Search result for

work hard

(42 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work hard-, *work hard*, work har
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't have much left, so let's work hard.เราอย่าพักกันมากเลย รีบทำงานดีกว่า Heartbreak Library (2008)
Work hard, panda, and maybe someday you will have ears like mine.บางทีสักวันนึง เจ้าอาจจะมีหูเหมือนข้า Kung Fu Panda (2008)
Someone didn't work hard enough, or well enough, or cared enough... someone made a mistake.บางคนไม่ได้ทำงานหนักพอ, หรือดีพอ,หรือไม่ใส่ใจ.. บางคนทำผิดพลาด Passengers (2008)
Then I will leave you to work hard once more.งั้นฉันจะปล่อยให้คุณทำงานหนัก อีกซักหน่อยค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Can't let my brother work hard serving good looking girls without a cup of tea.- ขอบใจร็อบบี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your stupid boss made you work hard...แล้วจากนั้น.. Goemon (2009)
- We're working on it. - Well, work harder.พวกเรากำลังหาอยู่ งั้นก็ทำงานให้หนักขึ้นอีกสิ Lucifer Rising (2009)
But you know what? I'm a good person and I work hard.แต่เธอรู้อะไรไหม ฉันเป็นคนดีและทำงานหนักมาก Breakage (2009)
I never-- thought i had to work hard in school Or work on friendshipsแม่ไม่เคยคิดที่จะตั้งใจเรียน ไม่เคยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน หรือดูแลบุคลิก Bargaining (2009)
We both must work hard.เราต้องซ้อมให้หนัก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I'll work hard and earn some money.ฉันจะทำงานหนักๆและรับเงินมากๆ Episode #1.2 (2009)
Thanks to my parents, I can enjoy without having to work hard.ฉันไม่ต้องการอาศัยบารมีของครอบครัว Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work hardAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
work hardAll you have to do is to work harder.
work hardBeing poor, they had to work hard.
work hardBill didn't work hard enough and so he failed.
work hardBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
work hardDon't wanna get up early to work hard.
work hardDon't you think most Japanese students work hard?
work hardFarmers work hard in the winter, too.
work hardHe commanded us to work hard.
work hardHe had to work hard day and night.
work hardHe has to work hard in order to support his family.
work hardHe has to work hard so as to support his family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำงานหนัก[V] work hard, See also: work strenuously, Syn. ทำงานมาก, Ant. ทำงานน้อย, Example: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน, Thai definition: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก
สมบุกสมบัน[V] work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
มุมานะ[V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (kom nā thammāhākin) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone   
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
汗を流す[あせをながす, asewonagasu] (exp,v5s) (1) to work hard; to sweat; (2) to wash off one's sweat [Add to Longdo]
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality [Add to Longdo]
身を粉にして働く[みをこにしてはたらく, miwokonishitehataraku] (exp,v5k) to work hard; to work oneself to the bone [Add to Longdo]
精を出す[せいをだす, seiwodasu] (exp,v5s) to work hard; to work diligently [Add to Longdo]
切磋琢磨し合う[せっさたくましあう, sessatakumashiau] (exp,v5u) to work hard together; to be in a state of friendly rivalry [Add to Longdo]
努めて(P);勉めて[つとめて, tsutomete] (adv) (1) as much as possible; diligently; (exp) (2) make an effort!; work hard!; (P) [Add to Longdo]
勉強に励む[べんきょうにはげむ, benkyounihagemu] (exp,v5m) to work hard at one's lessons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top