ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความกังวล

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกังวล-, *ความกังวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกังวล[N] worry, See also: anxiety, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, Ant. ความสบายใจ, Example: ความกังวลถึงลูกเป็นความทุกข์ของแม่ทุกคน, Thai definition: ความมีใจพะวงอยู่
ความกังวลใจ[N] anxiety, See also: worry, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล, Ant. ความสบายใจ, Example: การย่างเข้าสู่วัยชรามักก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้หญิงที่ยังไม่อยากแก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความกังวล, ความวิตกกังวล, กังวล, กระวนกวาย, วิตกกังวล, ความกังวลใจ [การแพทย์]
Anxiety, Castrationความกังวลใจว่าจะถูกตอน, ความกังวลจะถูกตัดอวัยวะเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't need a funeral policy in the army.น้อยที่สุดของความกังวลของ คุณ How I Won the War (1967)
a--express concern,A) แสดงความกังวล Spies Like Us (1985)
All we were concerned about was where we were gonna sleep that night.ทั้งหมดที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับการเป็น ที่เรานอน? In the Name of the Father (1993)
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน The Joy Luck Club (1993)
You understand my concern.คุณเข้าใจความกังวลของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
The word leaked out that the U.S.G.S. had expressed concern.คำรั่วไหลออกมาให้เห็นว่า U.S.G.S. ได้แสดงความกังวล Dante's Peak (1997)
Now, believe me, I'm not trying to make light of your concerns.ตอนนี้ฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้พยายาม เพื่อให้แสงของความกังวลของคุณ Dante's Peak (1997)
Holding hands like this, my anxiety goes away.กุมมือไว้แบบนี้ แล้วความกังวลของเธอจะหายไป Platonic Sex (2001)
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Meanwhile, back on Planet England, doctors and hospitals and constant worry, and a very, very sick father.ในขณะที่ถ้านึกถึงอังกฤษแล้ว จะนึกถึงพวกหมอและพยาบาล และความกังวลใจ ถึงพ่อที่ป่วยมากๆ ของเขา Hope Springs (2003)
Worries will vanish your soul will danceความกังวลก็จะมลาย จิตใจเธอจะเริงร่า Shrek 2 (2004)
Adults sqeeze together, they are worrying.พวกผู้ใหญ่เบียดเข้าด้วยกัน เพราะเกิดความกังวล March of the Penguins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกังวล[n.] (khwām kangwon) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern   FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangwonjai) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiety[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย, Syn. worry, concern, uneasiness, Ant. relief
concern[N] ความกังวล, Syn. anxiety, worry
distress[N] ความกังวลใจ, See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม, Syn. unease, worry, concern, anxiety, Ant. relief, confidence
malaise[N] ความกังวลใจ, See also: ความไม่พอใจ, Syn. anxiety, unease, depression
solicitude[N] ความกังวล
sweat[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความตึงเครียด, Syn. anxiety, worry, strain
trouble[N] ความกังวลใจ
unease[N] ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. anxiety, unrest
uneasiness[N] ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ, Syn. abashment, discomfiture, unease, Ant. ease, easiness
uneasiness[N] ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. restlessness, turmoil, anguish, indecision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top