อ,เหงื่อออก,ทำงานหนัก,กังวลใจ
sweat(vt) เช็ดเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ขับเหงื่อ
sweater(n) เครื่องทำให้เหงื่อออก,เสื้อขนสัตว์ถัก
sweaty(adj) เหงื่อโชก,เหงื่อชุ่ม,ขับเหงื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sweat centre; centre, sudorificศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweat gland; gland, perspiratory; gland, sudoriparousต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweating๑. การใช้แรงงานอย่างทารุณ๒. การสอบสวนอย่างทารุณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweatingการเกิดหยาดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sweating๑. การสอบสวนอย่างทารุณ๒. การใช้แรงงานอย่างทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sweating stageระยะออกเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sweatเหงื่อ [TU Subject Heading]
sweatเหงื่อ, น้ำและสารบางอย่างที่ร่างกายกำจัดออกทางต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sweat glandต่อมเหงื่อ, อวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดเหงื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sweating, Gustatoryภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sweater (n ) เสื้อกันหนาว
sweaterเสื้อแขนยาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่ 12 Angry Men (1957)
It was cold after the sun went down... ... and the old man's sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.มันหนาวหลังจากดวงอาทิตย์ ตก และเหงื่อของชายชราแห้งเย็น ที่ด้านหลังและแขนของเขาและ ขาเก่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ? How I Won the War (1967)
Brandy will sweat it out.บรั่นดีจะเหงื่อออก The Godfather (1972)
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ Full House (1987)
That's good, we do it like a ballad. "Meet me down at Sweat world baby"วันที่ได้พบอันยาและเอว่า คือวันที่เกิดสึนามิของความรู้สึกส่วนลึก Ah~ Nice weather~ Full House (1987)
Now Joseph I have to get back to our jingle for sweat worldฉันจะร้องเพลงละกัน Full House (1987)
If you dont sweat it, you dont get itฉันจะไม่ร้องแล้วนะ Full House (1987)
He wipes the sweat off his brow, leans back and fires.ริค โรเด็นประจําที่นอน เพื่อทีมเเยงกี้เเล้ว Big (1988)
You got 15 years of blood and sweat and pain from my client... whose only crime was that he was Irish... and foolish, and he was in the wrong place at the wrong time!คุณได้ 15 ปีของเลือดและเหงื่อ ความเจ็บปวดและจากลูกค้า ที่มีเพียงการเกิดอาชญากรรม คือการที่เขาเป็นไอริช ... และโง่เขลาและเขาได้ใน ผิดที่ผิดเวลา! In the Name of the Father (1993)
I would be happier if the mountain was raised by toil, by sweat by work, by sacrifice.พ่อจะดีใจกว่านี้ ถ้าเราจะยกภูเขาขึ้นด้วยแรง หยาดเหงื่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There's more in a couple of days, so don't sweat it.อีก 2-3 วันก็ได้อีก อย่ากลัวเลย Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sweatA good sweat will cure a cold.
sweatAll sweaters of this type are out of stock now.
sweatAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
sweatAs it got warmer, I took off the sweater.
sweatAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
sweatAs yet, I have not completed the sweater.
sweatA waterfall of sweat began to pour down my face.
sweatBeads of sweat stood on his forehead.
sweatBeating the other team was no sweat at all.
sweatDuring warm weather, sweating helps man regulate his body temperature.
sweatExcuse me, but may I exchange this sweater for another?
sweatFat people generally sweat a lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เกลือ[N] sweat stain, Example: เสื้อเขามีขี้เกลือขึ้นเต็มหลังเป็นรูปแผนที่เชียว, Thai definition: คราบเหงื่อที่แห้งกรังจนขึ้นขาว
เสโท[N] sweat, See also: perspiration, Syn. เหงื่อ, ไคล, เสท, Example: พระองค์ทรงตรากตรำงานหนัก จนพระเสโทไหลหลั่งทั่วพระวรกาย, Notes: (ราชา), (บาลี/สันสกฤต)
หยาดเหงื่อ[N] sweat-drop, Syn. หยดเหงื่อ, เหงื่อ, Example: ห้องเครื่องที่อุดอู้ทำให้ใบหน้า แผ่นอก และแขน แวววับด้วยหยาดเหงื่อ ยามต้องแสงไฟ, Thai definition: ของเหลวที่ร่างกายขับออกทางผิวหนังเป็นเม็ดเล็กๆ
แตก[V] sweat, See also: perspire, Example: ผมไม่มีความสบายเลยทั้งกายและใจ เหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว, Thai definition: ไหลออกมาเอง
เหงื่อ[N] sweat, See also: perspiration, Example: ผมชอบเล่นกีฬาที่ได้เหงื่อมากๆ, Thai definition: ของเหลวที่ร่างกายขับออกทางผิวหนัง
เหงื่อกาฬ[N] death sweat, See also: sweat of a dying person, Thai definition: เหงื่อที่ออกด้วยพิษกาฬ คือ เหงื่อแห่งคนใกล้จะตาย
เหงื่อกาฬ[N] cold sweat, See also: sweat of a frightened person, Example: เขาตกใจกลัวจนเหงื่อกาฬไหลอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: เหงื่อที่แตกออกมาด้วยความตกใจกลัวเป็นต้น
คิดเล็กคิดน้อย[V] worry about trivialities, See also: sweat the small stuff, Syn. คิดจุกจิก, Example: แฟนเก่าฉันชอบคิดเล็กคิดน้อยจนฉันทนไม่ได้เลยเลิกคบไป, Thai definition: คิดละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นทัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat   FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
เหงื่อออก[v.] (mī ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer
น้ำเหงื่อ[n.] (nām ngeūa) EN: sweat ; perspiration   FR: transpiration [f]
เหงื่อ[n.] (ngeūa) EN: sweat ; perspiration   FR: transpiration [f] ; sueur [f]
เหงื่อออก[v.] (ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer ; suer
เหงื่อแตก[v.] (ngeūataēk) EN: sweat ; break out in a sweat   FR: être en sueur ; être en transpiration
เสื้อยืด[n.] (seūayeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater   FR: tee-shirt = t-shirt [m]
ซิก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   
ต่อมเหงื่อ[n. exp.] (tǿm ngeūa) EN: sweat gland   FR: glande sudoripare [f]
หยาดเหงื่อ[n. exp.] (yāt ngeūa) EN: sweat-drop   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWEAT S W EH1 T
SWEATT S W IY1 T
SWEATS S W EH1 T S
SWEATY S W EH1 T IY0
SWEATED S W EH1 T IH0 D
SWEATER S W EH1 T ER0
SWEATMAN S W IY1 T M AH0 N
SWEATING S W EH1 T IH0 NG
SWEATIN' S W EH1 T IH0 N
SWEATERS S W EH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sweat (v) swˈɛt (s w e1 t)
sweats (v) swˈɛts (s w e1 t s)
sweaty (j) swˈɛtiː (s w e1 t ii)
sweated (v) swˈɛtɪd (s w e1 t i d)
sweater (n) swˈɛtər (s w e1 t @ r)
sweaters (n) swˈɛtəz (s w e1 t @ z)
sweatier (j) swˈɛtɪəʳr (s w e1 t i@ r)
sweating (v) swˈɛtɪŋ (s w e1 t i ng)
sweatband (n) swˈɛtbænd (s w e1 t b a n d)
sweatiest (j) swˈɛtɪɪst (s w e1 t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一身汗[yī shēn hàn, ㄧ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, ] sweating all over, #34,527 [Add to Longdo]
汗液[hàn yè, ㄏㄢˋ ㄧㄝˋ, ] sweat, #44,469 [Add to Longdo]
汗腺[hàn xiàn, ㄏㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, ] sweat gland, #45,302 [Add to Longdo]
汗如雨下[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, ] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig, #83,316 [Add to Longdo]
愧汗[kuì hàn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄢˋ, ] sweating from shame; extremely ashamed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweiß {m} | in Schweiß gebadet seinsweat | to be bathed in sweat [Add to Longdo]
Sweatshirt {n}sweat-shirt [Add to Longdo]
Sweatshirt {n} mit Kapuzehoodie; hooded sweatshirt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern) [Add to Longdo]
カシュクール[, kashuku-ru] (n) crossover cardigan or sweater (fre [Add to Longdo]
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater) [Add to Longdo]
サマーセーター[, sama-se-ta-] (n) summer sweater [Add to Longdo]
スウェット;スエット;スェット[, suuetto ; suetto ; suetto] (n) (1) sweat; (2) (スエット only) suet; (3) (abbr) (See スウェットシャツ) sweatshirt; sweat pants [Add to Longdo]
スウェットシャツ;スエットシャツ[, suuettoshatsu ; suettoshatsu] (n) sweatshirt [Add to Longdo]
スウェットスーツ;スエットスーツ[, suuettosu-tsu ; suettosu-tsu] (n) sweatsuit; sweat suit [Add to Longdo]
スウェットパンツ;スエットパンツ[, suuettopantsu ; suettopantsu] (n) sweatpants [Add to Longdo]
セーター(P);スエーター;セエター(ik)[, se-ta-(P); sue-ta-; seeta-(ik)] (n) sweater; jumper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweat \Sweat\, v. t.
   1. To cause to excrete moisture from the skin; to cause to
    perspire; as, his physicians attempted to sweat him by
    most powerful sudorifics.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or suffer to flow from the pores; to exude.
    [1913 Webster]
 
       It made her not a drop for sweat.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With exercise she sweat ill humors out. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite by heating, after the application of soldier.
    [1913 Webster]
 
   4. To get something advantageous, as money, property, or
    labor from (any one), by exaction or oppression; as, to
    sweat a spendthrift; to sweat laborers. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To sweat coin}, to remove a portion of a piece of coin, as
    by shaking it with others in a bag, so that the friction
    wears off a small quantity of the metal.
    [1913 Webster]
 
       The only use of it [money] which is interdicted is
       to put it in circulation again after having
       diminished its weight by "sweating", or otherwise,
       because the quantity of metal contains is no longer
       consistent with its impression.    --R. Cobden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweat \Sweat\, v. i. [imp. & p. p. {Sweat} or {Sweated} (Obs.
   {Swat}); p. pr. & vb. n. {Sweating}.] [OE. sweten, AS.
   swaetan, fr. sw[=a]t, n., sweat; akin to OFries. & OS.
   sw[=e]t, D. zweet, OHG. sweiz, G. schweiss, Icel. sviti,
   sveiti, Sw. svett, Dan. sved, L. sudor sweat, sudare to
   sweat, Gr. ?, ?, sweat, ? to sweat, Skr. sv[=e]da sweat, svid
   to sweat. [root]178. Cf. {Exude}, {Sudary}, {Sudorific}.]
   1. To excrete sensible moisture from the pores of the skin;
    to perspire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To perspire in toil; to work hard; to drudge.
    [1913 Webster]
 
       He 'd have the poets sweat.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit moisture, as green plants in a heap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweat \Sweat\, n. [Cf. OE. swot, AS. sw[=a]t. See {Sweat}, v.
   i.]
   1. (Physiol.) The fluid which is excreted from the skin of an
    animal; the fluid secreted by the sudoriferous glands; a
    transparent, colorless, acid liquid with a peculiar odor,
    containing some fatty acids and mineral matter;
    perspiration. See {Perspiration}.
    [1913 Webster]
 
       In the sweat of thy face shalt thou eat bread.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of sweating; or the state of one who sweats;
    hence, labor; toil; drudgery. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Moisture issuing from any substance; as, the sweat of hay
    or grain in a mow or stack. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. The sweating sickness. [Obs.] --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   5. (Man.) A short run by a race horse in exercise.
    [1913 Webster]
 
   {Sweat box} (Naut.), a small closet in which refractory men
    are confined.
 
   {Sweat glands} (Anat.), sudoriferous glands. See under
    {Sudoriferous}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sweat
   n 1: salty fluid secreted by sweat glands; "sweat poured off his
      brow" [syn: {perspiration}, {sweat}, {sudor}]
   2: agitation resulting from active worry; "don't get in a stew";
     "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew}, {sweat},
     {lather}, {swither}]
   3: condensation of moisture on a cold surface; "the cold glasses
     were streaked with sweat"
   4: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A for
     effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
     {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]
   v 1: excrete perspiration through the pores in the skin;
      "Exercise makes one sweat" [syn: {sweat}, {sudate},
      {perspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top